Hypotheekupdate | Q3-2020 | Jaar van COVID-19-pandemie lijkt recordjaar voor hypotheekmarkt te worden

By Bancair, Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Utrecht, 11 november 2020 – De hypotheekomzet groeit in het derde kwartaal van 2020 opnieuw sterk naar een totale omzet van €41 miljard, een toename van 26% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Het aantal verstrekte hypotheken stijgt met 22% naar 120 duizend. Ook ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 zet de stijging door: de hypotheekomzet is ruim 8% hoger en het aantal hypotheken stijgt met 5%. De markt stijgt onder alle type sluiters, maar opvallend is dat juist de aankoopmarkt, zowel bij starters als doorstromers, de grootste groei laat zien.

Download hier de volledige hypotheekupdate

“De coronacrisis lijkt een boost aan de hypotheekmarkt te geven. We zagen vorig kwartaal al een historisch grote groei onder over- en bijsluiters, en dit kwartaal gaat ook de aankoopmarkt richting recordhoogte” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H. “Alles wijst erop dat we afstevenen op een jaar met de hoogste hypotheekomzet ooit”.

De gemiddelde hypotheeksom is gestegen met +2,8% ten opzichte van vorig kwartaal naar €342.000. Voor over- en bijsluiters was de stijging 3,8% ten opzichte van het tweede kwartaal, voor starters en doorstromers was dit ruim 2%.

Aankoopmarkt groeit sterker dan over- en bijsluiters
De hypotheekomzet van over- en bijsluiters ging in het derde kwartaal van 2020 opnieuw omhoog naar €16 miljard. Wel is de stijging van deze groep ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 met 5,2% relatief beperkt, terwijl starters (+13,1%, €8 mld.) en doorstromers (+8,8%, €17 mld.) juist harder stijgen. “We zien weer een flinke toename van het aantal huizenkopers. Nu mensen noodgedwongen steeds meer tijd thuis doorbrengen, is dat voor mensen mogelijk zelfs aanleiding om de stap naar een nieuw huis te willen zetten. De cijfers laten in ieder geval weinig terughoudendheid door Corona zien. Daar profiteert de hypotheekmarkt van” zegt Smit.

Marktaandeel verzekeraars onder druk
Het marktaandeel van de verzekeraars is in het afgelopen kwartaal met 2,5 procentpunt flink gedaald naar 11,8%. Buitenlandse partijen stijgen sterk (+1,9 procentpunt), en het aandeel van banken herstelt zich enigszins ten opzichte van de daling eerder dit jaar (+0,8 procentpunt) en komt nu uit op 56,6%. ING passeert ABN AMRO in de top 10 van marktaandelen en staat nu op positie 2.

Ruim 6.200 adviseurs geslaagd voor opleiding adviseur duurzaam wonen
Sinds het begin van dit jaar rapporteren we in deze update ook hoe het gaat met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Het doel om eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs op te leiden in duurzaam wonen is in zicht! Het aantal inschrijvingen is met 25% toegenomen ten opzichte van vorig kwartaal en staat nu op 7.070. Dat is zo’n 70% van alle adviseurs.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Aanmelden voor de hypotheekupdate

Contact
Joppe Smit
Director bij IG&H 
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438 

Auteur & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:
Chris van Winden (chris.vanwinden@igh.com) & Annelies van Putten-Stemfoort (annelies.vanputten@igh.com)

 

Hoe ziet de Nederlandse hypotheekmarkt er in 2025 uit

By Bancair, News

In de ons omringende landen zijn er digitale nieuwkomers, die hard groeien. Maar in Nederland niet. Hoe komt dat? En hoe ziet de hypotheekmarkt er dan in 2025 uit? IG&H heeft voor AM op een rij gezet wat er in de Nederlandse hypotheekmarkt gebeurt.

Daar waar de Nederlandse hypothekenmarkt stabiel doorgroeit en er weinig grote verschuivingen plaatsvinden, is er volop beweging in de internationale markt. Het rendement op hypotheken is goed ten opzichte van andere leenvormen en bankproducten. Het bewoog bijvoorbeeld bunq ertoe om Venn Hypotheken aan te bieden.Hypotheekmarkt verschuift flinkIn de ons omringende landen is de hypotheekmarkt flink aan het verschuiven. Nieuwe banken groeien als kool, werken volledig digitaal en investeren volop in een superieure klantinteractie. Groeicijfers zoals van het Britse OakNorth met een geconsolideerd groeipercentage van 622 procent sinds 2015 zijn daar de praktijk.
Veel nieuwe hypotheeklabels
In Nederland zagen we, gedreven door investeerders, er een behoorlijk aantal nieuwe hypotheeklabels bijkomen. Die opereren veelal onder de vleugels van een serviceprovider of een grote zus. Het ontbreekt in Nederland aan digitale nieuwkomers zoals OakNorth. De Nederlandse hypotheekmarkt heeft echter wel alle ingrediënten om volledig digitaal hypotheken te verstrekken en te beheren. Hoe kan de Nederlandse markt er dan in 2025 uitzien? FinTech drijft snelle marktverschuivingen in het buitenland, kan dat in Nederland ook?Investeringen nemen met miljarden toe
Wereldwijd zijn de fintechoplossingen als paddenstoelen uit de grond geschoten. Het aantal investeringen in dergelijke bedrijven neemt met miljarden toe. Banken die gebruikmaken van fintech laten sinds hun jonge bestaan indrukwekkende cijfers zien. OakNorth, dat gebruikmaakt van het core banking platform Mambu, was binnen zes maanden winstgevend, met een NPS van een voor Nederlandse banken ongekende 80,5.

