Wat wilde de klant?
Een grote pensioenuitvoerder had de ambitie om nieuwe fondsen te bedienen met een geheel nieuwe pensioenstraat. Deze moest in 9 maanden operationeel zijn.

Wat was onze aanpak?
De effectieve besluitvormingsfase bestond uit een grondig selectietraject en een proof of concept van het pensioenpakket. Door de Agile werkwijze en het compacte team konden we daarna overgaan tot een snelle realisatie. Parallel hieraan is de nieuwe organisatie bepaald en de inrichting ervan opgestart.

Wat hebben we bereikt?
We hebben de eerste release op tijd én met het beoogde doel gerealiseerd. De kosten hiervoor waren aanzienlijk lager dan oorspronkelijk begroot. Bovendien heeft de organisatie mede op basis hiervan een grote nieuwe pensioenklant geworven.

Wat vond de klant?
“IG&H maakt zijn beloftes waar. Dat geeft rust!”

IG&H

Author IG&H

More posts by IG&H