Wat wilde de klant?
Na een aanzienlijk verlies van het aantal verzekerden wilde deze zorgverzekeraar in korte tijd zijn prestaties op de zorgverzekeringsmarkt verbeteren.

 Wat was onze aanpak?
Allereerst voerden we een scherpe benchmarkanalyse uit op de prestaties. Vervolgens hielpen we onze klant een meerjarenprogramma in te zetten vanuit een breed draagvlak in de RvB en directie. Samen realiseerden we hierbij fundamentele doorbraken in labelstrategie, marktproposities, procesvoering, marketingaanpak en verkoopkanalen.

Wat hebben we bereikt?
Onze klant heeft zijn marktpositie duurzaam versterkt. Dit heeft zich vertaald in een stevige groei van de verzekerdenportefeuille. Tegelijkertijd hebben we samen een professionalisering van de organisatie gerealiseerd. Ook is er een stevige basis gelegd voor een ‘playing-to-win-cultuur’.

 Wat vond de klant?
“In de commerciële strategie zijn forse slagen gemaakt. Daarbij heeft onze organisatie, mede door de aanpak van IG&H, een enorme implementatie-inspanning en groot succes gerealiseerd.”

IG&H

Author IG&H

More posts by IG&H