Nieuwe trend? Waarom je een Chief Remote Officer nodig hebt

By News, Organisatie transformatie

Geen warm ontvangst bij de receptie, geen uitgebreid lunchbuffet en geen high-five met die ene collega. Kantoren zijn verlaten. ‘s Werelds grootste thuiswerkexperiment is gestart. Plotseling, door de pandemie gedwongen, moeten werknemers en leidinggevenden manieren vinden om digitaal samen te werken. Maar hoe zorg je ervoor dat werken op afstand niet ten koste gaat van de productiviteit, verbondenheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers? Een pleidooi voor de Chief Remote Officer.

Wij geloven dat deze tijd vraagt om een nieuwe functie: de Chief Remote Officer. Net zoals de CEO, de COO of CFO zal de Chief Remote Officer bepalend zijn in het realiseren van de best mogelijke resultaten voor de organisatie in deze uitdagende tijden. De volgende drie aspecten behoren in ieder geval tot het takenpakket van jouw toekomstige, nu-al-onmisbare collega.

#1 De Chief Remote Officer bevordert productiviteit
‘s Werelds grootste thuiswerkexperiment biedt legio kansen, maar ook veel uitdagingen. Het is natuurlijk belangrijk om contact met elkaar te houden en te blijven overleggen. Maar het is lastig om iedereen voldoende de kans te geven om zijn of haar mening te delen en na een dag met virtuele meetings kan je behoorlijk uitgeput zijn. Hoe zorg je ervoor dat de virtuele meetings zo interactief mogelijk zijn? En hoe zorg je ervoor dat je ook voldoende fun en energie met elkaar hebt, tussen alle inhoud door? De Chief Remote Officer helpt jouw organisatie bijvoorbeeld met deze uitgebreide set energizers en werkvormen om mee te gaan experimenteren.

#2 De Chief Remote Officer verbindt collega’s
Juist nu is het belangrijk om de verbondenheid met de mensen om ons heen op te zoeken; weliswaar via de digitale weg. Welke mensen nodig jij uit voor een virtuele koffie om te vragen hoe het écht met ze gaat? Bij het Organisatie Transformatie team vinden wij het, juist nu, belangrijk dat organisaties voldoende successen vieren na het behalen van doelstellingen, en productiviteit en motivatie belonen. Verras die ene collega eens en stuur bijvoorbeeld een complimentenkaart. Onze Chief Remote Officer heeft de complimentenkaart al voor jou getekend. Laat ons weten welke complimentenkaarten wij naar jou mogen opsturen.

#3 De Chief Remote Officer versterkt inzetbaarheid
Naast het verhogen van productiviteit en verbinden van collega’s onderzoekt de Chief Remote Officer welke zaken de organisatie kan stimuleren, zodat medewerkers optimaal functioneren op afstand. Als werkgever ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor je werknemers, of ze nu op kantoor of thuis aan het werk zijn. De Chief Remote Officer adviseert bijvoorbeeld over een ergonomische thuiswerkplek. Ook geeft hij tips over hoe je voor, tijdens en na het werk zorgt voor voldoende fysieke, mentale en sociale ontspanning. Maar bovenal draagt hij bij aan het verhogen van jouw werkgeluk door het thuiswerken iedere dag weer een stukje leuker en efficiënter te maken.

De Chief Remote Officer weet hoe de medewerkers het werken op afstand ervaren en adviseert leidinggevenden met oog voor de menselijke kant. Hij is een verbinder van collega’s onderling, maar ook tussen medewerker en leidinggevende.

Wil je sparren over wat een Chief Remote Officer kan betekenen voor jouw organisatie of het momentum gebruiken om een voorsprong te creëren voor je organisatie? We denken graag met je mee over jouw kansen! Wil je meer weten, houd dan vooral onze website in de gaten!

