Blogreeks bancaire sector | 2) Steunmaatregelen: van belofte naar bewijs

By Bancair, News

Met deze blog willen we praktische tips geven hobanken gedurende deze coronacrisis hun maatschappelijke rol succesvol kunnen vervullen  

Ondernemers hebben acute hulp nodig
Zoals verwacht is er grote behoefte bij het MKB voor de aangeboden overheidsregelingen en aflossingspauzes door banken. Eind maart hebben al zo’n 40.000 zzpers en duizenden (horeca en retail) ondernemers hun aanvraag bij de overheid en banken ingediend. Deze grote hoeveelheid aanvragen zal waarschijnlijk verder toenemen met verlenging van de maatregelen tot 28 aprilDe huidige verwachting is dat 85% van alle MKB’ers ondersteuning van de bank nodig hebben. Dit vraagt om een snelle afhandeling. Alleen dan kunnen ondernemers in acute nood  door het wegvallen van inkomsten – hun rekeningen, zoals huurverplichtingen, blijven voldoen.   

Bij de manier waarop banken invulling geven aan de maatregelen zien we een verschil in aanpak. Waar ABN AMRO kiest voor opt-out, bieden ING en Rabobank hun klanten een opt-in regeling aan. Zo kiest ABN AMRO ervoor dat alle klanten automatisch meedoen, tenzij ze aangeven hier geen gebruik van te willen maken. Klanten van ING en Rabobank moeten zelf aangeven of ze gebruik willen maken van de regeling. Elke aanpak heeft een andere klant- en organisatie impact. 

Het is vooral dacute nood die het noodzakelijk maakt dat banken hun operationele processen zó inrichten, dat zij per direct kunnen starten met het verwerken van deze tienduizenden aanvragenBovendien vraagt dit om nauwe samenwerking met andere partijen zoals de overheid en RVO. Kortom, een grote operatie! 

tips om je belofte te vervullen 
In onze ervaring helpt het om bij de noodmaatregelen die nu in deze coronacrisis worden getroffen gelijk na te denken over toekomstbestendige oplossingenDat zien we onder andere bij de IG&H bijdrage aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (Lees hier meer) 

In dit artikel geven we 3 praktische tips1) zet mensen op nr. 1, 2) werk en beslis op basis van feiten, 3) kijk vooruit. 

1) Zet mensen op nr
De vitaliteit van mensen is écht een voorwaarde om de bank draaiende te houden en non-stop in contact te staan met klanten die in acute nood verkerenWant zij hebben je juist nu hard nodig! We zien dat deze nood het hoogst is in de Retail, Leisure en Transport sector. Voor deze klanten is de wijze waarop ze nu door de banken via de maatregelen door deze crisis worden bijgestaan, iets wat ze zich altijd zullen herinneren. De enorme omvang van de aanvragen vraagt om in korte tijd oeen gedisciplineerde manier door middel van ‘command and control’ snelheid te maken.  

2) Werk en beslis op basis van feiten
Om de grote aantallen aanvragen in korte tijd te verwerken zijn banken genoodzaakt direct tot maatregelen over te gaan. Het slim inzetten van je mensen vraagt om een aanpak die gebaseerd wordt op data en feiten i.p.v. het zogenaamde onderbuikgevoel. Voor het analyseren van klantbehoeften en het beoordelen van liquiditeitsprognoseshelpt het om een slim datagedreven verwerkingsproces neer te zetten. Daarmee kun je risico’s inschatten en prioriteren, waardoor de verwerking sneller kanOok kunnen klanten die de grootste kans maken om in betalingsproblemen te komen proactief benaderd wordenDaarnaast kan data helpen bij het detecteren van fraude in de enorme berg met aanvragen, ook al ga je natuurlijk uit van de beste intentie van je klant in deze crisistijd. 

3) Kijk vooruit
In tijden van crisis is het van groot belang om tot directe actie over te gaan, maar deze periode vraagt ook om vooruit kijken en nadenken over toekomstbestendige oplossingenBanken kunnen een belangrijke rol spelen door klanten te helpen bij het opzetten van een duurzaam bedrijfsmodel dat bestand is tegen dit soort schokken. Dit kun je ook concreet ondersteunen met slimme oplossingen, zoals bijvoorbeeld een stress test app waarmee klanten real-time inzicht hebben in hun liquiditeitspositie en financiële weerbaarheid. Op deze manier kan de bank bouwen aan duurzame bedrijfsmodellen en een duurzame relatie mét de klant. Een mooie belofte waargemaakt!  