ThinkMoney geprezen om gebruikersvriendelijkheid
Het Britse ThinkMoney is alom geprezen om zijn gebruikersvriendelijkheid van de klantomgevingen die ontwikkeld zijn met OutSystems. Het Britse Habito, in 2020 beloond als beste hypotheekverstrekker in Groot-Brittannië, beoordeelt hypotheekaanvragen direct in zijn adviseursportaal. Voor hypotheken vielen de Amerikaanse Finserv, SimpleNexus, Mojo, Qualia en LendingHome dit jaar in de prijzen als FinTech Breakthroughs. Wat opvalt aan deze oplossingen is de hoge mate van gebruikersvriendelijkheid, maatwerkadvies en ze zijn volledig datagedreven. OakNorth heeft in vijf maanden alle producten in Mambu volledig geconfigureerd; er komt geen code meer aan te pas. Ook het aanbieden van verschillende producten is bijna direct door te voeren.

Ongekende flexibiliteit bij digitale banken
Zo is het aantal bankproducten van het Britse Monzo in vijf jaar tijd gegroeid van één naar veertien. De flexibiliteit en beheersbaarheid zijn ongekend bij deze nieuwe digitale banken. De kosten om een nieuwe klant te activeren dalen met 90 procent naar 20 euro, althans volgens het World Retail Banking Report 2020 van Capgemini en Efma. Ook de kosten voor beheer en onderhoud van het IT-landschap dalen significant. Daarmee realiseren hypotheekverstrekkers een flink lagere cost/income-ratio en kunnen zo de concurrentie vergroten als het om rente gaat.

Veel meer data in hypotheekproces
In Nederland staan wij ook niet helemaal stil. HDN biedt bijvoorbeeld sinds kort zijn standaarden aan vanuit een API-platform en partijen zoals Ockto en iWize zorgen voor de nodige klantdata. En partijen zoals FinData en de Nationale Hypotheekbond zorgen voor nog meer data die nodig zijn in het hypotheekproces. Het op orde hebben van alle data, inclusief de productvereisten en risicomodellen, is de basis om fintechoplossingen te adopteren om daarmee razendsnel meer efficiency en compliancy te bewerkstelligen. In Nederland wordt een ruime meerderheid van de hypotheken door adviseurs aangevraagd voor hun klanten. Digitale interactie met hypotheekadviseurs is dus essentieel voor verstrekkers. Nederland heeft daarvoor met HDN al een digitale voorsprong.

Wat moet nog gebeuren?
Wat moet er dan nog gebeuren? Hypotheekverstekkers die de volgende vijf doelen realiseren, kunnen zich onderscheiden van nieuwe toetreders en concurreren met nieuwe spelers.

  1. Versterk de datamanagementcapaciteit, breng de eigen data op orde en maak het kwalitatief zo goed mogelijk, zorg voor een zo eenvoudig mogelijke adapter voor externe databronnen.
  2. Omarm een startupmentaliteit om te innoveren, zorg ervoor dat je architectuur en applicatieplatform dermate flexibel is dat functionaliteit van fintechoplossingen direct te integreren zijn.
  3. Optimaliseer de klantprocessen, data in plaats van documenten en geef klanten continu inzicht en flexibiliteit in hun hypotheekproces.
  4. Zorg voor digitaal en modelgebaseerd risicomanagement, kijk niet alleen naar het risicomodel voor de berekening van de rente en acceptatie, maar ook om te voldoen aan regelgeving zoals KYC en AML. Banken die dat volledig digitaal doen, ook over oudere portefeuilles, renderen beter.
  5. Minimaliseer de afhankelijkheid van legacysystemen, zorg voor een moderne core en orkestratie in het applicatielandschap. Bovengenoemde oplossingen bieden daar een uitstekende en vertrouwde basis voor, ook naast bestaande omgevingen.

Hypotheekverstrekking vooral risicobeheersing
Hypotheekverstrekking gaat vooral om risicobeheersing, ook als het om digitalisering van onderliggende processen en klantinteractie gaat. Met de ontwikkelingen die wereldwijd plaatsvinden worden Nederlandse hypotheken een nog meer gewilde sector, waarbij risico’s in de verstrekking en beheerfase automatisch en continu te monitoren zijn. Als dat gebeurt ziet de Nederlandse hypotheekverstrekking er over vijf jaar volledig anders uit.

 

Mortgage Update | Inzichten uit Q2 2020 | Hoogste aantal hypotheken sinds 2008

By Bancair, Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Ondanks corona groeit hypotheekomzet naar recordhoogte van €38 miljard

Download hier de volledige hypotheekupdate

Utrecht, 6 augustus 2020 – De hypotheekomzet groeit in het tweede kwartaal van 2020 met 30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Het aantal verstrekte hypotheken stijgt met 26% naar 114 duizend. Dit is het hoogste aantal hypotheken sinds 2008. De aantallen stegen onder alle type sluiters, maar over- en bijsluiters spannen de kroon met een groei van 64% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019. Voor het eerst werden meer hypotheken verstrekt aan over- en bijsluiters dan aan starters of doorstromers.

“De coronacrisis heeft nog geen negatief effect gehad op de hypotheekmarkt. We zien nog steeds een stijging in het aantal hypotheken voor starters en doorstromers. Met de grote stijging in het aantal hypotheken onder over- en bijsluiters lijkt het voor nu zelfs eerder een positief effect te hebben op de markt” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H.

De gemiddelde hypotheeksom is voor starters en doorstromers wederom licht gestegen (+0,9%). Voor over- en bijsluiters daalde de gemiddelde hypotheeksom juist met 2,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. Samen verklaart dit de daling van de gemiddelde hypotheeksom met 1,3% naar €333.000.