 

 

Blogreeks bancaire sector | 2) Steunmaatregelen: van belofte naar bewijs

By Bancair, News

Met deze blog willen we praktische tips geven hobanken gedurende deze coronacrisis hun maatschappelijke rol succesvol kunnen vervullen  

Ondernemers hebben acute hulp nodig
Zoals verwacht is er grote behoefte bij het MKB voor de aangeboden overheidsregelingen en aflossingspauzes door banken. Eind maart hebben al zo’n 40.000 zzpers en duizenden (horeca en retail) ondernemers hun aanvraag bij de overheid en banken ingediend. Deze grote hoeveelheid aanvragen zal waarschijnlijk verder toenemen met verlenging van de maatregelen tot 28 aprilDe huidige verwachting is dat 85% van alle MKB’ers ondersteuning van de bank nodig hebben. Dit vraagt om een snelle afhandeling. Alleen dan kunnen ondernemers in acute nood  door het wegvallen van inkomsten – hun rekeningen, zoals huurverplichtingen, blijven voldoen.   

Bij de manier waarop banken invulling geven aan de maatregelen zien we een verschil in aanpak. Waar ABN AMRO kiest voor opt-out, bieden ING en Rabobank hun klanten een opt-in regeling aan. Zo kiest ABN AMRO ervoor dat alle klanten automatisch meedoen, tenzij ze aangeven hier geen gebruik van te willen maken. Klanten van ING en Rabobank moeten zelf aangeven of ze gebruik willen maken van de regeling. Elke aanpak heeft een andere klant- en organisatie impact. 

Het is vooral dacute nood die het noodzakelijk maakt dat banken hun operationele processen zó inrichten, dat zij per direct kunnen starten met het verwerken van deze tienduizenden aanvragenBovendien vraagt dit om nauwe samenwerking met andere partijen zoals de overheid en RVO. Kortom, een grote operatie! 

tips om je belofte te vervullen 
In onze ervaring helpt het om bij de noodmaatregelen die nu in deze coronacrisis worden getroffen gelijk na te denken over toekomstbestendige oplossingenDat zien we onder andere bij de IG&H bijdrage aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (Lees hier meer) 

In dit artikel geven we 3 praktische tips1) zet mensen op nr. 1, 2) werk en beslis op basis van feiten, 3) kijk vooruit. 

1) Zet mensen op nr
De vitaliteit van mensen is écht een voorwaarde om de bank draaiende te houden en non-stop in contact te staan met klanten die in acute nood verkerenWant zij hebben je juist nu hard nodig! We zien dat deze nood het hoogst is in de Retail, Leisure en Transport sector. Voor deze klanten is de wijze waarop ze nu door de banken via de maatregelen door deze crisis worden bijgestaan, iets wat ze zich altijd zullen herinneren. De enorme omvang van de aanvragen vraagt om in korte tijd oeen gedisciplineerde manier door middel van ‘command and control’ snelheid te maken.  

2) Werk en beslis op basis van feiten
Om de grote aantallen aanvragen in korte tijd te verwerken zijn banken genoodzaakt direct tot maatregelen over te gaan. Het slim inzetten van je mensen vraagt om een aanpak die gebaseerd wordt op data en feiten i.p.v. het zogenaamde onderbuikgevoel. Voor het analyseren van klantbehoeften en het beoordelen van liquiditeitsprognoseshelpt het om een slim datagedreven verwerkingsproces neer te zetten. Daarmee kun je risico’s inschatten en prioriteren, waardoor de verwerking sneller kanOok kunnen klanten die de grootste kans maken om in betalingsproblemen te komen proactief benaderd wordenDaarnaast kan data helpen bij het detecteren van fraude in de enorme berg met aanvragen, ook al ga je natuurlijk uit van de beste intentie van je klant in deze crisistijd. 

3) Kijk vooruit
In tijden van crisis is het van groot belang om tot directe actie over te gaan, maar deze periode vraagt ook om vooruit kijken en nadenken over toekomstbestendige oplossingenBanken kunnen een belangrijke rol spelen door klanten te helpen bij het opzetten van een duurzaam bedrijfsmodel dat bestand is tegen dit soort schokken. Dit kun je ook concreet ondersteunen met slimme oplossingen, zoals bijvoorbeeld een stress test app waarmee klanten real-time inzicht hebben in hun liquiditeitspositie en financiële weerbaarheid. Op deze manier kan de bank bouwen aan duurzame bedrijfsmodellen en een duurzame relatie mét de klant. Een mooie belofte waargemaakt!  

