Wat wilde de klant?
Een grote Nederlandse non-food retailer wilde meer grip krijgen op commerciële processen om een professionalisering van de organisatie mogelijk te maken. Hiervoor was een strategische assortimentsvernieuwing nodig op korte termijn. De realisatie daarvan vroeg om een heldere organisatiestructuur, duidelijke end-to-end-processen en pragmatische tools. Daarnaast moest de implementatie van first-time-right winkelombouwprocessen leiden tot de uitrol van de nieuwe winkelformule.

Wat was onze aanpak?
Wij tuigden een heldere en complete organisatiestructuur op. Hierbij omschreven we rollen en verantwoordelijkheden duidelijk op basis van best practices uit de markt. Daarnaast verzorgden we het ontwerp en de executie van end-to-end processen in nauwe samenwerking met het middelmanagement. De focus lag daarbij op inzicht in de voortgang om monitoring en sturing mogelijk te maken. Quick wins implementeerden we direct. Zo organiseerden we dagelijkse stand-up-meetings voor operationele sturing. Ook realiseerden we een versimpeling, onder andere door de classificatie van evenementen in te voeren.

Wat hebben we bereikt?
Samen hebben we een toekomstbestendige buyer-planner-organisatie neergezet. Deze biedt meer grip op de besturing van categoriemanagement: de non-food retailer kan proactief inspelen op de markt en heeft grotere controle over eindvoorraden, omzet en marge. Daarnaast hebben first-time-right processen rondom het plannen van winkel- en schapinrichting geleid tot een effectieve goederenbesturing. Daardoor is een productbeschikbaarheid van 95% mogelijk gemaakt. Ook realiseerden we een end-to-end schapwisselproces. Het resultaat: een gecontroleerde assortimentsvernieuwing van 30% in 2017 die kan oplopen tot wel 50% in 2018. Bovendien is de kwaliteit van artikeldata-invoer verbeterd: de foutmarge is verminderd van 60% naar minder dan 10%.

Wat vond de klant?
“Dankzij IG&H hebben we weer grip op en controle over de belangrijkste commerciële en supplychain-processen. Dit is kritisch om de omzet-, marge- en voorraaddoelstellingen te halen.”

IG&H

Author IG&H

More posts by IG&H