top of page

Geschilleninstantie voor Pensioenfondsen: van schets tot aan de oplevering een volledig nieuwe organisatie opgezet

Utrecht, 4 januari 2024 – De invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), die een enorme maatschappelijke en financiële transitie betekent, heeft een grote impact op pensioenfondsdeelnemers. Door deze transitie is de verwachting dat het aantal geschillen toeneemt en de civiele rechtspraak dit er niet bij kan hebben.  

Daarom is in de WTP opgenomen dat er een buitengerechtelijke instantie moet komen voor de beslechting van geschillen over pensioen. Deze instantie moet operationeel zijn op 1 januari 2024. Als een ontevreden deelnemer en zijn pensioenfonds er onderling niet uitkomen, kan de deelnemer zijn geschil voorleggen aan deze speciaal daarvoor opgerichte organisatie.

 

In de afgelopen negen maanden heeft IG&H samen met de Pensioenfederatie deze Geschillen Instantie Pensioenfondsen (kortweg GIP) opgezet. Een erg gevarieerd traject, dat loopt van het bedenken van een naam, opstellen van reglementen, het ontwerpen van de organisatie en processen, en het implementeren van ondersteunende IT systemen, tot aan het inrichten van de governance en het aannemen en onboarden van de medewerkers. Van meet af aan was volstrekt helder dat GIP een onafhankelijke instantie zou worden, zonder banden met de Pensioenfederatie. De instantie is opgericht in een stichtingsvorm en alle verantwoordelijkheden zijn inmiddels overgedragen aan het in oktober benoemde bestuur. Daarmee staat GIP ook daadwerkelijk volledig los van de Pensioenfederatie.


David Versluis, directeur GIP: “IG&H heeft geholpen bij het realiseren van een nieuw op te richten Geschilleninstantie voor Pensioenfondsen. Mede dankzij de inzet vanuit IG&H is het gelukt om GIP vanaf 1 januari 2024 operationeel te hebben.” 


De minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft beoordeeld dat GIP voldoet aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving. Met publicatie van het aanwijzingsbesluit in de Staatscourant is de instantie nu ook formeel aangewezen als buitenrechtelijke geschilleninstantie. Hiermee wil IG&H GIP van harte feliciteren.


Over IG&H

IG&H is een toonaangevend consulting-bedrijf op het gebied van digitale transformatie. Met haar bewezen 'Make Strategy Work' methodologie neemt IG&H de verantwoordelijkheid voor het leveren van concrete resultaten. Dit bereiken ze door geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen met behulp van datascience en flexibele technologieën. IG&H geeft ook je medewerkers de kracht, zodat de verandering echt verankert raakt binnen je organisatie.

Met haar eigen sector-specifieke softwareoplossingen helpt IG&H haar klanten te innoveren en sneller resultaten te behalen in de retail-, financiële dienstverlening- en gezondheidszorgsectoren. Als blijk van waardering geven klanten IG&H toonaangevende NPS-scores. Met meer dan 370 professionals in Europa is IG&H gecertificeerd als Great Place To Work en zet zich in om met haar projecten een duurzame impact te hebben op de maatschappij. Lees meer op: www.igh.com 

תגובות


bottom of page