Hypotheekupdate | Q3-2020 | Jaar van COVID-19-pandemie lijkt recordjaar voor hypotheekmarkt te worden

By Bancair, Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Utrecht, 11 november 2020 – De hypotheekomzet groeit in het derde kwartaal van 2020 opnieuw sterk naar een totale omzet van €41 miljard, een toename van 26% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Het aantal verstrekte hypotheken stijgt met 22% naar 120 duizend. Ook ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 zet de stijging door: de hypotheekomzet is ruim 8% hoger en het aantal hypotheken stijgt met 5%. De markt stijgt onder alle type sluiters, maar opvallend is dat juist de aankoopmarkt, zowel bij starters als doorstromers, de grootste groei laat zien.

Download hier de volledige hypotheekupdate

“De coronacrisis lijkt een boost aan de hypotheekmarkt te geven. We zagen vorig kwartaal al een historisch grote groei onder over- en bijsluiters, en dit kwartaal gaat ook de aankoopmarkt richting recordhoogte” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H. “Alles wijst erop dat we afstevenen op een jaar met de hoogste hypotheekomzet ooit”.

De gemiddelde hypotheeksom is gestegen met +2,8% ten opzichte van vorig kwartaal naar €342.000. Voor over- en bijsluiters was de stijging 3,8% ten opzichte van het tweede kwartaal, voor starters en doorstromers was dit ruim 2%.

Aankoopmarkt groeit sterker dan over- en bijsluiters
De hypotheekomzet van over- en bijsluiters ging in het derde kwartaal van 2020 opnieuw omhoog naar €16 miljard. Wel is de stijging van deze groep ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 met 5,2% relatief beperkt, terwijl starters (+13,1%, €8 mld.) en doorstromers (+8,8%, €17 mld.) juist harder stijgen. “We zien weer een flinke toename van het aantal huizenkopers. Nu mensen noodgedwongen steeds meer tijd thuis doorbrengen, is dat voor mensen mogelijk zelfs aanleiding om de stap naar een nieuw huis te willen zetten. De cijfers laten in ieder geval weinig terughoudendheid door Corona zien. Daar profiteert de hypotheekmarkt van” zegt Smit.

Marktaandeel verzekeraars onder druk
Het marktaandeel van de verzekeraars is in het afgelopen kwartaal met 2,5 procentpunt flink gedaald naar 11,8%. Buitenlandse partijen stijgen sterk (+1,9 procentpunt), en het aandeel van banken herstelt zich enigszins ten opzichte van de daling eerder dit jaar (+0,8 procentpunt) en komt nu uit op 56,6%. ING passeert ABN AMRO in de top 10 van marktaandelen en staat nu op positie 2.

Ruim 6.200 adviseurs geslaagd voor opleiding adviseur duurzaam wonen
Sinds het begin van dit jaar rapporteren we in deze update ook hoe het gaat met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Het doel om eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs op te leiden in duurzaam wonen is in zicht! Het aantal inschrijvingen is met 25% toegenomen ten opzichte van vorig kwartaal en staat nu op 7.070. Dat is zo’n 70% van alle adviseurs.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Aanmelden voor de hypotheekupdate

Contact
Joppe Smit
Director bij IG&H 
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438 

Auteur & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:
Chris van Winden (chris.vanwinden@igh.com) & Annelies van Putten-Stemfoort (annelies.vanputten@igh.com)

 

Mortgage Update | Inzichten uit Q2 2020 | Hoogste aantal hypotheken sinds 2008

By Bancair, Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Ondanks corona groeit hypotheekomzet naar recordhoogte van €38 miljard

Download hier de volledige hypotheekupdate

Utrecht, 6 augustus 2020 – De hypotheekomzet groeit in het tweede kwartaal van 2020 met 30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Het aantal verstrekte hypotheken stijgt met 26% naar 114 duizend. Dit is het hoogste aantal hypotheken sinds 2008. De aantallen stegen onder alle type sluiters, maar over- en bijsluiters spannen de kroon met een groei van 64% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019. Voor het eerst werden meer hypotheken verstrekt aan over- en bijsluiters dan aan starters of doorstromers.

“De coronacrisis heeft nog geen negatief effect gehad op de hypotheekmarkt. We zien nog steeds een stijging in het aantal hypotheken voor starters en doorstromers. Met de grote stijging in het aantal hypotheken onder over- en bijsluiters lijkt het voor nu zelfs eerder een positief effect te hebben op de markt” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H.

