top of page

Samen naar een succesvolle IZA snelle toets aanvraag: Zuyderland

Zuyderland ziekenhuis heeft groen licht gekregen voor de IZA snelle toets aanvraag. Dit is een belangrijke stap in de digitale zorgtransformatie van het ziekenhuis en daarmee de beschikbaarheid van de zorg in de regio. IG&H heeft Zuyderland begeleid bij het uitwerken van de snelle toets en de bijbehorende business case. 


Zorgorganisaties hebben sinds vorig jaar de mogelijkheid om bij zorgverzekeraars transformatiegelden aan te vragen. Deze financiering is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan de toegankelijkheid van zorg, het leveren van passende zorg, verbeteren van de regionale samenwerking of andere doelstellingen die zijn vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA).  


zorgmedewerkers aan een scherm

Zuyderland benadrukt dat de aanvraag voor transformatiegelden is gericht op het kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar houden van zorg, in lijn met de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord. Door de inzet van digitalisering in de zorg hoeven mensen minder vaak naar het ziekenhuis te komen en kunnen zij meer zorg thuis ontvangen. Ze komen alleen naar het ziekenhuis wanneer dat écht nodig is. Het is bekend dat chronische ziekten patiënten (langdurig) onder controle blijven en door inzet van digitale zorg deze controles ook op afstand gedaan kunnen worden. Daarnaast kunnen patiënten ook sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden door ze gedurende een korte periode op afstand te monitoren. Dit is niet alleen praktisch, maar draagt ook bij aan het verkorten van wachtlijsten en het verlichten van de druk op de zorg.  


Zuyderland wil transformatiegelden inzetten om de digitale zorg uit te breiden. Voorbeelden van digitalisering zijn het beschikbaar stellen van contact op afstand, telemonitoring en het bevorderen van eigen regie van de patiënt. Het doel is om de beste zorg zo thuis mogelijk te leveren, door diverse zorgpaden te digitaliseren en wetenschappelijk te evalueren om nog meer zorg op maat aan de patiënt te kunnen leveren.  


Rol van IG&H 

Zuyderland heeft IG&H ingeschakeld om hen te ondersteunen bij het opstellen van zowel de impactanalyse als de business case voor de digitale zorgtransformatie en in het verlengde daarvan te helpen bij het schrijven van de snelle toets aanvraag.  


“Het analyseren van de impact van digitale zorg is een zeer complex vraagstuk, met name als het gaat om het omzetten ervan naar een business case in cijfers. Vele factoren werken op elkaar in, en het is essentieel deze op de juiste manier in kaart te brengen. Dankzij hun uitgebreide ervaring was IG&H niet alleen in staat ons een effectieve methode te bieden om de impact te analyseren en naar meetbare cijfers te vertalen, maar waren zij ook een waardevolle gesprekspartner om tot het beste resultaat te komen.” zegt Kristy Naus-Opbroek, programma manager Digitale Zorgtransformatie bij Zuyderland.  


In werksessies met afdelingshoofden en medisch professionals zijn de impactanalyse en de business case samen ontwikkeld en getoetst. Deze zijn vervolgens met de verschillende betrokkenen gevalideerd, wat heeft geleid tot een breed draagvlak voor de digitale zorgtransformatie vanuit Zuyderland. 


“Wij kijken terug op een succesvolle samenwerking met Zuyderland, waarbij wij elkaar goed hebben aangevuld. Zuyderland heeft een duidelijke ambitie en beschikt over de medische expertise en data. Wij kunnen hen begeleiden, het rekenwerk doen en dit puntig opschrijven. In eerste instantie voor het ziekenhuis zelf en daarnaast als overtuigend document richting de verzekeraar.” aldus Walter Kien, director Healthcare bij IG&H. 

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page