top of page

Hypotheekupdate | Inzichten uit Q4 2022


Kentering in hypotheekmarkt zet door in vierde kwartaal


Utrecht, 21 februari 2023

De kentering in de hypotheekmarkt zette door in het vierde kwartaal van 2022. Zo nam zowel het aantal verstrekte hypotheken als de hypotheekomzet af in de tweede helft van 2022 ten opzichte van de eerste helft van 2022 met respectievelijk 21,0% en 19,8%. Daarmee komt het aantal verstrekte hypotheken in het laatste kwartaal van 2022 op 94.000.


In de tweede helft van 2022 was er een sterke daling van de hypotheekomzet onder over- en bijsluiters, waar de hypotheekomzet afnam met 53,3%. Over heel 2022 nam de hypotheekmarkt af met 10,3% ten opzichte van het voorgaande jaar, naar 462.000 hypotheken. De grootste afname van de hypotheekomzet zien we in het laatste kwartaal van 2022 ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021, over deze periode daalde de hypotheekomzet met 31,0% en komt daarmee op €30,8 miljard.


Forse daling in aantal hypotheken onder over- en bijsluiters

De daling in de hypotheekomzet ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt door de sterke daling van de hypotheekomzet onder over- en bijsluiters. De omzet onder deze groep nam in de tweede helft van 2022 sterk af als gevolg van de stijgende rente. Het is niet langer interessant om een hypotheek over te sluiten door de gestegen rente. Dit is een groot contrast met de eerste helft van 2022, toen de rente nog relatief laag was en onder over- en bijsluiters juist het hoogste aantal hypotheken werden afgesloten. “De rente stijgt sinds het einde van 2021, waardoor veel huizenbezitters hun hypotheek vanaf dat moment hebben overgesloten. Dit verklaart het hoge aantal over- en bijsluiters in de eerste helft van 2022” zegt Chris van Winden, directeur Banking bij IG&H.


Starters hebben betere kansen op de woningmarkt in tweede helft 2022

Het aantal hypotheken voor starters steeg in de tweede helft van 2022 met 9,5% ten opzichte van de eerste helft van 2022. Het totaal aantal verstrekte hypotheken neemt over dezelfde periode af met 17,9% door een afname van het aantal hypotheken onder over- en bijsluiters en doorstromers van respectievelijk 46,7% en 0,6%, waardoor het marktaandeel van de starters is gestegen. Hieruit blijkt dat de kansen van starters op de woningmarkt het afgelopen half jaar zijn verbeterd.


De gemiddelde hypotheeksom (exclusief losse overbruggingshypotheken) kwam in het laatste kwartaal van 2022 op €392.000. Dit is een daling van 1,4% ten opzichte van het derde kwartaal. De gemiddelde hypotheeksom per type sluiter is in het laatste kwartaal voor alle type sluiters gedaald. Tot het derde kwartaal van 2022 was er juist een stijgende lijn zichtbaar in de gemiddelde hypotheeksom. Dat betekent voor de starters en doorstromers een verandering van de trend.


Rabobank neemt tweede plek over van ABN AMRO na sterk kwartaal

Rabobank neemt de tweede plek over van ABN AMRO in de top 10 hypotheekverstrekkers. ABN AMRO is de sterkste daler in het laatste kwartaal van 2022, het marktaandeel van de bank neemt af met 1,8%. Lot Hypotheken en Florius zijn na ABN AMRO de sterkste dalers in het laatste kwartaal, met een respectievelijke afname van hun marktaandeel van 1,0% en 1,5%t. Lloyds Bank, Rabobank en Aegon zijn de sterkste stijgers in het vierde kwartaal van 2022. Het marktaandeel van de verzekeraars nam in het laatste kwartaal van 2022 toe met 1,1% tot 13,3%.


Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!


Met vriendelijke groet,


Chris van Winden

Director Banking

T: +31 6 29 56 52 76


Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:


Rick Verweij


Veerle Willemsen
留言


bottom of page