De gemiddelde hypotheeksom is voor starters en doorstromers wederom licht gestegen (+0,9%). Voor over- en bijsluiters daalde de gemiddelde hypotheeksom juist met 2,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. Samen verklaart dit de daling van de gemiddelde hypotheeksom met 1,3% naar €333.000.

Over- en bijsluiters zorgen voor sterkste groei in 5 jaar
De hypotheekomzet van over- en bijsluiters nam in het tweede kwartaal van 2020 met maar liefst 64% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Deze omzet van €15 miljard omvatte 40% van de totale marktomzet. Ook het aantal hypotheken nam met 64% toe voor over- en bijsluiters. Voor zowel hypotheekomzet als aantallen is dit de sterkste groei in 5 jaar tijd. “Het lijkt erop dat veel mensen nu de tijd nemen om hun hypotheek te herzien, mogelijk in afwachting van een rentestijging, of die uitbreiden voor een verbouwing in deze coronatijd. Dat heeft een duidelijk positief effect op de hypotheekmarkt” zegt Smit.

Marktaandeel Top 3 banken daalt tot historisch laag niveau
Het marktaandeel van de top-3 bankholding is dit kwartaal gedaald tot 45,6%. Deze daling van -2,3 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal brengt het marktaandeel op het laagste niveau sinds het begin van onze metingen in 2006. Banken leveren vooral sterk in onder de grote groep over- en bijsluiters (-5,8 procentpunt). ING is voor het tweede kwartaal op rij de grootste daler.

Ruim 4.950 adviseurs geslaagd voor opleiding adviseur duurzaam wonen
Sinds vorig kwartaal rapporteren we in deze update ook hoe het gaat met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Het doel om eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs op te leiden in duurzaam wonen komt steeds dichterbij. Het aantal inschrijvingen is met 21% toegenomen ten opzichte van vorig kwartaal en staat nu op 5.980. Dat is zo’n 60% van alle adviseurs.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438

Auteur & data-analyse IG&H Hypotheekupdate
Annelies van Putten-Stemfoort (annelies.vanputten@igh.com)

Aanmelden voor de hypotheekupdate

 

Transitie naar een evolutionaire hypotheekomgeving vraagt een passende vernieuwingsaanpak

By Bancair, Mortgage Update, News

FinTech is booming en vindt zijn weg in de hypothekensector. Met FinTech kunnen hypotheekverstrekkers sneller inspelen op veranderingen en de operatie ontlasten of snel aan nieuwe wetgeving en richtlijnen voldoen. De Nederlandse definitie van FinTech is breed, er zijn er volgens Holland FinTech meer dan 635 in Nederland. Als je wereldwijd de miljarden investeringen in de FinTech volgt dan verwacht je nog een flinke verandering (en internationalisering) van de hypotheekmarkt de komende jaren[¹]. In een paar maanden een nieuw hypotheeklabel in de markt zetten is geen uitzondering. Investeerders genoeg, en met FinTech core banking platformen zoals Mambu, Ohpen, Thought Machine en five°degrees als kernapplicatie technisch goed realiseerbaar. In een greenfield stack, een volledig nieuwe omgeving, is dat niet zo verwonderlijk. Maar hoe zit dat met de gevestigde hypotheekverstrekkers? Een overstap naar zo’n nieuwe IT-architectuur komt niet veel voor in de gevestigde hypothekensector. Er wordt vastgehouden aan meer vertrouwde omgevingen die zelf gebouwd hebben of van Nederlandse makelaardij zijn. Door de komst van FinTech, meer datagedreven processen, toepassing van AI en de snelheid waarmee de markt verandert en digitaliseert is de vernieuwing van de hypotheekomgeving een goede overweging. Maar, wat zijn de digitale strategieën om ervoor te zorgen dat zo’n transitie met succes door te voeren is?

De worsteling om het applicatielandschap echt te vernieuwen
Hypotheken zijn voor FinTech bedrijven een veilige toevoeging aan het assortiment. Andersom bieden FinTech bedrijven serieuze kansen voor hypotheekverstrekkers. Nadat Monzo in Groot-Brittannië Mojo Mortgages in zijn applicatie opnam, zette Bunq een flink bedrag in op een samenwerking met Venn Hypotheken[²]. Het rendement op hypotheken is op dit moment goed en financieel veilig[³]. Daarmee lijkt er een omgekeerde wereld te ontstaan. Het is opvallend hoe snel Bunq en Monzo een nieuw product van een derde partij kunnen aanbieden. Het Britse OakNorth bood door inzet van Mambu na 5 maanden leningen en hypotheken aan[4].