Als je wilt weten hoe dit binnen jullie organisatie zou kunnen werken, denken we graag met je mee! 

Onze volgende blog zal gaan over hoe banken de switch kunnen maken van crisismanagement naar de blik vooruit als deze crisis voorbij is. 

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: +31620352438 

Auteurs:
Bas de Jong (bas.dejong@igh.com); Laura Hendriks (laura.hendriks@igh.com); Juliette Vernooij (juliette.vernooij@igh.com ; Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com) 

 

Meld je aan voor de IG&H blogreeks voor banken in de Corona crisis en ontvang alle updates in je mailbox

Connectie met je medewerkers houden als werkgever in tijden van de corona-crisis

By News, Organisatie transformatie

Het bedrijfsleven wordt in z’n greep gehouden door het coronavirus. Nu veel mensen vanuit huis aan het werk zijn, kun je als werkgever het gevoel krijgen connectie te verliezen met je medewerkers. Het thuiswerken is voor iedereen een nieuwe situatie en vraagt o.a. om discipline. Het risico bestaat dat medewerkers zich minder betrokken voelen bij de organisatie en de productiviteit afneemt. Hoe kun je als werkgever productiviteit stimuleren en hoe behoud je connectie met je medewerkers?

Thuiswerken vraagt van mensen nieuw gedrag en een nieuwe manier van werken. Vanuit het Organisatie Transformatie team van IG&H benaderen wij gedragsverandering vanuit het perspectief van het ABC-model. Het ABC-model komt uit de cognitieve gedragstherapie en helpt gedrag te analyseren, te beïnvloeden en (zelf)effectiviteit te verhogen. In dit model staat A voor antecedenten of triggers, B voor behaviour (gedrag) en beliefs (overtuigingen) en C voor consequences (consequenties). Volgens het ABC-model moet, om het gedrag van mensen aan te passen, dus invloed worden uitgeoefend op de antecedenten en/of consequenties. Dit model leert ons dat gedragsverandering met name wordt gestimuleerd door de focus op positieve consequenties.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers tijdens het thuiswerken optimaal kunnen functioneren, kun je je als werkgever bijvoorbeeld richten op de antecedenten die daaraan bijdragen. Denk hierbij aan het faciliteren van een ergonomische thuiswerkplek door bureaustoelen of extra schermen aan je medewerkers uit te lenen. Daarnaast kun je als werkgever positieve consequenties aan goed gedrag koppelen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door medewerkers die hun werk goed weten te combineren met ontspanning te complimenteren of een persoonlijk bedankkaartje te sturen naar een medewerker die het goede voorbeeld geeft.

Naast het inrichten van de randvoorwaarden en positieve consequenties aan goed gedrag te koppelen, hebben we nog wat praktische tips hoe je als werkgever goed in verbinding kan blijven met je medewerkers:

 1. Hou regelmatig contact: het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je als werkgever verbonden blijft bij je medewerkers en dat zij betrokken blijven bij de organisatie. Regelmatig communiceren met medewerkers door online meetings en digitale stand-ups te organiseren, zorgt ervoor dat je in contact staat met de medewerkers en weet waar ze mee bezig zijn. Dit kan bijvoorbeeld met Microsoft Teams, Zoom, Skype en Google Hangout.
 2. Wees beschikbaar: zorg dat je klaar staat voor je medewerkers wanneer ze je nodig hebben en wees goed bereikbaar. Op kantoor is het vaak laagdrempelig om even langs te lopen, maar een digitale barrière is voor sommie mensen lastiger te doorbreken. Vraag medewerkers om contact met je op te nemen wanneer ze vragen hebben. Ook is het verstandig om digitale één-op-één gesprekken te laten plaatsvinden.
 3. Vraag naar de behoefte: juist in deze ongewone situatie is het belangrijk om te weten waar je medewerkers behoefte aan hebben. Stel actief de vraag of zij voldoende ondersteuning vanuit de organisatie ervaren en of zij zich voldoende betrokken voelen. Er zijn tal van digitale mogelijkheden om dit te doen, denk bijvoorbeeld aan online surveys en feedbackformulieren.

