Wat wilde de klant?
Grote verzekeraar is al jaren koploper in de collectieve pensioenmarkt. De ambitie van de organisatie is om onderscheidende producten en service te bieden aan klanten, werkgevers en werknemers. Om dit streven te (blijven) realiseren stelt de grote verzekeraar zichzelf de uitdaging om sneller met innovatieve aanpassingen te komen dan de concurrentie.

Wat was onze aanpak?
In tegenstelling tot de IT-afdeling werkte het expertisecentrum nog niet met scrumteams. Met onze hulp stapte dit centrum over op Agile werken. Daarvoor pasten wij een combinatie van de scrum- en kanbanmethodieken toe. Medewerkers werden proactief meegenomen in het toepassen van de Agile technieken. We coachten hen daarbij intensief, zodat zij zich de Agile mindset eigen konden maken.

Wat hebben we bereikt?
Het intermediair heeft de grote verzekeraar voor de zesde keer op een rij aangewezen als de beste pensioenverzekeraar. Onze inbreng: inhoudelijke sectorkennis en expertise op het gebied van organisatietransformatie. Het resultaat was de implementatie van onderscheidende productkenmerken én de realisatie van een Agile DC-keten.

Wat vond de klant?
“Ondanks de toegenomen eisen vanuit wetgeving, toezichthouders en klanten zijn we steeds in staat gebleken om onze nummer 1-positie te behouden. Dit hebben we onder andere kunnen realiseren door onze manier van samenwerken continu aan te passen en door onze klant(en) daarbij te betrekken. Overgaan op Agile werken was voor ons een logische vervolgstap in dit proces. De werkwijze zorgt voor nog meer duidelijkheid, snelheid en – vooral – plezier in het werk. De ervaringen met IG&H zijn zeer goed. Wat opvalt is de pragmatische en resultaatgerichte aanpak, waarbij verantwoordelijkheid niet uit de weg wordt gegaan.”

IG&H

Author IG&H

More posts by IG&H