Over- en bijsluiters zorgen voor sterkste groei in 5 jaar
De hypotheekomzet van over- en bijsluiters nam in het tweede kwartaal van 2020 met maar liefst 64% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Deze omzet van €15 miljard omvatte 40% van de totale marktomzet. Ook het aantal hypotheken nam met 64% toe voor over- en bijsluiters. Voor zowel hypotheekomzet als aantallen is dit de sterkste groei in 5 jaar tijd. “Het lijkt erop dat veel mensen nu de tijd nemen om hun hypotheek te herzien, mogelijk in afwachting van een rentestijging, of die uitbreiden voor een verbouwing in deze coronatijd. Dat heeft een duidelijk positief effect op de hypotheekmarkt” zegt Smit.

Marktaandeel Top 3 banken daalt tot historisch laag niveau
Het marktaandeel van de top-3 bankholding is dit kwartaal gedaald tot 45,6%. Deze daling van -2,3 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal brengt het marktaandeel op het laagste niveau sinds het begin van onze metingen in 2006. Banken leveren vooral sterk in onder de grote groep over- en bijsluiters (-5,8 procentpunt). ING is voor het tweede kwartaal op rij de grootste daler.

Ruim 4.950 adviseurs geslaagd voor opleiding adviseur duurzaam wonen
Sinds vorig kwartaal rapporteren we in deze update ook hoe het gaat met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Het doel om eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs op te leiden in duurzaam wonen komt steeds dichterbij. Het aantal inschrijvingen is met 21% toegenomen ten opzichte van vorig kwartaal en staat nu op 5.980. Dat is zo’n 60% van alle adviseurs.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438

Auteur & data-analyse IG&H Hypotheekupdate
Annelies van Putten-Stemfoort (annelies.vanputten@igh.com)

Aanmelden voor de hypotheekupdate

 

Transitie naar een evolutionaire hypotheekomgeving vraagt een passende vernieuwingsaanpak

By Bancair, Mortgage Update, News

FinTech is booming en vindt zijn weg in de hypothekensector. Met FinTech kunnen hypotheekverstrekkers sneller inspelen op veranderingen en de operatie ontlasten of snel aan nieuwe wetgeving en richtlijnen voldoen. De Nederlandse definitie van FinTech is breed, er zijn er volgens Holland FinTech meer dan 635 in Nederland. Als je wereldwijd de miljarden investeringen in de FinTech volgt dan verwacht je nog een flinke verandering (en internationalisering) van de hypotheekmarkt de komende jaren[¹]. In een paar maanden een nieuw hypotheeklabel in de markt zetten is geen uitzondering. Investeerders genoeg, en met FinTech core banking platformen zoals Mambu, Ohpen, Thought Machine en five°degrees als kernapplicatie technisch goed realiseerbaar. In een greenfield stack, een volledig nieuwe omgeving, is dat niet zo verwonderlijk. Maar hoe zit dat met de gevestigde hypotheekverstrekkers? Een overstap naar zo’n nieuwe IT-architectuur komt niet veel voor in de gevestigde hypothekensector. Er wordt vastgehouden aan meer vertrouwde omgevingen die zelf gebouwd hebben of van Nederlandse makelaardij zijn. Door de komst van FinTech, meer datagedreven processen, toepassing van AI en de snelheid waarmee de markt verandert en digitaliseert is de vernieuwing van de hypotheekomgeving een goede overweging. Maar, wat zijn de digitale strategieën om ervoor te zorgen dat zo’n transitie met succes door te voeren is?

De worsteling om het applicatielandschap echt te vernieuwen
Hypotheken zijn voor FinTech bedrijven een veilige toevoeging aan het assortiment. Andersom bieden FinTech bedrijven serieuze kansen voor hypotheekverstrekkers. Nadat Monzo in Groot-Brittannië Mojo Mortgages in zijn applicatie opnam, zette Bunq een flink bedrag in op een samenwerking met Venn Hypotheken[²]. Het rendement op hypotheken is op dit moment goed en financieel veilig[³]. Daarmee lijkt er een omgekeerde wereld te ontstaan. Het is opvallend hoe snel Bunq en Monzo een nieuw product van een derde partij kunnen aanbieden. Het Britse OakNorth bood door inzet van Mambu na 5 maanden leningen en hypotheken aan[4].

Tegenwoordig wordt door een aantal hypotheekverstrekkers getransformeerd naar een microservices architectuur voor de IT-omgeving. Zo’n transformatie geeft flexibiliteit en eenduidigheid in het landschap. Daarbij kunnen nieuwe hypotheekproducten en -diensten eenvoudig geconfigureerd worden en krijgt elke functie een eigen component. Er kan dan gekoppeld met FinTech- en dataoplossingen om functionaliteit zoals AML, KYC en regulatory high tech toe te voegen. Toch zien wij de gevestigde hypotheekverstrekkers in Nederland worstelen met hun applicatielandschap. De keuze voor een standaard- of maatwerkoplossing of een FinTech omgeving is niet zomaar gemaakt. Ook Innovation labs van banken hebben moeite om FinTech oplossingen door te voeren in eigen (hypotheek)processen. Terwijl hypotheken voor banken veel rendement en continuïteit opleveren lijken technologische transities nog uit te blijven.

Wij zien samengevat drie digitale strategieën in de hypotheeksector:

In Europa zien wij, met name in de Baltische Staten, Duitsland en Groot-Brittanië de toepassing van core banking platformen in een FinTech landschap toenemen. Vooral bij nieuwe hypotheeklabels en -verstrekkers en in de commerciële leningen. Bestaande verstrekkers worstelen met establishment en een enkeling maakt stappen om naar een elastische omgeving te groeien. Aan de ene kant ontzorgen oplossingen van het establishment, aan de andere kant is de transitie complex en is de flexibiliteit beperkt. De stap naar een nieuw kernapplicatie en bijbehorende architectuur is spannend. De dienstverlening is er direct afhankelijk van en ervaring leert dat dergelijke projecten geen sinecure zijn. Hoe kan zo’n transitie wel beheersbaar aangepakt worden?

