Wat wilde de klant?
Data-gedreven keuzes maken in de intermediairsmarkt: dát willen toonaangevende Nederlandse omnichannel-verzekeraars kunnen. Belangrijke vragen zijn: Wie zijn de voornaamste intermediairs van vandaag en morgen? Wat is onze positie als het gaat om volume en NPS? En hoe versterken we deze om duurzame groei te realiseren? Om heldere antwoorden te krijgen hadden zij data nodig over volume, (markt)bewegingen, share of wallet en NPS.

Twee unieke instrumenten ontwikkeld
Wij ontwikkelden twee unieke instrumenten. Met onze Performancemonitor meten we continu de prestaties (tevredenheid over diverse aspecten en NPS) van verzekeringsmaatschappijen bij hun voornaamste intermediairs. Daarnaast gebruiken we onze Distributiemonitor om een overzicht van verschillende elementen te creëren. Zo brachten we in eerste instantie de omvang en bewegingen van de intermediairsmarkt in kaart en dat doen we nu op continue basis. We kijken naar de positie en bewegingen van alle individuele intermediairs. Bovendien besteden we aandacht aan de share of wallet per productlijn van de deelnemende verzekeringsmaatschappijen.

Wat hebben we bereikt?
In de afgelopen jaren hebben we enkele belangrijke doelen gerealiseerd. Door prestaties te verbinden aan share-of-wallet-data hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor unieke inzichten. Hierdoor is het duidelijk geworden welke sturingswijze verschillende segmenten nodig hebben om groei en NPS te verbeteren. Ook hebben we grote verzekeraars ondersteund in het creëren van showcases over volume én NPS in de intermediairsmarkt. Daarnaast hebben we 50-80% marktdekking op alle grote productlijnen gerealiseerd.

Binnen de verzekeringsmarkt worden de twee instrumenten die we hebben ontwikkeld – en continue gebruiken – bovendien als industriestandaard gezien.

Wat zegt de klant?
“De Performancemonitor en de Distributiemonitor zijn inmiddels onmisbare onderdelen van onze werkwijze. Hiermee kunnen wij onze intermediairs nu een-op-een indelen en bedienen.”

Wilt u inzicht in uw marktpositie binnen de verzekeringssector? Neem dan deel aan onze performance en/of distributiemonitor. Jan Pieter van der Helm vertelt u graag over de voordelen.

IG&H

Author IG&H

More posts by IG&H