Wil je meer leren over digitaal samenwerken of hoe je thuiswerken efficiënt en leuk maakt voor je collega’s? Of wil je meer informatie over waar een goede thuiswerkplek aan voldoet?  Lees dan meer in het eerste deel van de Online Best Practices. Op onze website delen we meer blogs, hand-outs en andere materialen omtrent thuiswerken.

De komende periode schrijven wij vanuit het Organisatie Transformatie team van IG&H meerdere blogs met praktische tips om je gezondheid en productiviteit als organisatie en als team te behouden. Wil je meer weten, houdt dan vooral onze website in de gaten!

Hoe retailers kunnen herstellen van de Corona-crisis | 2) Fight now to take advantage later

By News, Retail

Vijf directe vereisten voor retailers in hun strijd tegen de Corona-crisis, die tegelijkertijd de toekomstige positie versterken.

Het is twee weken geleden dat het Corona virus Nederland heeft opgeschud door ongekende overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. De Nederlandse regering hanteert een zogeheten ‘flatten the curve’ beleid, om het virus te bestrijden. Ingevoerde maatregelen, zoals social distancing, zoveel mogelijk thuiswerken en sluiting van de horeca beginnen volgens het RIVM een stabiliserend effect te hebben. Ondertussen zetten dezelfde maatregelen de retail sector volledig op zijn kop.

Het virus heeft grote gevolgen voor elke retailer. Zowel verschillende directe acties als voorbereidingen voor een rebound moeten ondernomen worden. In deze blog benoemen we vijf directe vereisten voor retailers in hun strijd tegen de Corona crisis, die tegelijkertijd de toekomstige positie versterken.

1) Gebruik data om kritieke bedrijfsprestaties te herijken

Het Corona virus zorgt voor onzekerheid. Onzekerheid over de snelheid waarmee het virus zich verspreid, maatregelen die nog genomen gaan worden en de duur van de situatie. Deze onzekerheid resulteert voor veel retailers in een directe uitdaging op het voorspellen van vraagpatronen. Consumenten laten uiteenlopend en soms zelf irrationeel gedag zien. Ze kopen online in plaats van in winkels uit angst voor besmetting, ze hamsteren in supermarkten uit angst voor een totale lock-down en ze kopen een variëteit aan artikelen om thuis te koken, sporten en zichzelf te vermaken, omdat horeca en fitnessclubs gesloten zijn.

Ondertussen zijn veel retailers overgeschakeld naar een crisis modus en richten zich met name op bedrijfscontinuïteit om controle te hervatten. Beslissingen (zoals bijvoorbeeld over inkoop en voorraden) moeten snel gemaakt worden, waardoor deze in plaats van op data, vaker op intuïtie of op basis van vuistregels gebaseerd worden. Echter, zeker in tijden met grote onzekerheid als deze, is het enorm belangrijk om de mate van fact-based decision making te intensiveren. De eerste stap hierin is het beschikbaar maken en structureren van data (uit voor veel retailers een verscheidenheid aan bronnen), om naar relevante inzichten te vertalen. Juist nu, met meer onzekerheden dan ooit tevoren, zijn gestructureerde en diepgaande inzichten de enige manier om controle op de organisatie terug te krijgen. Voor retailers die hun data management en business intelligence competenties nog niet op orde hebben, is nú de tijd het been bij te trekken. Door een dedicated team aan te stellen, kan de voorspelbaarheid van als maar veranderende vraag al in slechts een aantal weken verbeterd worden. In dit team moet data science en IT vertegenwoordigd zijn en moet nauwe samenwerking opgezocht worden met buying & merchandising en verkoopkanalen. Snelle uitrol van real-time dashboards maakt het mogelijk om kritische retail processen zoals online customer engagement, promotie processen, supply chain planning processen en store merchandising fact-based de ondersteunen.