Als je wilt weten hoe dit binnen jullie organisatie zou kunnen werken, denken we graag met je mee! 

Onze volgende blog zal gaan over hoe banken de switch kunnen maken van crisismanagement naar de blik vooruit als deze crisis voorbij is. 

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: +31620352438 

Auteurs:
Bas de Jong (bas.dejong@igh.com); Laura Hendriks (laura.hendriks@igh.com); Juliette Vernooij (juliette.vernooij@igh.com ; Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com) 

 

Meld je aan voor de IG&H blogreeks voor banken in de Corona crisis en ontvang alle updates in je mailbox

Zullen starters moeten blijven dromen over hun droomhuis?

By Bancair, News

Het is alweer bijna een maand geleden sinds er voor de derde keer een grote optocht richting het Malieveld was. Na de agrarische sector vraagt nu ook de bouwsector om aandacht. Hoewel de stikstofproblematiek al een tijdje bekend was, voelen boeren en bouwers zich door het gebrek aan hulp bij deze onvermijdelijke verandering in de steek gelaten door de politiek. En niet alleen de boeren en de bouwers worden hard geraakt, ook de woningmarkt in brede zin zal op korte termijn de impact van de beperkingen gaan voelen.

Het past in het beeld van een woonbeleid dat in de afgelopen jaren soms meer problemen heeft veroorzaakt dan opgelost. Verschillende overheidsinstanties en partijen uit de private sector hebben jarenlang langs elkaar heen gewerkt en onvoldoende samen opgetrokken naar een gemeenschappelijk doel. Van kabinet, lokale overheid tot hypotheekverstrekker, met de huidige economische meewind is nu het moment om gericht gezamenlijk actie te ondernemen om de problemen op de woningmarkt het hoofd te bieden.

Illustratief voor de stand van de woningmarkt van vandaag is Kees. Kees wilde als starter in 2005 zijn eerste huis kopen in de stad, maar besloot toen om samen met zijn vriendin te gaan huren omdat kopen toch echt te duur was. Nu zijn ze 14 jaar later een jong gezin met een middeninkomen en kunnen door de stijgende huizenprijzen en woningmarktkrapte zich dat eigen huis nog steeds niet veroorloven.

Iedere dag lezen we wel weer een mooi nieuw voorbeeld van de huizenmarkt op zijn kop. Een simpel rijtjeshuis in Amsterdam-Zuid van €1,5 miljoen, binnen een week verkocht. De rente voor een rentevaste periode van 30 jaar daalt voor het eerst onder de 2%. 1/10 starters die nu kiest voor aflossingsvrij en een paar honderd euro lagere maandlasten verkiest boven opbouwen, aflossen of profiteren van hypotheekrente aftrek. Of dat diverse hypotheekverstrekkers, 12 maanden na de start van een grote campagne rondom het stimuleren van actie op aflossingsvrije hypotheken, ervoor kiezen om hun renteopslag voor aflossingsvrij ervan af te halen. Voor de consument allemaal lastig te begrijpen.

Gelukkig was daar dan Prinsjesdag 2019. Een ambitieuze paragraaf voor het woonbeleid voor komend jaar, waarin het kabinet probeert met een nieuwe set aan plannen de zo nodige inhaalslag te maken. De voorgestelde maatregelen – van stimulatie van woningbouwcoöperaties, de bouw van tijdelijke woningen, aanpassen van de overdrachtsbelasting tot een apart bouwfonds voor het lokaal gereed maken van bouwlocaties – lijken inhoudelijk zinnig. Plannen die noodzakelijk zijn om mensen zoals Kees op termijn wel aan hun eigen droomhuis te helpen.

Maar wat dan opvalt is dat binnen hetzelfde kabinet de plannen niet lijken te zijn afgestemd. Zo heeft het Ministerie van Landbouw geen actie ondernomen op de stikstofcrisis, die nu 18,000 bouwprojecten in de weg zit. En zorgen nieuwe richtlijnen vanuit het ministerie van VROM ervoor dat nieuwbouwhuizen nog 15% duurder zullen uitvallen. Terwijl de gemiddelde prijs van nieuwbouw nu vaak al te hoog is voor de minder kansrijke huizenzoekers.