Ingrediënten voor een succesvolle realisatie van een nieuwe digitale strategie
Uit onderzoek van Harvard en Quick Base blijkt dat 92% van de ruim 400 geïnterviewde CIOs vindt dat business en IT meer in balans meegenomen moeten worden bij IT-vernieuwingsprojecten[5]. Voor een succesvol IT-vernieuwingstraject voegen wij nog een derde toe, het is de balans tussen deze drie perspectieven die van belang is: inhoud, proces en mens.

In praktijk zien wij dat de relatie tussen IT en de organisatiestrategie erg belangrijk is voor een succesvolle transitie. De doelstelling moet continu voorop staan en gedeeld worden. IG&H maakt bij IT-transities gebruik van een technologie onafhankelijk kennismodel. Met dit kennismodel wordt de functionaliteit in kaart gebracht en ontstaat er een helder overzicht van product- en dienstvoorwaarden. In het pensioenendomein past IG&H deze methodiek bijvoorbeeld al geruime tijd succesvol toe en is een uitgebreid model beschikbaar. Voor hypotheken wordt dit opgebouwd. Zo’n kennismodel is direct te koppelen aan de evolutionaire core banking platforms, bevat de requirements voor de elastische low code omgevingen en biedt parameters voor het inrichten van standaardoplossingen en maatwerkontwikkeling. Doorvertaald zien wij dat op inhoud een drietal criteria tegenwoordig van belang zijn.

De transitie naar een vernieuwd applicatielandschap is complex. De hele operatie is ervan afhankelijk en een kleine fout in het acceptatieproces is zo gemaakt en kan voor flinke problemen in de operatie of met het financieel toezicht zorgen. De keuze voor een beheersbare aanpak is niet zomaar gemaakt. Agile, SAFe, DevOps of Spotify zijn methodes om het werk gedaan te krijgen. Eerst moet er een keuze gemaakt worden welke transitiemethode het beste aansluit bij de vernieuwing. De journey geleide progressieve modernisering zien wij het meest voorkomen bij Nederlandse hypotheekverstrekkers. Waarbij de greenfield tech stack aan populariteit aan het winnen is in de internationale hypotheeksector.

Misschien wel het meest essentiële en toch vaak onderbelicht in IT-transformaties is de mens kant. Bij IT-transformaties werken verschillende disciplines samen en is het vaak zoeken naar begrip, eenheid en vertrouwen. Taken zijn verschillend en daarmee ieders belang ook. Business geeft aan dat de IT hen niet begrijpt en IT denkt vaak snel degene te zijn die alles mag oplossen aan het eind van de keten. Echt toepassen van Agile of DevOps is in veel omstandigheden lastig omdat de cultuur of het proces er niet naar is. Het is belangrijk dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en er een open en vertrouwde teamcultuur is. In de voorbereiding van de IT-transitie moet de menskant net zoveel aandacht krijgen als de inhoudelijke en procesmatige kant. Bij de start helpt het om elkaars persoonlijkheden, sterktes en leerdoelen op een rij te zetten. Daarmee wordt direct aan vertrouwen en samenwerking gewerkt en wordt een IT-transitie in de hypotheeksector met bovengenoemde adviezen zeker een succes.

Welke keuzes maakt u voor de vernieuwing van het applicatielandschap voor hypotheken?

Contact
Gerwin Woelders
E: Gerwin.woelders@igh.com

Wouter van den Berg
E: Wouter.vandenberg@igh.com


 

[1]https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/aanbiedingsbrief-fintech-actieplan

[2] https://fd.nl/beurs/1351997/bunq-stapt-in-hypotheekmarkt

[3] https://www.afm.nl/nl-nl/verslaglegging/trendzicht2020

[4] https://www.mambu.com/customer/oak-north

[5] https://www.quickbase.com/dual-track-transformation-research

Hypotheekupdate | Q1 – 2020 | Sterk eerste kwartaal door opnieuw toenemende groep over- en bijsluiters

By Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Utrecht, 20 mei 2020 – Het aantal gepasseerde hypotheken in het eerste kwartaal van 2020 groeit met 22,8% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019. Ook de gemiddelde hypotheeksom is gestegen, waardoor de omzet 28,4% hoger uitkomt. Het laat daarmee zien dat de coronacrisis nog geen negatieve invloed heeft gehad in het eerste kwartaal van 2020. 

Download hier de volledige hypotheekupdate

“De sterke groei dit eerste kwartaal wordt hoofdzakelijk gedreven door de over- en bijsluiters, die massaal hypotheken lijken over te sluiten. Verder zien we dat de hypotheeksom blijft stijgen, wat extra bijdraagt aan de groei in hypotheekomzet” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H. De gemiddelde hypotheeksom komt met een stijging van 2,8% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 uit op €337.000. De hypotheeksom blijft stijgen voor alle groepen, maar stijgt het sterkst voor doorstromers (+5,4% t.o.v. Q4 2019). Dit lijkt erop te duiden dat de markt in Q1 2020 vooralsnog niet afkoelt.

Over- en bijsluiters groeien sterk
Nog steeds worden de meeste hypotheken door doorstromers afgesloten, maar het verschil met over- en bijsluiters wordt steeds kleiner. Over- en bijsluiters laten een sterke groei zien (+49,5% t.o.v. Q1 2019), terwijl de groei bij doorstromers een stuk lager ligt (+10,0% t.o.v. Q1 2019). Voor de hele markt betekent dit dat er een 22,8% groei is in het aantal hypotheken ten opzichte van Q1 2019. “De sterke stijging bij over- en bijsluiters lijkt mede een reactie op de stijgende rente bij diverse geldverstrekkers. Deze groep wil meeprofiteren van de lage rente nu het nog kan” zegt Joppe Smit.

