Wat wilde de klant?
Voor onze klant, een grote non-food retailer, zijn promotiefolders van essentieel belang; een significant deel van de omzet wordt gegenereerd door producten uit deze folders. Opvallend genoeg waren de prognoses van de verkoopaantallen uit deze folders gemiddeld 100% verkeerd (volume weighted MAPE) wat resulteerde in overtollige voorraad, kapitaalbeslag, operationele complexiteit en margedaling door extra afprijzen. Onze klant was op zoek naar de juiste prognoses, niet op basis van mening en onderbuikgevoel, maar op basis van data driven inzichten.

Wat was onze aanpak?
We zijn begonnen met het inzetten van onze unieke data-engineering algoritmen om 35+ verspreide databronnen samen te voegen tot een geautomatiseerde en gecentraliseerde database met daarin een volledig end-to-end beeld op productniveau, bestaande uit 100+ karakteristieken zoals formaat, kleur en type.

Gebruik makend van deze databasestructuur hebben we een verzameling gradient boosted regression trees en additionele statistische technieken ingezet om te komen tot voorspellingen van folderverkopen tot op productniveau. De forecast accuracyhebben we hiermee verbeterd met 60 procentpunt. Belangrijke voorspellende variabelen in het model zijn bijvoorbeeld seizoensinvloeden, kortingsbedrag, prijs, artikelcategorie en de locatie van het product binnen de folder.

Wat hebben we bereikt?
Gezien de significante verbeteringen in forecast accuracy is ons algoritme geïmplementeerd in het primaire proces. Momenteel wordt ±80% van de voorspellingen uit ons model gebruikt als verkoopprognose. Dit geeft het supply chain management team de mogelijkheid zich specifiek te richten op voorspellingen waarbij sector inzicht en andere unieke menselijke kwaliteiten de inzichten geven die wiskunde ons niet kan geven.

Onze toegepaste combinatie van menselijke ervaring en wiskundige nauwkeurigheid heeft geleid tot een vermindering van de logistieke complexiteit met 22%, een 20% reductie van overtollige voorraad en – misschien wel het belangrijkst – de start van een data driven cultuur.

Wat vond de klant?
“Dit is puur goud.”

IG&H

Author IG&H

More posts by IG&H