2) Verdiep klantinzicht op basis van de nieuwe realiteit

ING bank onderzocht veranderingen in pintransacties door Corona. Het onderzoek laat een daling van 24% zien in het aantal transacties op 20 maart dit jaar, ten opzichte van een vergelijkbare dag vorig jaar. Speelgoedwinkels, supermarkten en doe-het-zelf zaken stijgen in aantal transacties (+10%; +5%; +2%), terwijl alle andere retail domeinen dalen, waaronder horeca en kledingwinkels als grootste dalers (-81%; -72%). Het onderzoek benadrukt de radicale veranderingen in klantgedrag. Inzicht in deze nieuwe realiteit is van groot belang voor retailers. Gebrek aan grip op klantbehoefte heeft nadelige gevolgen voor de gehele business, van klantcontact tot productbeschikbaarheid en prioritering van projecten. Voor sommige veranderingen, zoals de toenemende mate van online aankopen, is het aannemelijk dat deze niet alleen tijdens de crisis, maar ook lang daarna stand zullen houden. Een gedeelte van de vraag zal echter altijd instabiel en grillig blijven en afhankelijk zijn van verdere ontwikkelingen en maatregelen rondom het virus. In de voorbereiding op een rebound, moeten retailers in staat zijn om snel en proactief reageren op veranderingen in klantvraag, of hierin zelfs proberen concurrenten achter zich te laten. Tijd om op zoek te gaan naar nieuwe kansen.

In de kern is diepgaand klantinzicht het doorgronden van klantgedrag en het identificeren van verschuivingen in de customer journey. Klantinzicht brengt de mogelijkheid om te segmenteren en op basis van deze segmenten aanbod te personaliseren. Denk bijvoorbeeld aan een gedifferentieerde service voor ouderen, waarbij deze groep in een chatbox of telefonisch producten kan bestellen, in plaats van alleen online. Tegelijkertijd helpt klantinzicht om het shopgedrag van de consument te sturen. Zo kwam een supermarkt in Denemarken met een prijstruc om het hamsteren van hand sanitizers tegen te gaan, door de tweede fles 25 keer zo duur te prijzen als de eerste.

De supply chain aan passen aan de nieuwe standaard, zit in de kern in het ontwikkelen van predictive analytics, gebaseerd op vraagpatronen. Door de momenteel grote onvoorspelbaarheid in vraag, is point of sale data alleen geen goede parameter meer voor toekomstige vraag. Predictive analytics gebaseerd op nieuwe patronen zijn nodig om de juiste aanpassingen door te voeren in koopplannen, intake orders, voorraad management allocatie standaarden. Een intensieve samenwerking tussen store planners, replenishment planners, categorie managers en inkopers is nodig om data en analytics inzichten om te zetten in voorbereidingen voor de rebound.

3) Boost e-commerce door inzet van winkelnetwerk en investering in logistieke capaciteit

Zowel veranderingen in klantvraag als overheidsmaatregelen hebben grote impact op de benutting van beschikbare infrastructuur. Food retailers kampen met overbelasting van distributiecentra en bereiken zowel de logistieke als technische maximum capaciteit van hun e-commerce operatie. Daarentegen sluiten verschillende non-food retailers hun deuren om de gezondheid van personeel en consumenten te beschermen of door grote terugval in traffic. Beide situaties vragen om creativiteit en flexibiliteit om de bestaande infrastructuur maximaal te benutten.