Tegenwoordig wordt door een aantal hypotheekverstrekkers getransformeerd naar een microservices architectuur voor de IT-omgeving. Zo’n transformatie geeft flexibiliteit en eenduidigheid in het landschap. Daarbij kunnen nieuwe hypotheekproducten en -diensten eenvoudig geconfigureerd worden en krijgt elke functie een eigen component. Er kan dan gekoppeld met FinTech- en dataoplossingen om functionaliteit zoals AML, KYC en regulatory high tech toe te voegen. Toch zien wij de gevestigde hypotheekverstrekkers in Nederland worstelen met hun applicatielandschap. De keuze voor een standaard- of maatwerkoplossing of een FinTech omgeving is niet zomaar gemaakt. Ook Innovation labs van banken hebben moeite om FinTech oplossingen door te voeren in eigen (hypotheek)processen. Terwijl hypotheken voor banken veel rendement en continuïteit opleveren lijken technologische transities nog uit te blijven.

Wij zien samengevat drie digitale strategieën in de hypotheeksector:

In Europa zien wij, met name in de Baltische Staten, Duitsland en Groot-Brittanië de toepassing van core banking platformen in een FinTech landschap toenemen. Vooral bij nieuwe hypotheeklabels en -verstrekkers en in de commerciële leningen. Bestaande verstrekkers worstelen met establishment en een enkeling maakt stappen om naar een elastische omgeving te groeien. Aan de ene kant ontzorgen oplossingen van het establishment, aan de andere kant is de transitie complex en is de flexibiliteit beperkt. De stap naar een nieuw kernapplicatie en bijbehorende architectuur is spannend. De dienstverlening is er direct afhankelijk van en ervaring leert dat dergelijke projecten geen sinecure zijn. Hoe kan zo’n transitie wel beheersbaar aangepakt worden?

Ingrediënten voor een succesvolle realisatie van een nieuwe digitale strategie
Uit onderzoek van Harvard en Quick Base blijkt dat 92% van de ruim 400 geïnterviewde CIOs vindt dat business en IT meer in balans meegenomen moeten worden bij IT-vernieuwingsprojecten[5]. Voor een succesvol IT-vernieuwingstraject voegen wij nog een derde toe, het is de balans tussen deze drie perspectieven die van belang is: inhoud, proces en mens.

In praktijk zien wij dat de relatie tussen IT en de organisatiestrategie erg belangrijk is voor een succesvolle transitie. De doelstelling moet continu voorop staan en gedeeld worden. IG&H maakt bij IT-transities gebruik van een technologie onafhankelijk kennismodel. Met dit kennismodel wordt de functionaliteit in kaart gebracht en ontstaat er een helder overzicht van product- en dienstvoorwaarden. In het pensioenendomein past IG&H deze methodiek bijvoorbeeld al geruime tijd succesvol toe en is een uitgebreid model beschikbaar. Voor hypotheken wordt dit opgebouwd. Zo’n kennismodel is direct te koppelen aan de evolutionaire core banking platforms, bevat de requirements voor de elastische low code omgevingen en biedt parameters voor het inrichten van standaardoplossingen en maatwerkontwikkeling. Doorvertaald zien wij dat op inhoud een drietal criteria tegenwoordig van belang zijn.

De transitie naar een vernieuwd applicatielandschap is complex. De hele operatie is ervan afhankelijk en een kleine fout in het acceptatieproces is zo gemaakt en kan voor flinke problemen in de operatie of met het financieel toezicht zorgen. De keuze voor een beheersbare aanpak is niet zomaar gemaakt. Agile, SAFe, DevOps of Spotify zijn methodes om het werk gedaan te krijgen. Eerst moet er een keuze gemaakt worden welke transitiemethode het beste aansluit bij de vernieuwing. De journey geleide progressieve modernisering zien wij het meest voorkomen bij Nederlandse hypotheekverstrekkers. Waarbij de greenfield tech stack aan populariteit aan het winnen is in de internationale hypotheeksector.

Misschien wel het meest essentiële en toch vaak onderbelicht in IT-transformaties is de mens kant. Bij IT-transformaties werken verschillende disciplines samen en is het vaak zoeken naar begrip, eenheid en vertrouwen. Taken zijn verschillend en daarmee ieders belang ook. Business geeft aan dat de IT hen niet begrijpt en IT denkt vaak snel degene te zijn die alles mag oplossen aan het eind van de keten. Echt toepassen van Agile of DevOps is in veel omstandigheden lastig omdat de cultuur of het proces er niet naar is. Het is belangrijk dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en er een open en vertrouwde teamcultuur is. In de voorbereiding van de IT-transitie moet de menskant net zoveel aandacht krijgen als de inhoudelijke en procesmatige kant. Bij de start helpt het om elkaars persoonlijkheden, sterktes en leerdoelen op een rij te zetten. Daarmee wordt direct aan vertrouwen en samenwerking gewerkt en wordt een IT-transitie in de hypotheeksector met bovengenoemde adviezen zeker een succes.

