top of page

Privacybeleid 

Bij IG&H erkennen we het belang van de bescherming van jouw persoonlijke gegevens en zetten we ons in om deze op een verantwoorde wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te verwerken. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken, delen, opslaan, verzamelen en beschermen. We leggen ook uit wat je moet doen als je niet wilt dat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken.

Wanneer gebruiken wij jouw persoonsgegevens? 
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij diverse persoonsgegevens van jou verwerken: 

  • Wanneer IG&H een gerechtvaardigd belang heeft, bijvoorbeeld als je solliciteert naar een baan bij IG&H, een contactformulier invult, inschrijft voor nieuwsbrieven van IG&H of bepaalde materialen downloadt. In alle andere gevallen vragen wij je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.  

  • Wanneer wij een contract met elkaar sluiten. Dit betekent dat je of klant / partner / leverancier / onze nieuwe collega wordt.  

  • Het staat jou vrij om een eerder gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken. 


Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen? 

Het is mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten delen met de partijen die hieronder worden genoemd:  

1.  IG&H Holding B.V. in verband met de betreffende relatie 
2. De overheid zoals de belastingdienst, het UWV, de politie, het Ministerie van Justitie, DNB (De Nederlandsche Bank), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het CBP, indien en wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting hebben. 

Wij eisen van alle derden dat zij de beveiliging van jouw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet en onder de voorwaarden die wij met hen zijn overeengekomen. Wij staan hen niet toe jouw persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe jouw persoonsgegevens te verwerken voor welbepaalde doeleinden en in overeenstemming met de instructies die wij hebben vastgelegd in (verwerkings)overeenkomsten. 


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens verwijderen zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor wij ze oorspronkelijk nodig hadden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren. In dat geval worden je gegevens bewaard voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn. 

  

IG&H heeft een bewaartermijn van 7 jaar vastgesteld. Deze bewaartermijn gaat in op het moment dat je gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze oorspronkelijk nodig hadden. Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om je (persoons)gegevens te laten verwijderen (zie hieronder).

 

Persoonsgegevens van sollicitaties 

Jouw persoonsgegevens uit sollicitaties kunnen worden opgeslagen, doorgaans gedurende vier weken. Bijvoorbeeld: Je hebt een sollicitatieprocedure afgerond, maar je treedt echter niet in dienst bij IG&H. Jouw persoonlijke gegevens worden uiterlijk vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure gewist. Indien je hiervoor toestemming geeft, kan IG&H jouw persoonsgegevens echter langer bewaren (dit is gemaximeerd op 1 jaar) met het oog op toekomstige vacatures. 


De cookies die wij gebruiken:

Wij verzamelen gegevens om effectief te kunnen werken, om de veiligheid te handhaven en om je de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. Wij kunnen informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze websites en diensten. Hiervoor gebruiken wij cookies, dat zijn kleine stukjes informatie die door je browser naar je computer worden gestuurd en daar worden opgeslagen.   

Wij verzamelen gegevens om effectief te kunnen werken, om de veiligheid te handhaven en om je de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. Wij kunnen informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze websites en diensten. Hiervoor gebruiken wij cookies, dat zijn kleine stukjes informatie die door je browser naar je computer worden gestuurd en daar worden opgeslagen.   


Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies zijn wat hun naam suggereert: noodzakelijk. Dankzij deze cookies is de website bruikbaar voor je met basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. 
 
Voorkeur
Voorkeurscookies zijn als je vriendelijke buurtwinkelier; ze geven je een meer gepersonaliseerde ervaring omdat ze informatie onthouden zoals je voorkeurstaal of de regio waarin je je  bevindt, waardoor ze aanpassen hoe de website zich voor jou gedraagt of eruitziet. Je kunt deze cookies uitschakelen. 
 

Statistisch

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens van bezoekers en je kunt ze aan laten staan. 

 

Marketing 

Waarom zou je havermout rozijnen kiezen als je liever chocolate chip hebt? Marketing cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te volgen om je een betere service te bieden en relevante advertenties te laten zien die aansluiten bij jouw interesses. 

   

Voordat wij deze cookies mogen gebruiken, bieden wij je de mogelijkheid om toestemming te geven.  

 

Wat zijn jouw rechten? 

Jij hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld, zodat je deze gegevens kunt inzien, wijzigen of laten verwijderen. Je hebt ook het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou hebben verzameld en om eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten corrigeren. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens of de toestemming voor de verwerking intrekken. In elk geval kun je ons een e-mail sturen naar dpo@igh.com.  

 

Beveiliging 

Om onze inspanningen voor een passende beveiliging te bewijzen, zijn wij in het bezit van de ISO 27001-certificering. Dit is een raamwerk dat zich richt op het hebben en onderhouden van passende beveiligingscontroles om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens in de hele organisatie te waarborgen. We hebben ook de nodige acties ondernomen om te voldoen aan de nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR); we hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, processen aangepast of gecreëerd om tegemoet te komen aan de nieuwe rechten van betrokkenen, en overeenkomsten gesloten met klanten en leveranciers om naleving in de hele toeleveringsketen te garanderen. Alle gevoelige gegevens worden in de EU opgeslagen en verwerkt door goedgekeurde leveranciers. Tot slot bewaren wij gegevens niet langer dan nodig is.

 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid bijwerken. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zullen wij de nieuwe revisiedatum toevoegen bovenaan dit privacybeleid en je op de hoogte brengen van deze wijzigingen. 

 

Nederlands recht 

De website-eigenaar beheert deze website in Nederland. Elke vorm van juridische onenigheid is onderworpen aan Nederlands recht en zal worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Maastricht. 


Heb je vragen? 

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar dpo@igh.com.  

bottom of page