Wat wilde de klant?
In het UMC werken veel verschillende specialismen aan zorg en onderzoek van het bewegingsapparaat. Het academisch ziekenhuis wilde diverse specialismen verenigen rondom de patiënt. Het doel: innovatieve behandelingen voor complexe problematiek van het bewegingsapparaat ontwikkelen en toepassen.

Wat was onze aanpak?
Samen met de betrokken specialisten, het management en het ondersteunend en paramedisch personeel creëerden wij een propositie en bijhorend organisatiemodel. Daarmee verbonden we de verschillende specialismen en belangen. Ook stelden we een overtuigende businesscase op. Op basis hiervan startten we snel met ‘Launch & Learn’, een eerste multidisciplinaire pilot polikliniek.

Wat hebben we bereikt?
In drie maanden tijd is de pilot opgeschaald naar een volwassen, drukbezochte en toonaangevende praktijk. Intern is de kliniek snel uitgegroeid tot hét voorbeeld voor multidisciplinaire samenwerking in zorg, onderzoek en innovatie. Ook is zij een van de meest genoemde best practices van het ziekenhuis. Daarnaast zijn patiëntenaantallen en patiënttevredenheid fors toegenomen.


Wat vond de klant?
“De wens en ambitie om op deze manier te werken bestond al lange tijd bij ons. We hadden eerder schetsen gemaakt en verkenningen gedaan – ook met ondersteuning van andere bureaus. Maar zonder IG&H waren onze plannen nooit daadwerkelijk tot stand gekomen.”

IG&H

Author IG&H

More posts by IG&H