Welke keuzes maakt u voor de vernieuwing van het applicatielandschap voor hypotheken?

Contact
Gerwin Woelders
E: Gerwin.woelders@igh.com

Wouter van den Berg
E: Wouter.vandenberg@igh.com


 

[1]https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/aanbiedingsbrief-fintech-actieplan

[2] https://fd.nl/beurs/1351997/bunq-stapt-in-hypotheekmarkt

[3] https://www.afm.nl/nl-nl/verslaglegging/trendzicht2020

[4] https://www.mambu.com/customer/oak-north

[5] https://www.quickbase.com/dual-track-transformation-research

Hypotheekupdate | Q1 – 2020 | Sterk eerste kwartaal door opnieuw toenemende groep over- en bijsluiters

By Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Utrecht, 20 mei 2020 – Het aantal gepasseerde hypotheken in het eerste kwartaal van 2020 groeit met 22,8% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019. Ook de gemiddelde hypotheeksom is gestegen, waardoor de omzet 28,4% hoger uitkomt. Het laat daarmee zien dat de coronacrisis nog geen negatieve invloed heeft gehad in het eerste kwartaal van 2020. 

Download hier de volledige hypotheekupdate

“De sterke groei dit eerste kwartaal wordt hoofdzakelijk gedreven door de over- en bijsluiters, die massaal hypotheken lijken over te sluiten. Verder zien we dat de hypotheeksom blijft stijgen, wat extra bijdraagt aan de groei in hypotheekomzet” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H. De gemiddelde hypotheeksom komt met een stijging van 2,8% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 uit op €337.000. De hypotheeksom blijft stijgen voor alle groepen, maar stijgt het sterkst voor doorstromers (+5,4% t.o.v. Q4 2019). Dit lijkt erop te duiden dat de markt in Q1 2020 vooralsnog niet afkoelt.

Over- en bijsluiters groeien sterk
Nog steeds worden de meeste hypotheken door doorstromers afgesloten, maar het verschil met over- en bijsluiters wordt steeds kleiner. Over- en bijsluiters laten een sterke groei zien (+49,5% t.o.v. Q1 2019), terwijl de groei bij doorstromers een stuk lager ligt (+10,0% t.o.v. Q1 2019). Voor de hele markt betekent dit dat er een 22,8% groei is in het aantal hypotheken ten opzichte van Q1 2019. “De sterke stijging bij over- en bijsluiters lijkt mede een reactie op de stijgende rente bij diverse geldverstrekkers. Deze groep wil meeprofiteren van de lage rente nu het nog kan” zegt Joppe Smit.

Opnieuw daling marktaandeel banken
Het marktaandeel van banken, en specifiek de top-3 bankholding, daalt voor het tweede kwartaal op een rij flink. Voor de top-3 banken zakt het marktaandeel naar 47,9%, het laagste punt sinds 2016. Regiepartijen weten hiervan te profiteren en groeien door naar een marktaandeel van 19,9% aandeel. Munt is opnieuw de grootste stijger en behaalt daarmee een vierde plek in de top 10. ING en Florius zijn de sterkste dalers dit kwartaal. Florius valt door aanhoudende krimp buiten de top 10.

Uitgelicht: Sectorcollectief Duurzaam Wonen
IG&H is één van de ondersteuners van het recent gelanceerde Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Ruim 80 partijen uit de markt willen duurzaam wonen bij consumenten vanzelfsprekend maken door adviseurs op te leiden in verduurzaming. De doelstelling is dat eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs de opleiding gevolgd heeft. IG&H rapporteert dit kwartaal voor de eerste keer over de voortgang van het Sectorcollectief en zal dit in het vervolg elk kwartaal doen. Tot nu toe hebben al ruim 4.900 adviseurs zich ingeschreven voor de opleiding, waarvan er ruim 3.100 geslaagd zijn. Dit betekent dat er naast de huidige inschrijvingen nog zo’n 3.000 adviseurs moeten worden opgeleid om de doelstelling van 80% van alle adviseurs (ca. 10.000 adviseurs) te behalen dit jaar.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438

Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:

Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com); Brenno Baas (brenno.baas@igh.com)

Aanmelden voor de hypotheekupdate