Als het zo blijft gaan zal de consument voorlopig nog wel de rekening blijven betalen. Dit blijkt ook wel weer uit de versnelde stijging van de gemiddelde hypotheeksom (+3,4% t.o.v. Q2, 2019) en gemiddelde leeftijd van de starter ten opzichte van vorig kwartaal (+ 5 mnd., 31,8 jaar – bron: Kadaster). Mensen zoals Kees zullen dus voorlopig nog wel even geduld moeten houden.

Betere samenwerking is wat mij betreft essentieel om de issues in de woningmarkt echt aan te kunnen pakken. Samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties, maar ook met marktpartijen zoals hypotheekverstrekkers. Samenwerking gericht op een gedegen lange-termijnplan, waarin ook op korte termijn groepen die het lastig hebben geholpen worden. Met slimme oplossingen over het financieren van wonen en stimuleren van innovatie in de bouw om duurzamer én sneller te bouwen.

Zoals Remkes al schreef in zijn rapport, niet alles kan. Maar ik ben ervan overtuigd dat als iedereen in de sector goed samenwerkt, er gericht keuzes worden gemaakt en beleid onderling wordt afgestemd –we dan de huizenmarkt weer een stuk toegankelijker kunnen maken. Juist voor mensen zoals Kees.

Contact
Bas de Jong
E: bas.dejong@igh.com

2019 – Q3 | Opleving hypotheekmarkt

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Utrecht, 7 november 2019 – De opleving in de hypotheekmarkt resulteert in het beste derde kwartaal sinds 2007. De hypotheekomzet groeit over de volle breedte van de markt met 15,1% ten opzichte van vorig kwartaal tot €28 miljard. Hiermee herpakt de markt zich ten opzichte van de krimp in het eerste half jaar.

Lees hier de hele hypotheekupdate

“Het sterke derde kwartaal zorgt ervoor dat de markt op jaarbasis weer in de buurt komt van topjaar 2018,” zegt Joppe Smit van consultancy- en implementatiebureau IG&H. De omzetgroei in het afgelopen kwartaal komt zowel door een stijging van het aantal hypotheken als door een toename van de hypotheeksom. Ten opzichte van het tweede kwartaal is het aantal hypotheken met 12,8% toegenomen tot 85.000. De gemiddelde hypotheeksom is gestegen tot een nieuwe recordhoogte van €324.000.

Ook groei bij starters
Opvallend is dat ook onder starters het aantal hypotheken is toegenomen (+1,8%), terwijl de omzet zelfs met 17,2% steeg ten opzichte van vorig kwartaal. Dit wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de hypotheeksom voor starters. “Een mogelijke verklaring is dat starters pas op oudere leeftijd een huis kopen, waardoor zij zich een hogere hypotheeksom kunnen veroorloven,” aldus Smit.

Doorstromers blijven de grootste groep sluiters met een aandeel van 46%. Daarnaast leveren over- en bijsluiters opnieuw een sterke bijdrage aan de groei van de hypotheekmarkt (+ 16,5% ten opzichte van Q2). Daarmee zet de groei onder deze groep door, wat betekent dat het steeds belangrijker is voor hypotheekverstrekkers om zich ook hierop te richten.

Groei marktaandeel van ABN AMRO en Florius
Het marktaandeel van banken in zijn geheel, alsmede dat van de Top-3 Bankholding, groeit ten koste van regiepartijen. Met een marktaandeel van 65,9% bereiken banken het hoogste marktaandeel sinds 2013, ondanks een krimp van ING en Rabobank. Bepalende factoren voor deze groei zijn de toename in het marktaandeel van banken onder over- en bijsluiters en de flinke groei van ABN AMRO en Florius het afgelopen kwartaal. Een mogelijke verklaring is dat ABN AMRO een bovengemiddeld aandeel van de productie heeft in de groeiende groep over- en bijsluiters.