Opnieuw daling marktaandeel banken
Het marktaandeel van banken, en specifiek de top-3 bankholding, daalt voor het tweede kwartaal op een rij flink. Voor de top-3 banken zakt het marktaandeel naar 47,9%, het laagste punt sinds 2016. Regiepartijen weten hiervan te profiteren en groeien door naar een marktaandeel van 19,9% aandeel. Munt is opnieuw de grootste stijger en behaalt daarmee een vierde plek in de top 10. ING en Florius zijn de sterkste dalers dit kwartaal. Florius valt door aanhoudende krimp buiten de top 10.

Uitgelicht: Sectorcollectief Duurzaam Wonen
IG&H is één van de ondersteuners van het recent gelanceerde Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Ruim 80 partijen uit de markt willen duurzaam wonen bij consumenten vanzelfsprekend maken door adviseurs op te leiden in verduurzaming. De doelstelling is dat eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs de opleiding gevolgd heeft. IG&H rapporteert dit kwartaal voor de eerste keer over de voortgang van het Sectorcollectief en zal dit in het vervolg elk kwartaal doen. Tot nu toe hebben al ruim 4.900 adviseurs zich ingeschreven voor de opleiding, waarvan er ruim 3.100 geslaagd zijn. Dit betekent dat er naast de huidige inschrijvingen nog zo’n 3.000 adviseurs moeten worden opgeleid om de doelstelling van 80% van alle adviseurs (ca. 10.000 adviseurs) te behalen dit jaar.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438

Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:

Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com); Brenno Baas (brenno.baas@igh.com)

Aanmelden voor de hypotheekupdate

 

 

 

Corona en klantactivatie: speel je om te winnen, of om niet te verliezen? 

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Crisis. Van een gezondheidscrisis met een intelligente ‘lockdown’ verschuift het blikveld naar de economische crisis die voor ons ligt. Het IMF beweert zelfs dat deze net zo diep wordt als ‘The Great Depression’ uit de vorige eeuw. Kun je als geldverstrekker juist dít moment pakken om te innoveren, klantwaarde te genereren en impact te maken in de samenleving 

Impact op onze maatschappelijke en economische werkelijkheid blijft lange tijd aanwezig
Het ‘nieuwe’ werken heeft met de gezondheidsmaatregelen rondom COVID-19 ook zijn intrede gedaan in de hypotheekmarkt. Hypotheekverstrekkers en adviseurs hebben in de voorbije periode veel aandacht besteed aan hun eigen ‘corona protocollen’ en een veilige werkomgeving, in lijn met de voorschriften van het RIVM. Waar de bezetting op de Intensive Care nu daalt, kijkt de rest van Nederland reikhalzend uit naar 1 juni om het terras op te gaan in de nieuwe anderhalve-meter samenleving. Het virus blijft echter bij ons tot er een vaccin of medicatie is gevonden. Daarmee blijft ook de impact op onze maatschappelijke en economische werkelijkheid in de komende periode groot.  

Geldverstrekkers lopen risico op kredietverliezen en moeten ‘klantwaarde tonen’
Hoe groot de economische impact gaat zijn is nog onzeker, maar op allerlei plekken is de impact nu al stevig. De afgelopen twee maanden laten een forse daling zien in uitgaven naar oa reis en ontspanning gerelateerde branches. Vanuit macro perspectief krimpt de Nederlandse economie in 2020 naar verwachting met 5% tot 8%. Die krimp heeft directe impact op banen en daarmee zekerheden die werknemers hebben opgebouwd.  

Waar de hypotheekmarkt in de vorige crisis nog een belangrijke aanleiding was, hebben geldverstrekkers in deze gezondheidscrisis juist de middelen in handen om hun klanten te helpenAls geldverstrekker en hypotheekadviseur kun je nú je meerwaarde tonen door in te spelen op de vragen en problemen waar je klanten mee te maken krijgen. Bovenal is het nu tijd om potentiële financiële problemen van klanten, met mogelijk bijbehorende kredietverliezen, in kaart te brengen en te beperken of voorkomen. 

Contact met de juiste klanten is van groot belang
Door corona, de maatregelen en de verwachte economische crisis wijzigen klantsituaties. Een deel heeft geen probleem en behoudt zijn baan. Een deel raakt werkloos, maar heeft tijdelijke ander werk of spaargelden opgebouwd om de hypotheek, voor nu, te kunnen blijven betalen. Ouderen hebben bijvoorbeeld veelal meer buffers opgebouwd om op in te teren. En een deel raakt werkloos en is in de ongelukkige situatie dat ze in betalingsproblemen komen door de doorlopende vaste lasten. Deze mensen werken bijvoorbeeld in de reisbranche of de horecasector en mogelijk ook op ZZP-basis. Voor al deze groepen kun je als geldverstrekker je meerwaarde tonen door nú proactief en reactief contact te faciliteren.  

Overtuiging dat je meer bereikt als je contact gedifferentieerd en persoonlijk doet
De behoefte aan informatie en ondersteuning rondom de hypotheeklasten verschilt sterk en contact hebben met de juiste klanten is van groot belang. In de praktijk zien we dat met de combinatie van data-inzichten en principes uit de gedragspsychologie zeer effectief een gedifferentieerde klantinteractie opgezet kan wordenHet werken op basis van data helpt bovendien om stuurbare managementinformatie te genereren. 