Veel non-food retailers hebben te maken met (een periode van) onderbenutting van het winkelnetwerk. Om relevant te blijven, verschuift de focus van offline naar online sales. Niet makkelijk wanneer winkels tot op heden altijd het belangrijkste verkoopkanaal zijn geweest. Wanneer consumenten structureel het online kanaal meer weten te vinden, volgt een uitdaging in opschaling van de logistieke operatie. Een oplossing hier kan zijn om winkels in te zetten als fulfilment centers voor online bestellingen, als zogeheten ‘dark stores’, om het bestaande logistieke netwerk te ontlasten. Een alternatief is om creatief te denken en bijvoorbeeld anderen te helpen, zoals fashion gigant H&M doet. De fashionketen zet haar supply chain in om medische tekorten in ziekenhuizen te verminderen, door de productie van beschermende uitrustingen. Daarnaast kunnen food-retailers die hun maximum capaciteit bereiken voor e-commerce, onderzoeken hoe ze hun winkelnetwerk slim kunnen gebruiken om directe capaciteitsproblemen op te vangen.

Tegelijkertijd is dit het moment voor retailers om vooruit te denken en een plan te ontwikkelen voor structurele opschaling tot een blijvende omni-channel propositie. De online groei wordt vandaag de dag gedreven door maatregelen om het Corona virus in te dammen, maar deze groei zal naar verwachting een aanzet zijn voor structurele veranderingen in shoppinggedrag. Dit zorgt voor nieuwe groeikansen, waarbij we typisch zien dat online pure players mogelijk op kop gaan, zoals Alibaba die in 2003 een boost kreeg door het SARS virus. Om de kans die het Corona virus brengt te grijpen, zijn acties benodigd (onze volgende blog zal zich hier verder in verdiepen). Deze acties omvatten zowel directe besluiten om te investeren in mechanisatie en capaciteit, in omni-channel IT integratie en waar mogelijk in benutting van leveranciersnetwerken.

4) Institutionaliseer de Corona crisis way-of-working om efficiency en responsiviteit structureel te vergroten

Ingevoerde maatregelen zorgen ervoor dat mensen zoveel mogelijk thuis werken. Hiervoor moeten virtuele teams met teamleden werkend op afstand gefaciliteerd worden, wat voor velen van ons een nieuwe manier van werken inhield. Ondertussen worden digitale samenwerkingstools zoals Microsoft Teams door vrijwel iedere retailer gebruikt. Het leert ons dat kern retail processen efficiënter ingericht kunnen worden, door minder en kortere meetings en met een minimaal aantal betrokkenen.

Deze nieuwe manier van werken heeft directe implicaties voor retailers. Inmiddels zijn de, vaak  lange lijsten met projecten die de organisatie bezig houden, ingekort. In het verlengde daarvan is het nu de tijd om een separaat, digitaal, project innovatieteam op te zetten dat zich focust op een selectief aantal actieve projecten. Denk hierbij aan 5 of 10 kern projecten in de gehele organisatie. Om oplevering binnen een beperkt aantal dagen of weken mogelijk te maken, in plaats van maanden of jaren, moet een digitale factory opgetuigd worden. Een combinatie van low-code software en data analytics is uitermate geschikt om soortgelijke digitale projecten versneld op te leveren en de business te ontlasten.

Daarnaast zien we de Corona crisis als kans om traditionele silo’s op hoofdkantoren te doorbreken en structureel over te gaan op het werken in virtuele teams. Ook kan digitalisering het mogelijk maken om niet alleen binnen de organisatie, maar ook met leveranciers op een geïntegreerde manier samen te werken. Om dit te realiseren moeten parallel aan de optimalisatie van kern retail processen zoals promotie processen en supply chain planning en replenishment, dashboards voor benodigde inzichten gecreëerd worden.