In de bijlage leest u meer over deze ontwikkelingen en vindt u de Hypotheekupdate. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,
Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

IG&H Hypotheekupdate – auteurs & uitvoerders van de data-analyse:
Niels Roelofs (niels.roelofs@igh.com); Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com)

 

IG&H en GroupLife bundelen hun krachten

By Bancair, Gezondheidszorg, News, Pensioenen, Pensioenen, Retail, Verzekeren

Consultancy bedrijven IG&H en GroupLife gaan samen verder onder de naam van IG&H. Hierdoor ontstaat een gespecialiseerde consulting groep die in staat is om business- en technologietransformaties van begin tot eind te helpen realiseren.

Lees ook meer op PensioenPro.nl.

Beide bedrijven hebben diepgaande sectorkennis, hechte klantrelaties en hoge kwaliteit van mensen en dienstverlening. Door hun specialismes op het gebied van strategie, organisatieontwikkeling, data en technologie-implementatie te combineren, kunnen zij organisaties nog effectiever helpen met transformatievraagstukken. In totaal omvat de nieuwe combinatie meer dan 220 gespecialiseerde professionals.

Uitvoering van strategie vraagt om integrale aanpak

Jan van Hasenbroek, managing partner IG&H: “De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van technologie hebben een enorme impact op de businessmodellen van onze klanten. Om in de toekomst succesvol te kunnen blijven, moeten in onze visie organisatie én technologie samen aangepakt worden. Bedrijfsstrategieën worden daardoor direct werkbaar, wat resulteert in concrete resultaten en duurzame organisatieontwikkeling. GroupLife heeft een indrukwekkend trackrecord en een bewezen methodologie op het gebied van businessmodellering, implementatie van technologieplatforms en datamanagement. Een samengaan past daarom goed in de strategie van IG&H om haar ecosysteem continu verder te versterken in het technologiedomein.”

Wim Groenen en Tom Bottinga, co-founders van GroupLife: “In eerdere trajecten bij gezamenlijke opdrachtgevers kwamen we erachter dat we een gedeelde visie hebben over de aanpak van complexe bedrijfstransformaties. IG&H weet haar expertise op het gebied van strategie, data science, technologieplatforms en organisatie transformatie uitstekend te combineren met sectorkennis. We zijn verheugd over de samenwerking en kunnen samen met IG&H een nog grotere bijdrage leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.”

Over IG&H

IG&H is actief in de financiële, retail- en gezondheidssector. Met 160 betrokken en ondernemende professionals helpt het advies- en implementatiebureau vanuit hun vestiging in Utrecht om organisaties de transformatie naar radicale klantgerichtheid te maken. Daarbij stellen zij hoge eisen aan zichzelf en aan hun werkwijze. Met diepgaande kennis en een persoonlijke benadering nemen zij hun klanten aan de hand om ze te helpen de sector te verbeteren. IG&H is erkend als ‘Great Place to Work’ en stuurt nadrukkelijk op het realiseren van een hoge net promotor score.

Commercial banking: the burning platform that nobody sees

By Bancair, News

De invloed van technologie wordt binnen de bancaire sector steeds belangrijker. Desondanks blijven de ontwikkelingen in commercial banking ver achter ten opzichte van de retailbank. De tijd dringt; als de sector geen stappen onderneemt en procesmatig blijft denken in plaats van klantgericht, ontwikkelt de bank zich tot een burning platform. 

De wereld transformeert sneller dan ooit tevoren. Innovatieve techbedrijven zoals Uber, AirBnb en Amazon groeien en worden toonaangevend. Zij zijn de traditionele spelers in sommige sectoren al ver voorbij. Binnen de bancaire sector lijken deze traditionele spelers nog steeds de boventoon te voeren.

Echter, challenger banks veroveren steeds meer marktaandeel. Fintechs nemen de winstgevende delen van de operatie over. Als deze trend doorzet, zullen banken moeten uitkijken dat ze niet worden verbannen tot een utility provider.

Read More

2018 – Q2 | Laagste groei verstrekte hypotheken sinds 2013

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Starters en doorstromers de dupe van krapte op de woningmarkt 

In het tweede kwartaal van 2018 zijn er in Nederland bijna 87.000 hypotheken afgesloten. Met 2,5 procent is dit de laagste groei sinds 2013. Net als in het vorige kwartaal nam het aantal startershypotheken af met maar liefst 11 procent.

