top of page

5 top tech tips voor IT-projecten in de pensioensector

De pensioensector staat voor fundamentele veranderingen. Enerzijds is onlangs de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord afgerond. Aan de andere kant zien we dat de huidige legacy systemen moeite hebben met de overgang naar het nieuwe pensioenakkoord.


91% van de pensioenuitvoerders moet van systeem veranderen of IT-oplossingen aanpassen

Terwijl de sector zich voorbereidt op de toekomst, zien we dat 91% van de pensioenuitvoerders van systeem moet veranderen of de IT-oplossing moet aanpassen [1]. Waarom is dat? De functionaliteit van deze systemen is gebouwd om specifieke regelingen te administreren. De huidige functionaliteit zal niet meer adequaat kunnen voorzien in de behoeften van de nieuwe situatie. Pensioenuitvoerders staan nu voor drie belangrijke opties:


Pensioenuitvoerders staan nu voor drie belangrijke opties:

  • Aanpassen van hun huidige (zelf gebouwde) pensioen-IT oplossingen

  • Een nieuwe (pakket)oplossing kiezen

  • Bouwen van een platform, oplossing, etc. met andere partijen of leveranciers. Bijvoorbeeld pensioenuitvoerders die hun krachten bundelen


5 veelvoorkomende pensioen-IT valkuilen om voor op te passen Als je een pad kiest dat je de komende decennia gaat volgen, staat er veel op het spel. Het is begrijpelijk dat aanbieders zich veiliger voelen door zich te richten op systemen die ze al kennen of door dingen van de grond af aan op te bouwen.


Dit verlangen naar betrokkenheid kan er echter toe leiden dat pensioenuitvoerders te veel van zichzelf vergen, omdat ze onderschatten wat deze inspanningen uiteindelijk zullen vergen. Hoe kan de pensioensector succes boeken met zijn IT-projecten? Om te beginnen: doorleef de huidige context en de noodzakelijke toekomstige veranderingen. Maak vervolgens keuzes in prioriteit zowel op het gebied van mensen als technologie. In deze blog zoomen we eerst in op de technologische misstappen en kansen voor pensioen-IT-projecten. Hieronder staan vijf observaties van IG&H die verhinderen dat IT-projecten in de pensioensector hun volledige potentieel bereiken.


1) Technical distance - IT en technologie worden niet gezien als de kern van de organisatie, maar als een vraagstuk van de IT-afdeling. Ondertussen zijn pensioenen een volledig digitaal product.

Tip: Begin bij de top van de organisatie. Hier moet de realisatie plaatsvinden dat IT de gehele organisatie raakt. Zorg voor structuren die afstemming tussen business en IT faciliteren, want dit is cruciaal voor een succesvolle transformatie.


2) Aimless IT - Zonder een IT-strategie en doelarchitectuur krijgen organisaties te maken met een wildgroei van systemen die niet goed op elkaar aansluiten of elkaar qua functionaliteit overlappen.


Tip: Investeer tijd en effort aan het verkrijgen van een overkoepelende visie. Dit zal u in de toekomst veel middelen besparen. Zorg voor guiding principes die u gebruikt als maatstaf bij het maken van IT-keuzes en begrijp waar uw huidige applicaties staan in hun levenscyclus.


3) Onderschatting van integraties - Integraties zijn bijna altijd het moeilijkste onderdeel van dit soort projecten vanwege de afhankelijkheden van de systemen, vooral bij legacy partijen.


Tip: Stel vast welke integraties u nodig heeft en welke partijen hieraan verbonden zijn. Betrek deze partijen in een vroeg stadium bij uw plannen. Op deze manier heeft u capaciteit gereserveerd aan hun kant, maar heeft u ook een duidelijk inzicht in wat wel en niet kan. Werk slimmer, niet harder. Verken opties zoals low-code en/of API's.


4) Testen is een bijzaak - Niet alleen is er vaak niet genoeg capaciteit om te testen of het werkt, er is ook geen plan vooraf gemaakt.

Tip: Maak een testplan waarin staat wat je gaat testen. Neem op welke maatregelen en welke testresultaten als onaanvaardbaar worden beschouwd. Bepaal wie deze tests moet uitvoeren. Wat betreft timemanagement, houd er rekening mee dat veranderingen soms meerdere iteraties nodig hebben.


5) Alles tegelijk doen en dingen te ingewikkeld maken - Het tegelijkertijd veranderen van de pensioenregelingen, het migreren van gegevens naar een nieuw platform, het implementeren van nieuwe IT, het reorganiseren van het bedrijf en het runnen van de huidige business is een enorme uitdaging. Als je daar nog complexiteit aan toevoegt door alle uitzonderingen van de 'oude wereld' in het nieuwe systeem te integreren, wordt het een bijna onmogelijke taak.

Tip: Redeneer terug vanuit de doelsituatie en beoordeel of het mogelijk is om bepaalde activiteiten naar voren of naar achteren te verplaatsen. Maak ook onderscheid tussen het gewenste scenario en het minimale scenario, zodat keuzes gemaakt kunnen worden als dat nodig is. Schaalbaarheid en flexibiliteit helpen IT-projecten hun volledige potentieel te bereiken Of u nu gaat transformeren, een nieuwe oplossing kiest of vanaf nul gaat bouwen: schaalbaarheid en flexibiliteit zijn van groot belang om deze enorme IT-transitie voor de pensioensector tot een succes te maken. IG&H biedt cloud-gebaseerde administratieve software voor de pensioensector, genaamd AllVida. Deze oplossing is schaalbaar en flexibel. Wij maken onderscheid tussen functionaliteit en configuratie. De functionaliteit van AllVida is klaar voor zowel de nieuwe als de oude pensioenregelingen, wij hoeven alleen de specifieke configuratie toe te voegen.


IG&H maakt gebruik van Low-code technologie om ervoor te zorgen dat we eenvoudig kunnen integreren in elk IT-landschap. Dat betekent dat u profiteert van flexibiliteit en betrouwbaarheid. Of u nu op zoek bent naar een specifiek onderdeel om uw bestaande IT-inrichting aan te vullen of dat u de volledige end-to-end oplossing wenst, ons product IG&H AllVida past in het plaatje. Tot slot, welke IT-aanpak uw organisatie ook kiest, rekening houden met de mens is essentieel.


Pensioen IT-projecten zijn niets zonder adoptie en gebruikers

Ironisch genoeg hebben mislukte IT-projecten vaak meer te maken met mensen dan met techniek. Wanneer pensioenuitvoerders overstappen op een ander systeem of IT-oplossingen veranderen, moet de organisatie hier rekening mee houden. Het afstemmen van business met mensen en technologie is de solide basis om deze IT-projecten tot een succes te maken. In onze volgende blog behandelen we vijf belangrijke punten voor succesvolle IT-projecten in de pensioensector vanuit een organisatorisch perspectief.Wil je meer weten?

Je kunt contact opnemen met


Klaske Visser

E: klaske.visser@igh.com

T: 06 12 88 74 72


Comments


bottom of page