GezondheidszorgNews

De doorstart van zorgcontractering in crisistijd

By april 8, 2020 No Comments

Niets is zo veranderlijk als de zorg. In het afgelopen contracteerseizoen leek 2020 een jaar als alle andere te worden. Natuurlijk, de onderhandelingen tussen verzekeraars en ziekenhuis waren extra zwaar. Het hoofdlijnenakkoord begint steeds meer te knellen, terwijl de zorgvraag en de kosten alleen maar toenemen. Inmiddels is alles anders en heeft de coronacrisis hard toegeslagen. Het beroep dat op de Nederlandse gezondheidszorg wordt gedaan is buitengewoon. Wat betekent dit voor de bekostiging en contractering van zorg?

 • Hoge kosten en terugval inkomsten
  De zorgproductie is volledig anders dan voorzien. Ziekenhuizen maken door de coronacrisis veel extra kosten. De vraag is ook of de tarieven van COVID-19 zorgproducten voldoende kostendekkend zijn. Ondertussen vallen de inkomsten terug, omdat veel van de reguliere zorg wordt uitgesteld en bij een deel van de patiënten tot afstel van zorg leidt. De gemaakte afspraken met verzekeraars zijn dus weinig meer waard.
 • Bevoorschotting
  Het effect van deze verschuiving en uitval van zorg is afhankelijk van het type afspraken dat ziekenhuizen met verzekeraars hebben gemaakt. Vooral ziekenhuizen met een plafondafspraak hebben een acuut financieel probleem. Zorgverzekeraars gaan daarom over op bevoorschotting om te voorzien in de benodigde liquiditeit.
 • Financiële compensatie
  Er zijn verschillende scenario’s om de gemaakte kosten te vergoeden. Eén scenario is dat de financiële noodvoorziening bij pandemieën in werking treedt. Een ander scenario is dat alle afspraken worden omgezet naar aanneemsommen. De uitkomst laat zich nu nog raden, maar veel zal afhangen van de financiële reserves van verzekeraars en de houding van DNB.

De strategie van ziekenhuizen en de contractering met verzekeraars kan nu niet ineens overboord. Juist nu kunnen ziekenhuizen en verzekeraars terugvallen op een gezonde werkrelatie en inhoudelijke samenwerking. Het is in deze crisis vooral de vraag hoe we deze periode doorkomen, welke plannen in een stroomversnelling belanden en welke nieuwe kansen er ontstaan. Wat kunnen ziekenhuizen doen in deze situatie?

 1. Richting bepalen
  Onder hoge tijdsdruk moet opnieuw positie worden bepaald. Dit begint bij inzicht in de ontwikkeling van de productie en omzet en een nieuwe projectie op de jaaromzet. Met deze scenario’s kunnen  nieuwe afspraken met verzekeraars worden gemaakt.
 1. Bijsturen
  De bestrijding van COVID-19 is zo urgent dat dit ten koste gaat van de planbare zorg. De vraag is welke zorg altijd doorgang moet vinden, welke electieve zorg wanneer nodig is en hoe ziekenhuizen dit met efficiënte inzet van capaciteit op kunnen vangen. Het ziekenhuis dat daar op tijd klaar voor is heeft een voordeel ten opzichte van anderen.
 1. Herijking meerjarenafspraken
  In de laatste jaren bleek bij ziekenhuizen al dat de uitvoering van meerjarencontracten een stuk ingewikkelder is dan het opstellen ervan. Tijden veranderen en met nieuwe doelen en realistische tijdslijnen kunnen ziekenhuis en verzekeraar een doorstart maken.

Dit jaar wordt om verschillende redenen een belangrijk en ingewikkeld nieuw verkoopseizoen. Er is een reële kans dat COVID-19 zorg en het stuwmeer aan electieve zorg voortduurt in 2021. De verzekeraars zijn in financieel zwaar weer en hebben een zeer lastige premiecalculatie te maken. Het hoofdlijnenakkoord gaat nog meer knellen, alhoewel dit mogelijk zelfs moet worden herzien. De data van 2020 is komend verkoopseizoen nauwelijks te gebruiken. Niks is zeker in deze onzekere tijden, maar wat we wel weten is dat deze crisis de zorg blijvend zal veranderen.

Contact
Walter Kien
E: walter.kien@igh.com

Download hier het volledige rapport Zorgverkoopmonitor 2020

Of lees hier het interview met Walter Kien in de Nationale Zorggids over de zorgverkoopmonitor

 

Walter Kien

Author Walter Kien

More posts by Walter Kien