Download hier de hypotheekupdate Q2 2018

Ook het aantal hypotheken voor doorstromers nam het afgelopen kwartaal af (-4%). Het aantal oversluiters steeg daarentegen met bijna 36 procent naar een recordhoogte van 24.000 hypotheken op kwartaalbasis. “Hiermee is het aantal oversluiters voor het eerst groter dan het aantal starters” zegt Joppe Smit, Senior Manager Banking bij IG&H.

Vooral starters duurder uit

De gemiddelde hypotheeksom steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 1,8 procent naar €306.000. Voor doorstromers steeg deze met 2,6 procent naar €354.000 en voor starters steeg de gemiddelde hypotheeksom zelfs met 3,4 procent, naar €249.000. De gemiddelde hypotheeksom voor oversluiters is nagenoeg gelijk gebleven (€279.000). Smit: “Door de krappe woningmarkt is de gemiddelde hypotheeksom sterk toegenomen. Vooral voor starters is het daarom nog steeds lastig een (koop)huis te vinden en deze gefinancierd te krijgen.”

Read More

2018 – Q1 | Aantal verstrekte hypotheken voor het eerst in vijf jaar gedaald

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Hypotheekomzet stijgt daarentegen door met ruim drie procent 

Het aantal verstrekte hypotheken is in het eerste kwartaal van 2018 met 3 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017. De hypotheekomzet is daarentegen juist gegroeid met ruim 3 procent als gevolg van een sterk stijgende hypotheeksom. Dit blijkt uit De Hypotheekupdate van IG&H over het eerste kwartaal van 2018.

Download hier de hypotheekupdate Q1 2018

Download hier onze Infographic over: “Hoe moeilijk heeft de starter het echt?” 

De gemiddelde hypotheeksom komt het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst boven de 300.000 euro. “Dit is een stijging van twee procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 en een stijging van zeven procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017. “De stijging van de hypotheeksom is hiermee de stuwende kracht achter de groeiende hypotheekomzet in het eerste kwartaal”, zegt Joppe Smit, Senior Manager Banking bij IG&H. De totale hypotheekomzet in het eerste kwartaal van 2018 bedraagt ruim 24 miljard euro.

Read More

Wake-upcall: hoe houden we de motor van de Nederlandse hypotheekmarkt draaiende?

By Bancair, News

“Starters hebben het moeilijk op de Nederlandse woningmarkt.” Op basis van deze veelgehoorde, maar weinig onderbouwde uitspraak luiden politici, banken en andere hypotheekverstrekkers de noodklok. IG&H vond het hoog tijd voor een analyse. Heeft de Nederlandse starter het echt zo moeilijk op de woningmarkt? En zo ja, wat kunnen we dan doen om dit op te lossen?

Wat zijn de uitkomsten van onze analyse?

Het aantal starters dat een gemiddelde starterswoning kan financieren, is in de afgelopen 5 jaar bijna gehalveerd. Uit onze analyse kwamen de volgende conclusies naar voren:

  • In 2012 kon 29% van de alleenstaande starters een gemiddelde starterswoning financieren;
  • In 2017 gold dat alleen nog voor een schamele 16%. Zelfs tijdens de crisis is dit percentage niet zo laag geweest;
  • In 2018 verwachten wij een verdere daling naar slechts 13%.

 

Fig.1: Ontwikkeling percentage starters dat een gemiddelde starterswoning kan financieren

Bron: Analyse IG&H op basis van woningwaarden, leennormen en gemiddeld inkomen

 

De balans: sterk ‘uit balans’
Deze verontrustende ontwikkeling is des te zorgelijker vanwege de context waarin zij plaatsvindt. De woningprijzen stijgen flink – vooral voor woningen die binnen het bereik van starters liggen, zoals appartementen en rijtjeshuizen. Door de hoge huurprijzen kunnen starters bovendien niet sparen om meer eigen geld in te leggen. Daar komt bij dat de overheid extra druk op starters legt – niet alleen door leennormen aan te scherpen, maar ook door de aflossing van een hypothecaire lening verplicht te stellen.

