top of page

Hypotheek Update | Inzichten uit Q4 2023 en jaaroverzicht 2023


Hypotheekmarkt herstelt in de tweede helft van 2023: Het herstel van de hypotheekmarkt vanaf Q2 2023 zet door. Per saldo laat 2023 een daling van de hypotheekomzet zien van 30,4% ten opzichte van 2022.


Utrecht, 6 februari 2024 

Er is een stijgende trend ingezet sinds het tweede kwartaal van 2023 als het gaat over het aantal afgesloten hypotheken en de hypotheekomzet. Zo steeg het aantal afgesloten hypotheken met 12,1% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 en de hypotheekomzet steeg met 18,1% ten opzichte van Q3 2023.

 

Toch is het oude niveau van 2022 nog niet bereikt. Ten opzichte van 2022 daalde de hypotheekomzet in 2023 met 30,4% naar €107 miljard, waar dit in 2022 nog €154 miljard was. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de groep over- en bijsluiters, waar de hypotheekomzet is gedaald met 72,5% ten opzichte van 2022.  Ook het aantal verstrekte hypotheken ligt in 2023 lager dan het jaar ervoor. In 2022 werden er 462.000 hypotheken verstrekt terwijl dit er in 2023 322.000 waren, een daling van 30,2%.
De hypotheekomzet daalde in 2023 met 30,4% van €154 miljard in 2022 naar €107 miljard in 2023. Het aantal verstrekte hypotheken daalde met 30,2% van 462.000 in 2022 naar 322.000 in 2023. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de groep over- en bijsluiters, waar de hypotheekomzet is gedaald met 72,5% ten opzichte van 2022. Een kentering is zichtbaar vanaf Q2 2023 en een stijgende trend is ingezet. De hypotheekomzet steeg in Q4 2023 met 18,1% en het aantal afgesloten hypotheken met 12,1% ten opzichte van Q3 2023.

 

Forse daling in hypotheekomzet onder over- en bijsluiters

De daling in de hypotheekomzet ten opzichte van 2022 wordt grotendeels veroorzaakt door de sterke daling van de hypotheekomzet onder over- en bijsluiters van 72,5%. De omzet onder deze groep nam in 2022 sterk af als gevolg van de stijgende rente. Een hypotheek oversluiten leek daarmee niet langer interessant. "De afnemende vraag, met name onder over- en bijsluiters, is duidelijk toe te schrijven aan deze gestegen rentetarieven," zegt Simone Mensink van consultancy- en technologiebedrijf IG&H.


2023 bood perspectief voor starters, doorstromers nu ook actiever

De hypotheekomzet onder starters en doorstromers daalt met respectievelijk 3,9% en 17,3% in 2023 ten opzichte van 2022. Echter, in Q4 2023 stijgt de hypotheekomzet onder starters met 11,6% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar, waar de stijging van de hypotheekomzet onder doorstromers slechts 5,4% bedraagt. Wanneer Q4 2023 wordt vergeleken met Q3 2023, stijgt de hypotheekomzet onder starters met 10,7% en de hypotheekomzet onder doorstromers met 18,3%. Hieruit blijkt dat naast de starters, nu ook de doorstromers actiever worden op de huizenmarkt. 

 

Zwak kwartaal Rabobank Label, Groep behoudt tweede plek dankzij Obvion

Het marktaandeel van het Rabobank label daalde met 1,5%-punt in Q4 2023 ten opzichte van Q3 2023. Dankzij een stijging van Obvion van 1,5%-punt heeft Rabobank Groep de tweede plek behouden in de lijst van grootste concerns. BLG Wonen en Attens Wonen zetten de groeiende trend voort en laten respectievelijk een stijging zien van 0,6%-punt en 0,5%-punt. Florius zet een stijging om in een daling. Waar Florius vorig kwartaal nog goed was voor een stijging van 0,9%-punt laat het nu een daling zien van 0,7%-punt zien. De grootbanken, met ING op plek 1, behouden de top-3 posities.


Met vriendelijke groet,


Simone Mensink

Director Banking

T: +31 6 80 16 95 48


Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:

 

Rick Verweij 


Martijn Linssen
Comments