top of page

Gegevensuitwisseling in de zorg: Tijd voor actie

IG&H heeft dit jaar de bestuurdersreis voorafgaand aan de Europese editie van de HIMSS conferentie in Lissabon begeleid. In twee dagen is met 50 bestuurders en beleidsmedewerkers uit de zorg een compact actiegericht plan gemaakt als wegwijzer voor de gegevensuitwisseling en digitalisering in de zorg, met landelijke keuzes en regionale implementatie.


Dit actieplan is gemaakt binnen de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel (NVS), die onlangs is opgesteld door VWS, VZVZ, ZN en Nictiz. Hierin is een meerjarenstrategie beschreven die uitgaat van drie plateaus: interoperabiliteit georganiseerd (doen), netwerk georganiseerd (denken) en integraal georganiseerd (dromen).

HIMMS conferentie

Digitalisering

Digitalisering is één van de oplossingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Elektronische gegevensuitwisseling en digitalisering dragen bij aan goede en veilige zorg voor de patiënt/cliënt, het verlicht de werkdruk van zorgverleners en is het een essentiële randvoorwaarde om de doelen uit het Integraal ZorgAkkoord (IZA) te behalen.


Daarvoor moeten patiëntgegevens goed beschikbaar, bereikbaar en voor primair en secundair gebruik herbruikbaar zijn voor andere zorgverleners in het netwerk van de patiënt en de patiënt zelf via een Persoonlijk Gezondheidsomgeving (PGO).


Partijen in het IZA werken onder regie van VWS aan het wegnemen van knelpunten om ervoor te zorgen dat elektronische gegevensuitwisseling de standaard wordt. Het belang van privacy en gegevensbescherming wordt altijd meegewogen.


Tijdens de bestuurdersreis werd duidelijk dat de tijd van praten nu definitief voorbij is. Partijen in de zorg staan nu voor de opgave om hier gezamenlijk sturing en invulling aan te geven in de praktijk (zonder dat zij langs elkaar heen werken). Het is tijd voor actie.


Klaar voor de volgende stap? Je kunt contact opnemen met:


Walter Kien healthcare IGH

Walter Kien

T: +31629565208

Comments


bottom of page