Laten we al die ‘gewichten’ nu eens op een balans plaatsen. Wat we direct zien is dat deze gevaarlijk naar één kant helt: stagnatie op de hypotheekmarkt. Zijn er minder starters, dan zijn er ook minder doorstromers. Dat remt de hypotheekmarkt – én de economie in haar geheel. We kunnen de starter daarom met recht een belangrijke motor van onze economie noemen. Die motor moeten we draaiende houden. Op dit moment zorgt de lage rentestand daar voornamelijk voor. Maar hoe lang zal deze nog voldoende tegenwicht kunnen bieden op de balans?

Fig. 2: ‘De balans in de hypotheekmarkt’

Bron: Analyse IG&H

Rentestijging: wat zijn de gevolgen?
De lage rente zal niet veel langer standhouden. Dat geluid klinkt inmiddels uit verschillende hoeken. Zo heeft de ECB aangegeven dat zij haar stimuleringsbeleid gaat afbouwen. Natuurlijk gebeurt dit in kleine stappen, maar dát de rente op staatsobligaties gaat stijgen, staat buiten kijf. Uiteindelijk heeft dit ook zijn weerslag op de hypotheekrente – en daarmee specifiek op de positie van starters in de hypotheekmarkt.

Waarom dit zo is? Een stijging van de rente betekent een verdere afname van het aantal starters dat een gemiddelde starterswoning kan financieren. De woonlastennormen zijn weliswaar zó ingericht dat zij het effect enigszins dempen, maar onze analyse wijst uit dat een rentestijging tot 5% toch een verontrustend gevolg zou hebben: het aantal starters dat een huis kan financieren, zou dan verder dalen met 2 à 3 procent. In dat geval zou slechts 1 op de 10 alleenstaanden nog in staat zijn om een gemiddelde starterswoning te financieren.

De kans is groot dat zo’n ontwikkeling leidt tot een schevere welvaartsverdeling. Bijna de helft van de starters (47%) heeft momenteel financiële hulp van familie of vrienden nodig voor het financieren van een eerste woning. Dit blijkt uit een onderzoek dat hypotheekadviseur Viisi in samenwerking met ons heeft uitgevoerd (meer hierover in onze hypotheekupdate). De starters die wél een woning kunnen financieren, zijn vaak hoogopgeleid of hebben ouders die financieel kunnen bijspringen. Deze starters profiteren niet alleen van een fiscaal voordeel, maar ook van een flinke prijsstijging in de markt. Daarmee krijgen zij een voorsprong op vermogensopbouw. Het gevolg: starters die nu de boot missen, zullen altijd één stap achterblijven op degenen die momenteel wel kunnen instappen.

Het sleutelwoord: ‘balanceren’
Het stijgen van de rente is een ontwikkeling die we (op landelijk niveau) moeilijk kunnen tegenhouden. De vraag is: wat kunnen we wél doen? Als maatschappij hebben we gelukkig verschillende opties om tegenwicht te bieden en ervoor te zorgen dat de balans niet doorslaat naar stagnatie.

De overheid kan aan de ene kant de vraag van de starter faciliteren. Bijvoorbeeld door de introductie van een (duurzame) startersregeling of ouder-kindregeling. Maar ook fiscaal beleid kan de vraag stimuleren. De aangekondigde verlaging van de belastingdruk is hier een mooi voorbeeld van. Door een daling van de belastingdruk blijft er meer inkomen over om te verwonen, en dus zal iedereen op termijn ook meer kunnen financieren. Het duurt helaas enkele jaren voordat dit effect doorgewerkt is in de leennormen. Tijd die de starter niet heeft in de huidige markt.

Aan de andere kant kan de overheid zich juist richten op de aanbodzijde van de startersmarkt. Een veel genoemd voorbeeld hiervan is gerichte nieuwbouw voor starters. De grootste uitdaging ligt hierbij in de afstemming tussen de centrale en lokale overheden. Tegelijkertijd is ook het ontmoedigen van concurrende vraag naar starterswoning een interessante. Zo zouden investeerders die starterswoningen aankopen bijvoorbeeld ontmoedigd kunnen worden door gericht fiscaal beleid.

