top of page
Verder dan de IZA snelle toets: Regionale zorgtransformatie met inzet van een digitaal platform
 • Het Integraal Zorgakkoord (IZA) bevat een unieke werkagenda voor 2023 tot en met 2026 om de noodzakelijke transitie in de zorg te versnellen  

 • Een regionaal samenwerkingsverband van zorgaanbieders heeft voor ca. 22 miljoen euro aan IZA transformatiegelden aangevraagd. Deze gelden helpen bij het realiseren van een regionaal digitaal platform, de "regionale datahub"  

 • IG&H coördineerde en schreef mee aan de eerste stap van het aanvraagproces; een IZA snelle toets 

 • De IZA snelle toets is positief beoordeeld door de marktleidende zorgverzekeraars en biedt een uitstekende uitgangspositie voor de regio om het transformatieplan te schrijven 

In het kort:

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is gericht op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg. Belangrijke pijlers hierin zijn het optimaliseren van samenwerking, coördinatie, digitalisering en integratie tussen verschillende zorgverleners. Met het IZA zijn ook transformatiegelden beschikbaar gesteld, die de verandering in de zorgverlening helpen aanjagen. Het aanvragen van deze gelden gaat in de volgende stappen: 


 1. Het schrijven van een snelle toets, beoordeeld door de marktleidende zorgverzekeraars en gevolgd door (...)    

 2. Een meer gedetailleerd transformatieplan  

 3. Marktleidende zorgverzekeraars beoordelen de aanvraag   

 4. Implementatie van het plan, inclusief monitoring 


Zowel in de snelle toets als in het transformatieplan is het belangrijk om de impact van de transformatie te onderbouwen met heldere analyses en duidelijk commitment van de samenwerkende stakeholders. 


De toenemende druk op zorgverleners vraagt om beschikbaarheid van data 

Zorgverleners worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar zorg in de toekomst. In combinatie met een groter wordend personeelstekort, vraagt dit om zorgtransformatie over de grenzen van eigen organisaties heen. Daarom wil het regionale samenwerkingsverband van zorgverleners een regionaal digitaal platform realiseren, de “regionale datahub”, vergelijkbaar met een digitale regionale snelweg. Deze datahub heeft als doel de samenwerking, efficiëntie en kwaliteit binnen de regionale gezondheidszorg te verhogen door naadloze beschikbaarheid van data. 


Onze succesformule: het creëren van overzicht te midden van complexiteit  

Voor de financiering van de ontwikkeling en implementatie van de regionale datahub wilde het regionale samenwerkingsverband een beroep doen op de transformatiemiddelen van IZA. Hier heeft IG&H hen in begeleidt. Het schrijven van de aanvraag omvatte een zorgvuldige selectie van use cases waarop de regionale datahub gebouwd kon worden, een onderbouwing met heldere impactanalyses en een overtuigende storyline om de toekomstige potentie van de regionale datahub uit te lichten. De storyline benadrukte de verbinding met allerlei nationale en regionale initiatieven, waaronder het regio- en ROAZ-plan. Naast een positieve beoordeling van de aanvraag, was het doel ook om de regio te organiseren voor succes. Onze sectorexpertise en bekwaam projectmanagement hielpen om de snelle toets concreet te maken. De volgende vier factoren maakten dit mogelijk:


 1. Diepgaande kennis van de zorgsector, zorgpaden, processen en digitale transformaties in de zorg   

 2. Juiste navigatie door complexe procedures van zorgverzekeraars om financiering voor de zorgtransformatie veilig te stellen  

 3. Begrip van de strategische waarde van data platforms in relatie tot de nationale visie en strategie om de beschikbaarheid van gegevens te organiseren  

 4. Inclusief en effectief projectmanagement om op tijd op te leveren, met enthousiasme onder zorgprofessionals, en een solide en voorspellend proces voor zorgverleners in de regio. Dit vergrootte hun vertrouwen in het vermogen om deze transformatie tot een goed einde te brengen


Met een duidelijke verhaallijn en steun van betrokken zorgaanbieders heeft de regio nu een gezamenlijke visie, die verder gaat dan de initiële snelle toets van het IZA.Read more healthcare client cases

Ready to transform your business?

Stay ahead of your competitors by transforming your business. We have more than 30 years experience in helping clients innovate, deliver superior experiences and execute on their strategies. Curious how we can help?