5) Tot slot, put your people first en blijf communiceren

Met de impact van Corona nog niet op zijn piek, is de gezondheid van medewerkers een steeds belangrijker onderwerp. Meest voor de hand liggend is het beschermen van winkelpersoneel, wie constant in contact zijn met verschillende consumenten, tegen besmettingsgevaar. Daarnaast is de druk op werknemers in de supply chain hoog, waarbij ziekteverzuim de komende periode naar verwachting verder zal toenemen. Zelfs op hoofdkantoren, waar het lijkt dat werkzaamheden gemakkelijk vanuit thuis opgepakt kunnen worden, zijn zorgen onder werknemers hoog. Wanneer niet over de eigen gezondheid, dan wel over die van naasten. Er gaat geen dag voorbij zonder nieuwe inzichten, wat deze periode onzeker maakt voor allen van ons. Iets wat niet onderschat mag worden

Veel retailers hebben al acties ondernomen om werknemers te beschermen, informeren en betrekken. Waar nodig werken mensen thuis en wanneer mensen vanaf een kantoor werken zijn ze ingedeeld in A en B teams om onderlinge verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast zorgen veel CEO’s voor wekelijkse of zelfs dagelijkse communicatie over nieuwe ontwikkelingen. Tot slot is er een groeiend aantal retailers dat vrijwillig de deuren sluit om personeel te beschermen. Bij sommige retailers zien we strikte en uitgebreide noodplannen voor personeel om continuïteit te waarborgen. Stuk voor stuk voorbeelden van enorm moeilijke beslissingen of tijdsinvesteringen om te maken, maar die zeker niet vergeten zullen worden.

Mensen op de eerste plaats zetten, ofwel ‘put your people first’, is de juiste keuze. Consumenten zullen zich deze beslissingen in tijden van crisis blijven herinneren en zullen de moeite die gestoken wordt in het openhouden van de winkel met gevulde schappen waarderen. Gezien worden in het op nummer één zetten van personeel en frequente communicatie, zal zorgen voor een positieve relatie met zowel de consument als met werknemers, welke na de crisis haar vruchten af zal werpen.

Meer weten over de implicaties van bovenstaande vereisten voor jouw organisatie? Laat het ons weten!

Robert Spieker
Partner at IG&H
E: robert.spieker@igh.com T: +31622791962

Maarten Vaessen
Partner at IG&H
E: maarten.vaessen@igh.com T: +31653571666

Author:  Myrthe van Hoek (myrthe.vanhoek@igh.com)

Meld je aan en ontvang de retail updates in je mailbox

Banken pakken maatschappelijke verantwoordelijkheid

By Bancair, News

Van crisis naar kans
Hoewel de Corona crisis grote uitdagingen met zich mee brengt, biedt deze ook een uitgelezen kans voor banken om hun purpose te leven vanuit haar maatschappelijke rol. Om zo verloren vertrouwen van klanten weer terug te winnen. En bovendien de klantloyaliteit te verhogen, door écht te luisteren naar wat er speelt bij hun klanten. Door snelle besluitvorming te combineren met executiekracht, kunnen banken zich – juist nu – onderscheiden en positioneren als dé partner in goede én slechte tijden. De vraag is natuurlijk; hoe?

Banken nemen verantwoordelijkheid
Het Coronavirus laat in korte tijd een diepe afdruk achter in de Nederlandse economie. Grote evenementen worden geannuleerd, ‘social distancing’ is nu al het woord van het jaar en zowel grote als kleine ondernemers sluiten noodgedwongen hun deuren. Als gevolg maken veel bedrijven zich grote zorgen over hun financiële gezondheid, ook omdat veel van de afgesloten leningen gericht waren op groei en geen rekening hielden met deze crisis.

Direct bij het uitbreken van deze crisis pakken veel Nederlandse banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mooi! Door diverse steunmaatregelen als een verruiming van kredietnormen en het opschorten van rente en aflossingen, helpen zij ondernemers en consumenten door deze moeilijke tijd. Medewerkers van de banken draaien overuren om vragen te beantwoorden van bedrijven en consumenten die liquiditeitsproblemen ervaren door het Coronavirus. Waar banken gedurende de kredietcrisis nog onderdeel van het probleem waren, vormen zij door sterke kapitalisatie en liquiditeitsbuffers nu een cruciaal onderdeel van de oplossing.

