top of page

Hybride zorg in actie: Wat vinden specialisten?

In ziekenhuizen zijn steeds meer mogelijkheden om de zorg digitaal te ondersteunen. Of het nou gaat om een e-consult, telemonitoring of een informatievideo. Het daadwerkelijke gebruik van deze digitale toepassingen wordt sterk beïnvloed door de medisch specialist. Maar wat vindt deze van de digitale ondersteuning van zorg?  


De zorg kan niet meer geleverd worden zoals altijd is gedaan. De oplopende personeelstekorten en de hedendaagse behoefte van patiënten vragen om een meer digitale manier van zorg leveren. Dit noemen we kortweg ook wel hybride zorg. IG&H onderzocht onder 90 medisch specialisten wat zij vinden van hybride zorg.Wel willen, nog niet kunnen

Uit het IG&H onderzoek blijkt dat medisch specialisten niet tevreden zijn over het eigen gebruik van hybride zorg. Zij geven zichzelf hiervoor ‘slechts’ een rapportcijfer 5,7. De belangrijkste reden voor het lage gebruik is volgens hen de digitale adoptie van patiënten. Ruim driekwart van de specialisten vindt dat laaggeletterdheid de toegankelijkheid van hybride zorg belemmert. En bijna twee derde van de specialisten geeft aan dat dit ook komt door de digitale vaardigheden van patiënten. De specialisten wijzen niet alleen naar patiënten maar zijn ook zelfkritisch. Eén derde van de medisch specialisten geeft aan zelf ook in zekere zin een gebrek aan kennis en digitale vaardigheden te hebben.Het aanbod van digitale toepassingen is volgens de specialisten niet het grootste probleem. De beschikbaarheid van digitale toepassingen komt vaak redelijk overeen met de behoefte. Alleen online inzicht in onderzoeksresultaten is er volgens hen nog te weinig. Ruim twee derde van de specialisten heeft hier behoefte aan, terwijl slechts de helft het nu ook al kan gebruiken. Ook aan digitale herhaalrecepten is veel behoefte (70%), maar dit is er in veel gevallen al wel. Net als informatiefilmpjes (70%) en digitale vragenlijsten (64%), maar deze worden door de medisch specialisten als iets minder belangrijk gezien. Een opvallend resultaat uit het onderzoek is het lage gebruik en vooral ook het lage belang dat medisch specialisten hechten aan toepassingen waar landelijk veel tijd, energie, en budget aan besteed wordt zoals het e-consult en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).


De weg naar hybride zorg

De gebruiksvriendelijkheid van digitale toepassingen is volgens bijna alle specialisten (94%) een belangrijke succesfactor voor de adoptie van hybride zorg. Hierbij gaat het voor de helft van de specialisten ook om de authenticatie en autorisatie, oftewel het gemakkelijk inloggen en inzien van informatie. De integratie van informatie en systemen in het EPD wordt ook door een groot deel (86%) gezien als een bepalende factor. Net als de inspraak van zorgprofessionals bij de totstandkoming van hybride zorg.


In veel IZA aanvragen zien we de transformatie naar zogenaamde ezorgpaden terugkomen. Dit is nog best een opgave, omdat dit van ziekenhuizen vraagt om een visie te ontwikkelen, zorgpaden te selecteren, leveranciers te bepalen en een doorrekening te maken. Met name dit laatste is niet altijd even gemakkelijk, maar wel noodzakelijk om de financiering van de verzekeraar te krijgen. Deze verwacht dat er in het transformatieplan naast een business case ook meetwaarden (KPI's) staan. En dat er een ontwikkel- en implementatieorganisatie is om de transformatie daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Uit dit onderzoek leren we hoe belangrijk het is dat de zorgprofessional hierbij goed betrokken wordt en dat er aandacht is voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden van patiënten én zorgprofessionals.


Wil je meer weten over hybride zorg? Neem gerust contact op met:


Walter Kien

Director Healthcare

T: +31 6 29 56 52 08

Comments