Daarnaast kan de sector zélf stappen zetten om de balans op de woningmarkt te herstellen. Bijvoorbeeld door te kijken naar alternatieven voor het bepalen van de inkomensbestendigheid. De meeste hypotheekverstrekkers kijken alleen naar het verleden om vast te stellen of het inkomen van een starter bestendig is. Maar starter hebben vaak nog onvoldoende historie om bestendigheid aan te tonen. Initiatieven als de perspectiefverklaring vormen een mooie eerste stap om dit probleem op te lossen. Daarbij wordt er niet terug-, maar vooruitgekeken. Er is echter nog veel winst te behalen op de toepasbaarheid van deze initiatieven voor een brede doelgroep.

Al met al blijft het evenwicht op de woningmarkt broos: aan het ene uiterste dreigt het gevaar van stagnatie, aan het andere dat van oververhitting. Geen van beide is een gewenste situatie. Wordt de regulering aangescherpt, dan kan een (externe) verstoring – zoals een renteverhoging – leiden tot stagnatie. Overmatige stimulering kan op haar beurt resulteren in oververhitting. De kunst is dus om te balanceren.

Klaar om de mouwen op te stropen?
Om de positie van starters op de Nederlandse hypotheekmarkt écht te verbeteren moeten markt en overheid intensief samenwerken. Denk je dat IG&H hierin iets voor je kan betekenen? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij stropen de mouwen graag samen met je op!

2017 – Q4 | Aandeel starters woningmarkt nog nooit zo laag

By Bancair, Hypotheekupdate, News
Het aandeel starters op de woningmarkt op basis van volume daalde in het vierde kwartaal van 2017 naar 23 procent, het laagste aandeel ooit. Dit blijkt uit de Hypotheekupdate van IG&H Consulting & Interim over het vierde kwartaal van 2017. De hypotheekomzet over heel 2017 groeide met ongeveer 25 procent van 81 miljard naar 101 miljard euro en bereikte hiermee het hoogste niveau sinds 2007.

Download hier de hypotheekupdate Q4 2017

Van de totale hypotheekomzet in het vierde kwartaal kan slechts 23 procent worden toegeschreven aan starters, 56 procent aan doorstromers en 21 procent aan oversluiters. De daling van het aandeel starters wordt veroorzaakt doordat zowel het aantal verstrekte hypotheken aan starters als de gemiddelde hypotheeksom voor starters minder snel stijgt dan voor de andere partijen. “Terwijl de hypotheekomzet zich op een recordniveau bevindt sinds de financiële crisis, is het aandeel starters in 2017 fors afgenomen”, aldus Joppe Smit, Senior Manager Banking bij IG&H Consulting & Interim. “De positie van starters lijkt steeds verder te verslechteren. Waar in 2014 het aantal starters nog groter was dan de aantal doorstromers, zien we nu dat doorstromers ruim de helft van de markt vertegenwoordigen en starters slechts ongeveer een kwart.”

Read More

2017 – Q2 | Starters stuwen marktaandeel verzekeraars in hypotheekmarkt

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Verzekeraars hebben in het tweede kwartaal van 2017 bijna drie procent meer marktaandeel veroverd van de Nederlandse hypotheekmarkt ten opzichte van een kwartaal geleden. Dit wordt met name veroorzaakt door het afsluiten van hypotheken aan starters. Het marktaandeel van de top-3 bankholdings is het afgelopen kwartaal juist met ruim twee procent gedaald naar 50 procent. Dit blijkt uit de Hypotheekupdate van IG&H Consulting & Interim over het tweede kwartaal van 2017.

Download hier de hypotheekupdate Q2 2017

Verzekeraars, zoals Achmea en Aegon winnen met een aandeel van ruim 14 procent terrein op de hypotheekmarkt. Ze hebben de vraag flink zien toenemen in het afgelopen kwartaal. Dit is ten koste gegaan van het marktaandeel van de top-3 banken. De Hypotheekupdate illustreert de veranderde concurrentieverhoudingen op de hypotheekmarkt. Verzekeraars wisten dit kwartaal ruim vijf procent meer marktaandeel bij starters te behalen dan in het eerste kwartaal, een opvallende toename. Langlopende rentes zijn over het algemeen lager bij de verzekeraars, waardoor klanten meer kunnen lenen. Dit maakt dat verzekeraars interessante partijen kunnen zijn voor starters.

Read More