Welke klanten hebben hulp nodig en hoe zet je je resources efficiënt in
Om de juiste klanten te benaderen is het van belang te weten wíe dat zijn. De klanten in de groep die nu betalingsproblemen krijgen, vragen om andere communicatie dan de groep die nu nog kan interen op hun financiële buffer. Identificeren met wie je praat helpt om de juiste boodschap over te brengen. Ook maakt het bijvoorbeeld uit hoe succesvol je klanten kunt helpen met mitigerende acties. Hiermee kunnen adviseurs en geldverstrekkers met een gerichte boodschap hun schaarse tijd zo efficiënt mogelijk besteden aan de juiste klanten. Een voorbeeld van hoe dit samen kan komen tonen we in figuur 1. 

Figuur 1: Voorbeeld segmentering met data gedreven inzicht voor klanten met betalingsproblemen Conclusie – regie pakken en klantwaarde genereren om te winnen 

Gebruik machine learning voor identificatie van de juiste klantcommunicatie  
De klanten die noodzaak voelen voor hulp en daarin het meest kansrijk zijn, bevinden zich in het rode gebied (figuur 1). Om zowel bij de betalingsproblemen de juiste klanten te identificeren, als bijvoorbeeld op de as met kansrijke mitigerende maatregelen, zijn machine learning technieken uitermate effectief.

Machine learning kan hierin gebruik maken van een combinatie van historische datasests en expert judgement om een inschatting te doen. Daarmee identificeer je de karakteristieken van klanten met risico op betalingsproblemen, in combinatie met succesvolle mitigerende acties en plot deze op de rest van de klantenportefeuille. Dit levert geen absolute waarheid op, maar wel een inschatting die vaak al een factor 2 of 3 beter is dan die van alleen de experts. Vervolgens richt je feedback loops in om met steeds grotere accuraatheid de juiste klanten met een voor hen passende boodschap proactief te benaderen en te activeren.

Klantactivatie: inzichten gebruiken vanuit behavioural economics 
Wanneer de juiste klanten zijn geïdentificeerd is activatie de volgende belangrijke stap. Voor deze activatie grijpen we naar de principes vanuit Behavioural Economics. Deze principes worden op diverse plekken al succesvol toegepast; zie bijvoorbeeld de corona presentaties van onze minister-president. Behavioural Economics gebruikt onze kennis van de menselijke psyche om een duwtje in de richting van een gewenste actie te geven. In het geval van klantactivatie voor het mitigeren van mogelijke betalingsproblemen zijn er legio mogelijkheden. Voorbeelden om de klant te overtuigen een actie uit te voeren zijn het bieden van een gelimiteerd aantal opties, het meerderheidsprincipe of het ‘winst-of-verlies’ frame. Het inzicht welke acties en technieken het meest kansrijk zijn bij een specifieke klant wordt steeds beter in de feedback loop samen met de hierboven genoemde machine learning algoritmes.

Conclusie: regie pakken en klantwaarde genereren om te winnen 
In deze tijden kun je als geldverstrekker de regie pakken, klantwaarde toevoegen en betalingsproblemen helpen voorkomen of beperken. Dat kan door gebruik te maken van de in dit artikel genoemde technieken, zowel vanuit machine learning als vanuit de behavioural economics. Door de juiste klanten proactief te benaderen over hun mogelijke problemen benadruk je als geldverstrekker of adviseur je meerwaarde en speel je daadwerkelijk om te winnen.

Ben je benieuwd naar hoe dit voor jou kan werken? Neem contact met ons op om de impact van datagedreven klantactivatie voor jouw organisatie vast te stellen.

Contact
Joppe Smit
Director at IG&H
E: joppe.smit@igh.com 
T: 06 2035 2438

 

Dashboard hypotheek update Q4 2019

By Bancair, News
Recent hebben wij de inzichten die elk kwartaal in onze hypotheekupdate verschijnen in een database verwerkt. Dit heeft het mogelijk gemaakt om onderstaand hypotheekdashboard (met grafieken op kwartaal- en jaarniveau) te creëren met daarin onze inzichten van de markt. In één overzicht kunt u onze data en de waarden achter de lijnen, balken en diagrammen zien door hier met uw muis overheen te bewegen, waarna de achterliggende waarde(n) van dat punt verschijnt. Zo kunt u bijvoorbeeld de waarden over tijd zien in lijngrafieken.

Blogreeks bancaire sector | 2) Steunmaatregelen: van belofte naar bewijs

By Bancair, News

Met deze blog willen we praktische tips geven hobanken gedurende deze coronacrisis hun maatschappelijke rol succesvol kunnen vervullen  

Ondernemers hebben acute hulp nodig
Zoals verwacht is er grote behoefte bij het MKB voor de aangeboden overheidsregelingen en aflossingspauzes door banken. Eind maart hebben al zo’n 40.000 zzpers en duizenden (horeca en retail) ondernemers hun aanvraag bij de overheid en banken ingediend. Deze grote hoeveelheid aanvragen zal waarschijnlijk verder toenemen met verlenging van de maatregelen tot 28 aprilDe huidige verwachting is dat 85% van alle MKB’ers ondersteuning van de bank nodig hebben. Dit vraagt om een snelle afhandeling. Alleen dan kunnen ondernemers in acute nood  door het wegvallen van inkomsten – hun rekeningen, zoals huurverplichtingen, blijven voldoen.   

Bij de manier waarop banken invulling geven aan de maatregelen zien we een verschil in aanpak. Waar ABN AMRO kiest voor opt-out, bieden ING en Rabobank hun klanten een opt-in regeling aan. Zo kiest ABN AMRO ervoor dat alle klanten automatisch meedoen, tenzij ze aangeven hier geen gebruik van te willen maken. Klanten van ING en Rabobank moeten zelf aangeven of ze gebruik willen maken van de regeling. Elke aanpak heeft een andere klant- en organisatie impact. 

