Wat wilde de klant?
Een levensverzekeraar wilde komen tot besluitvorming en een gedragen roadmap voor het zeer sterk vereenvoudigen van de enorme diversiteit in productvarianten. Hiervoor was het cruciaal om de gemeenschappelijke kernmerken én de belangrijkste verschillen tussen de producten te identificeren. Ook moest de organisatie een manier vinden om deze verschillen te overbruggen. Een optimale balans tussen het doorvoeren van verbeteringen voor klanten en het bewaken van de betaalbaarheid hiervan was noodzakelijk. Belangrijke vragen waren: Welke principes en uitgangspunten hanteren we hierbij? Hoe komen we tot een gefaseerde, beheerste roadmap? Welke volgorde hanteren we daarvoor en wat is de doorlooptijd? 

Wat was onze aanpak?
We startten met een rigoureuze, transparante opsplitsing van alle producten. Samen kregen we inzicht in het soort deelproblematiek en de omvang daarvan: een overzicht over het geheel en inzicht in de onderdelen. Daar waar hiaten bestonden in het doelassortiment, deden we passende voorstellen. Hierbij keken we naar de juiste mix tussen creativiteit en juridische mogelijkheden. De benodigde inspanning voor het realiseren van deze voorstellen werd vervolgens vanuit alle relevante perspectieven beoordeeld.

Wat hebben we bereikt?
Na de belangrijkste voorstellen voor vereenvoudiging te hebben goedgekeurd, heeft het MT de uitvoering ervan in gang gezet. Hiermee zijn ruim 1 miljoen polissen omgezet naar een beter, flexibeler product. De verzekeraar heeft significante kostenbesparingen gerealiseerd in het beheer en in de inrichting van het toekomstige applicatielandschap.

 Wat vond de klant?
“IG&H heeft een complexe vraag gereduceerd tot de essentie en de antwoorden in samenwerking met onze organisatie geformuleerd, op basis van een gedeeld model.”