IG&H is opnieuw uitgeroepen tot Best Workplace 2019. Het consultancybureau behaalt de top 10 in de categorie ‘middelgrote werkgevers’. De organisatie scoort onder andere uitzonderlijk hoog op kameraadschap. 97% ervaart een familie- of teamgevoel. 99% gaf aan de werksfeer als ‘vriendelijk’ te omschrijven.

IG&H biedt end-to-end transformaties aan op het gebied van Finance, Health en Retail. Het consultancybureau werkt onder andere voor Bol.com, ING en het Princes Maxima Centrum.

‘Hechte groep mensen met enorme drive’

De hoge mate van kameraadschap tussen collega’s maakt de organisatie uniek. In het onderzoek scoort de organisatie 97% op deze dimensie. Werknemers geven aan zichzelf te kunnen zijn, ervaren een sociaal vriendelijke en gastvrije sfeer en teamgeest. “Nergens vind je bij zo’n grote groep mensen deze enorme drive en ambitie om het verschil te maken in combinatie met een zeer hechte onderlinge vriendschap”, zegt een consultant in het onderzoeksrapport.

De organisatie stimuleert vriendschap tussen collega’s onder andere door vier keer per jaar een meerdaags company event te organiseren waarin ‘fun’, ‘training’ of ‘inspiratie’ centraal staat. Ook worden sportieve initiatieven vanuit medewerkers aangemoedigd. Vorig jaar bedacht een groep medewerkers het plan om deel te nemen aan een halve triatlon in Portugal. Uiteindelijk heeft ongeveer de helft van de organisatie deelgenomen en is een deel naar Portugal afgereisd om collega’s aan te moedigen.

Optimaal groeien vanuit een veilige basis

De organisatie gelooft dat tevreden werknemers, tevreden klanten opleveren. Ontwikkeling en groei van medewerkers staat voorop. Om mensen optimaal uit te kunnen dagen, is een veilige basis nodig. 84% van de medewerkers onderschrijft dat ze dit bij IG&H ervaren.

Om deze basis te versterken en tegelijkertijd medewerkers voldoende uit te dagen, werkt IG&H samen met de IMD Business School. Alle leidinggevenden volgen het intensieve High Performance Leadership Program bij IMD. Daarnaast heeft het opleidingsinstituut in samenwerking met IG&H een driedaagse cursus ontwikkeld op het gebied van persoonlijk leiderschap. Hierin krijgen medewerkers onder begeleiding van een coach inzicht in hun gedrag en hoe zij worden beïnvloed door ervaringen uit het verleden. De coaches zijn collega’s die zelf het High Performance Leadership Program bij IMD hebben gevolgd.

Het is uniek dat een middelgroot bedrijf zoveel tijd en geld steekt in de opleiding van personeel. De business school uit Zwitserland heeft om die reden IG&H opgenomen als case study in hun trainingsprogramma. Als IMD-alumni gelden onder andere Mark Rutte, Paul Bulcke (oud-CEO Nestlé) en Ian Charles Steward (Wired).

Over IG&H

IG&H is actief in de financiële, retail- en gezondheidssector. Het advies- en implementatiebureau helpt vanuit de vestiging in Utrecht om organisaties de transformatie naar radicale klantgerichtheid te maken. Daarbij stellen zij hoge eisen aan zichzelf en aan hun werkwijze. Met diepgaande kennis en een persoonlijke benadering nemen zij hun klanten aan de hand om ze te helpen de sector te verbeteren.

Over Great Place to Work

Great Place to Work benoemt elk jaar organisaties die bovengemiddeld goed scoren als werkgever. Deze ‘Best Workplaces’ worden op 58 stellingen getoetst die te maken hebben met vertrouwen, trots en plezier. Tevens wordt er gekeken naar negen thema’s in het werkgeversbeleid, waaronder onboarding, ontwikkeling en beloning. In totaal deden dit jaar 38.000 medewerkers van 140 verschillende organisaties mee aan de verkiezing en het bijbehorende onderzoek.

IG&H

Author IG&H

More posts by IG&H