Het is vooral dacute nood die het noodzakelijk maakt dat banken hun operationele processen zó inrichten, dat zij per direct kunnen starten met het verwerken van deze tienduizenden aanvragenBovendien vraagt dit om nauwe samenwerking met andere partijen zoals de overheid en RVO. Kortom, een grote operatie! 

tips om je belofte te vervullen 
In onze ervaring helpt het om bij de noodmaatregelen die nu in deze coronacrisis worden getroffen gelijk na te denken over toekomstbestendige oplossingenDat zien we onder andere bij de IG&H bijdrage aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (Lees hier meer) 

In dit artikel geven we 3 praktische tips1) zet mensen op nr. 1, 2) werk en beslis op basis van feiten, 3) kijk vooruit. 

1) Zet mensen op nr
De vitaliteit van mensen is écht een voorwaarde om de bank draaiende te houden en non-stop in contact te staan met klanten die in acute nood verkerenWant zij hebben je juist nu hard nodig! We zien dat deze nood het hoogst is in de Retail, Leisure en Transport sector. Voor deze klanten is de wijze waarop ze nu door de banken via de maatregelen door deze crisis worden bijgestaan, iets wat ze zich altijd zullen herinneren. De enorme omvang van de aanvragen vraagt om in korte tijd oeen gedisciplineerde manier door middel van ‘command and control’ snelheid te maken.  

2) Werk en beslis op basis van feiten
Om de grote aantallen aanvragen in korte tijd te verwerken zijn banken genoodzaakt direct tot maatregelen over te gaan. Het slim inzetten van je mensen vraagt om een aanpak die gebaseerd wordt op data en feiten i.p.v. het zogenaamde onderbuikgevoel. Voor het analyseren van klantbehoeften en het beoordelen van liquiditeitsprognoseshelpt het om een slim datagedreven verwerkingsproces neer te zetten. Daarmee kun je risico’s inschatten en prioriteren, waardoor de verwerking sneller kanOok kunnen klanten die de grootste kans maken om in betalingsproblemen te komen proactief benaderd wordenDaarnaast kan data helpen bij het detecteren van fraude in de enorme berg met aanvragen, ook al ga je natuurlijk uit van de beste intentie van je klant in deze crisistijd. 

3) Kijk vooruit
In tijden van crisis is het van groot belang om tot directe actie over te gaan, maar deze periode vraagt ook om vooruit kijken en nadenken over toekomstbestendige oplossingenBanken kunnen een belangrijke rol spelen door klanten te helpen bij het opzetten van een duurzaam bedrijfsmodel dat bestand is tegen dit soort schokken. Dit kun je ook concreet ondersteunen met slimme oplossingen, zoals bijvoorbeeld een stress test app waarmee klanten real-time inzicht hebben in hun liquiditeitspositie en financiële weerbaarheid. Op deze manier kan de bank bouwen aan duurzame bedrijfsmodellen en een duurzame relatie mét de klant. Een mooie belofte waargemaakt!  

Als je wilt weten hoe dit binnen jullie organisatie zou kunnen werken, denken we graag met je mee! 

Onze volgende blog zal gaan over hoe banken de switch kunnen maken van crisismanagement naar de blik vooruit als deze crisis voorbij is. 

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: +31620352438 

Auteurs:
Bas de Jong (bas.dejong@igh.com); Laura Hendriks (laura.hendriks@igh.com); Juliette Vernooij (juliette.vernooij@igh.com ; Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com) 

 

Meld je aan voor de IG&H blogreeks voor banken in de Corona crisis en ontvang alle updates in je mailbox

Zullen starters moeten blijven dromen over hun droomhuis?

By Bancair, News

Het is alweer bijna een maand geleden sinds er voor de derde keer een grote optocht richting het Malieveld was. Na de agrarische sector vraagt nu ook de bouwsector om aandacht. Hoewel de stikstofproblematiek al een tijdje bekend was, voelen boeren en bouwers zich door het gebrek aan hulp bij deze onvermijdelijke verandering in de steek gelaten door de politiek. En niet alleen de boeren en de bouwers worden hard geraakt, ook de woningmarkt in brede zin zal op korte termijn de impact van de beperkingen gaan voelen.

Het past in het beeld van een woonbeleid dat in de afgelopen jaren soms meer problemen heeft veroorzaakt dan opgelost. Verschillende overheidsinstanties en partijen uit de private sector hebben jarenlang langs elkaar heen gewerkt en onvoldoende samen opgetrokken naar een gemeenschappelijk doel. Van kabinet, lokale overheid tot hypotheekverstrekker, met de huidige economische meewind is nu het moment om gericht gezamenlijk actie te ondernemen om de problemen op de woningmarkt het hoofd te bieden.

Illustratief voor de stand van de woningmarkt van vandaag is Kees. Kees wilde als starter in 2005 zijn eerste huis kopen in de stad, maar besloot toen om samen met zijn vriendin te gaan huren omdat kopen toch echt te duur was. Nu zijn ze 14 jaar later een jong gezin met een middeninkomen en kunnen door de stijgende huizenprijzen en woningmarktkrapte zich dat eigen huis nog steeds niet veroorloven.

