top of page

Voldoen aan regelgeving toezichthouder hoeft geen tijdrovend proces meer te zijn

Regelgevers en toezichthouders stellen steeds meer eisen aan banken en hypotheekverstrekkers en vragen om meer rapportages en data. Hieraan blijven voldoen is voor de kredietinstellingen een reactief en tijdrovend proces, dat bij inconsistenties en onvolledigheden zelfs kan leiden tot een kostbare hersteloperatie. Door de informatiestructuur anders in te richten met behulp van slimme IT en diepgaande sectorexpertise, is het mogelijk om vooraf en continu aan te tonen dat aan alle (rapportage)eisen is voldaan. Chris van Winden, director banking bij IG&H, legt uit.


Verscherpte regelgeving toezichthouder kredietinstellingen

“Bestuurders van een bank of hypotheekverstrekker hebben het niet eenvoudig. De wet- en

regelgeving waaraan zij moeten voldoen blijft uitbreiden en het toezicht en de rapportagevereisten

worden steeds strikter. Tegelijkertijd zit door de verregaande automatisering meer kennis verstopt

in de systemen en hoofden van een beperkt aantal mensen verspreid over de hele organisatie.


De risico’s nemen daardoor toe; het inschatten van de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving

en zorgen dat processen en rapportages aan de eisen van toezichthouders blijven voldoen, wordt

steeds ingewikkelder. Projectteams, die soms tot op het laatste moment doorwerken om alle

benodigde aanpassingen op tijd door te voeren of rapportages correct aan te leveren, moeten

daarom andere prioriteiten opzijschuiven, zoals innovatie.


Eén van onze klanten deed onlangs bijvoorbeeld een aantal aanpassingen in een portal

voor klanten. Doordat het overzicht in de keten ontbrak, werden er uiteindelijk in de

leningenadministratie een aantal zaken niet meer correct geregistreerd. Het kost een organisatie

dan veel geld en tijd om de oorzaak van een dergelijke fout te achterhalen en te herstellen.”


Vooraf compliancy aantonen door inzicht in operationeel model

Organisaties hebben vaak in vele jaren een grote portfolio van producten en diensten

opgebouwd. Door deze centraal te registreren, kunnen organisaties wendbaarder en efficiënter

opereren. Het team van IT-ontwikkelaars en sectorexperts van IG&H ontwikkelde daarvoor

afgelopen jaren speciaal voor de Nederlandse financiële sector de ‘product configurator’.


De configurator bevat alle producten, diensten, data en bijbehorende wet- en regelgeving van een

bedrijf, inclusief outsource partners. Daardoor is het mogelijk om de impact van veranderingen in

de volledige keten te achterhalen en de implementatie daarvan consistent uit te voeren. Zo kan op

tijd gestuurd worden op aanpassingen en is het mogelijk om snel te reageren op nieuwe eisen van

de toezichthouder.


Snel inventariseren of de juiste kredieten gerapporteerd worden

Organisaties die werken met de nieuwe tooling besparen onder andere beheer- en compliancy

kosten. Bijvoorbeeld als aan de ECB gerapporteerd moet worden welke kredieten gedekt zijn

door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed. De tooling geeft bijvoorbeeld inzicht in de vraag

welke kredieten onder dit verzoek vallen, op basis van welke gegevens kan worden bepaald of het

onroerend goed bestemd is voor bewoning, of het krediet volledig is gedekt en hoe recent deze

gegevens moeten zijn. Ook wordt eenduidig bepaald wanneer er sprake is van een wanbetaling,

vanaf welk bedrag, moment en in geval er een betalingsregeling is getroffen.


Naast wet- en regelgeving kan de configurator ook worden ingezet om vooraf inzichtelijk te maken

op welke plekken in de (IT-)keten een bepaalde aanpassing of uitbreiding van product of dienst

impact heeft. Zo kunnen verrassingen en onzekerheden worden voorkomen bij vernieuwende

initiatieven. Tevens kan het systeem gebruikt worden voor interne rapportagedoeleinden.


Klanten zijn niet alleen geïnteresseerd in de kwantitatieve aspecten. Ook kwalitatieve elementen,

zoals de gemoedsrust van bestuurders, reputatie van de organisatie, in control en wendbaar zijn,

worden gezien als heel waardevol. De waarde van deze zaken zijn lastig te kwantificeren, maar

zeker niet minder belangrijk dan de kwantitatieve opbrengsten.


Neem contact op met:

Chris van Winden

Director bij IG&H


Comments