Iedere dag lezen we wel weer een mooi nieuw voorbeeld van de huizenmarkt op zijn kop. Een simpel rijtjeshuis in Amsterdam-Zuid van €1,5 miljoen, binnen een week verkocht. De rente voor een rentevaste periode van 30 jaar daalt voor het eerst onder de 2%. 1/10 starters die nu kiest voor aflossingsvrij en een paar honderd euro lagere maandlasten verkiest boven opbouwen, aflossen of profiteren van hypotheekrente aftrek. Of dat diverse hypotheekverstrekkers, 12 maanden na de start van een grote campagne rondom het stimuleren van actie op aflossingsvrije hypotheken, ervoor kiezen om hun renteopslag voor aflossingsvrij ervan af te halen. Voor de consument allemaal lastig te begrijpen.

Gelukkig was daar dan Prinsjesdag 2019. Een ambitieuze paragraaf voor het woonbeleid voor komend jaar, waarin het kabinet probeert met een nieuwe set aan plannen de zo nodige inhaalslag te maken. De voorgestelde maatregelen – van stimulatie van woningbouwcoöperaties, de bouw van tijdelijke woningen, aanpassen van de overdrachtsbelasting tot een apart bouwfonds voor het lokaal gereed maken van bouwlocaties – lijken inhoudelijk zinnig. Plannen die noodzakelijk zijn om mensen zoals Kees op termijn wel aan hun eigen droomhuis te helpen.

Maar wat dan opvalt is dat binnen hetzelfde kabinet de plannen niet lijken te zijn afgestemd. Zo heeft het Ministerie van Landbouw geen actie ondernomen op de stikstofcrisis, die nu 18,000 bouwprojecten in de weg zit. En zorgen nieuwe richtlijnen vanuit het ministerie van VROM ervoor dat nieuwbouwhuizen nog 15% duurder zullen uitvallen. Terwijl de gemiddelde prijs van nieuwbouw nu vaak al te hoog is voor de minder kansrijke huizenzoekers.

Als het zo blijft gaan zal de consument voorlopig nog wel de rekening blijven betalen. Dit blijkt ook wel weer uit de versnelde stijging van de gemiddelde hypotheeksom (+3,4% t.o.v. Q2, 2019) en gemiddelde leeftijd van de starter ten opzichte van vorig kwartaal (+ 5 mnd., 31,8 jaar – bron: Kadaster). Mensen zoals Kees zullen dus voorlopig nog wel even geduld moeten houden.

Betere samenwerking is wat mij betreft essentieel om de issues in de woningmarkt echt aan te kunnen pakken. Samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties, maar ook met marktpartijen zoals hypotheekverstrekkers. Samenwerking gericht op een gedegen lange-termijnplan, waarin ook op korte termijn groepen die het lastig hebben geholpen worden. Met slimme oplossingen over het financieren van wonen en stimuleren van innovatie in de bouw om duurzamer én sneller te bouwen.

Zoals Remkes al schreef in zijn rapport, niet alles kan. Maar ik ben ervan overtuigd dat als iedereen in de sector goed samenwerkt, er gericht keuzes worden gemaakt en beleid onderling wordt afgestemd –we dan de huizenmarkt weer een stuk toegankelijker kunnen maken. Juist voor mensen zoals Kees.

Contact
Bas de Jong
E: bas.dejong@igh.com

2019 – Q3 | Opleving hypotheekmarkt

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Utrecht, 7 november 2019 – De opleving in de hypotheekmarkt resulteert in het beste derde kwartaal sinds 2007. De hypotheekomzet groeit over de volle breedte van de markt met 15,1% ten opzichte van vorig kwartaal tot €28 miljard. Hiermee herpakt de markt zich ten opzichte van de krimp in het eerste half jaar.

Lees hier de hele hypotheekupdate

“Het sterke derde kwartaal zorgt ervoor dat de markt op jaarbasis weer in de buurt komt van topjaar 2018,” zegt Joppe Smit van consultancy- en implementatiebureau IG&H. De omzetgroei in het afgelopen kwartaal komt zowel door een stijging van het aantal hypotheken als door een toename van de hypotheeksom. Ten opzichte van het tweede kwartaal is het aantal hypotheken met 12,8% toegenomen tot 85.000. De gemiddelde hypotheeksom is gestegen tot een nieuwe recordhoogte van €324.000.

Ook groei bij starters
Opvallend is dat ook onder starters het aantal hypotheken is toegenomen (+1,8%), terwijl de omzet zelfs met 17,2% steeg ten opzichte van vorig kwartaal. Dit wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de hypotheeksom voor starters. “Een mogelijke verklaring is dat starters pas op oudere leeftijd een huis kopen, waardoor zij zich een hogere hypotheeksom kunnen veroorloven,” aldus Smit.

Doorstromers blijven de grootste groep sluiters met een aandeel van 46%. Daarnaast leveren over- en bijsluiters opnieuw een sterke bijdrage aan de groei van de hypotheekmarkt (+ 16,5% ten opzichte van Q2). Daarmee zet de groei onder deze groep door, wat betekent dat het steeds belangrijker is voor hypotheekverstrekkers om zich ook hierop te richten.

Groei marktaandeel van ABN AMRO en Florius
Het marktaandeel van banken in zijn geheel, alsmede dat van de Top-3 Bankholding, groeit ten koste van regiepartijen. Met een marktaandeel van 65,9% bereiken banken het hoogste marktaandeel sinds 2013, ondanks een krimp van ING en Rabobank. Bepalende factoren voor deze groei zijn de toename in het marktaandeel van banken onder over- en bijsluiters en de flinke groei van ABN AMRO en Florius het afgelopen kwartaal. Een mogelijke verklaring is dat ABN AMRO een bovengemiddeld aandeel van de productie heeft in de groeiende groep over- en bijsluiters.

In de bijlage leest u meer over deze ontwikkelingen en vindt u de Hypotheekupdate. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,
Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

IG&H Hypotheekupdate – auteurs & uitvoerders van de data-analyse:
Niels Roelofs (niels.roelofs@igh.com); Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com)