Een uitdagende belofte
Hoewel banken een goede uitgangspositie hebben om ondernemers te helpen door de sterke kapitaalpositie, kan een massale toevlucht van het MKB ook grote operationele uitdagingen met zich meebrengen. Waar banken reeds handen tekort komen bij de grote compliance projecten KYC en CDD, komt nu het crisis management én mogelijk een grote stroom aan opschortingen van aflossingen en rentebetalingen bij. Dit kan samen leiden tot een grote operationele druk.

Waarmaken, nu en in de toekomst
In deze crisistijd wordt de operationele executie en wendbaarheid van banken enorm op de proef gesteld. Enerzijds om te laten zien in hoeverre de banken in staat zijn ondernemers snel en goed te helpen. Anderzijds om oplossing te bieden voor deze crisis en gelijktijdig de bank draaiende te houden. Om je als bank daadwerkelijk te positioneren als partner in zowel goede als slechte tijden, is het effectief inzetten van mensen, data en technologie noodzakelijk. Verregaande digitalisering en datagedreven processen zijn cruciaal om aanvragen efficiënt af te kunnen handelen. Hiermee kunnen banken de operationele druk verlagen en de geleverde klantwaarde verhogen. Zo kunnen banken hun belofte om de ondernemers die het nú, maar ook in de toekomst, nodig hebben bijstaan!

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 0620352438 

Auteurs
Bas de Jong (bas.dejong@igh.com); Laura Hendriks (laura.hendriks@igh.com); Marijn Schneider (marijn.schneider@igh.com) 

 

IG&H start blogreeks voor banken in de Corona crisis
De bancaire sector pakt haar maatschappelijk rol in de Corona crisis! In een aantal blogs zullen we jullie meenemen in de lessen die Corona ons leert en de kansen die het ons als bancaire sector biedt. Dat het coronavirus een impact heeft op iedere bank is zeker. Het virus legt een enorme druk op de sector, met veel vragen en onzekerheden tot gevolg. Wat doet deze crisis met onze klanten en medewerkers? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we na de crisis weer op kunnen schalen? Hoe zal de markt er na de crisis uitzien en kunnen we door blijven gaan zoals voor de crisis? Deze eerste blog gaat over de impact van het Corona virus op zakelijke klanten. 

Meld je aan voor de IG&H blogreeks voor banken in de Corona crisis en ontvang alle updates als eerste in je mailbox

3 focuspunten voor teams tijdens de coronacrisis

By News

Wat tot een paar weken geleden nog (relatief) beperkt leek te blijven tot Azië is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde crisis. Terwijl wij in Nederland massaal thuiswerken, zijn sommige landen al in volledige lockdown. Hoewel noodzakelijk ook behoorlijk impactvol voor teams. Dus hoe zorg je in deze periode niet alleen voor je eigen gezondheid, maar ook voor die van je teamcollega’s?

De World Health Organisation (WHO) hanteert sinds 1948 al dezelfde definitie voor ‘gezondheid’: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” Opvallend in deze definitie is dat naast de aandacht voor het fysieke aspect van gezondheid, het mentale en sociale aspect ook belangrijk zijn. Juist in deze periode, waarin veel focus ligt op alles doen wat mogelijk is om fysiek gezond te blijven, moeten we dus ook op mentaal en sociaal vlak aandacht houden voor elkaar.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan teamcollega’s met kinderen, die het op dit moment mentaal zwaar hebben. Hoeveel je ook van je kinderen houdt, geen kind is 24 uur per dag en 7 dagen per week leuk. Of denk ook aan collega’s die alleen wonen en nu hele dagen zonder gezelschap doorbrengen, los van eventuele digitale contacten. Hoe kunnen we elkaar als team in deze tijden extra helpen om fysiek, mentaal en sociaal gezond (en daarmee productief) te blijven?

Fysiek
Een van de grootste fysieke risico’s van hele dagen achter de laptop werken is dat je schouder- en rugklachten krijgt. Dit kunnen zelfs lange termijn klachten worden, die leiden tot verzuim. Houd je collega’s dus scherp op voldoende beweging. Onze tip? Deel foto’s of filmpjes van ideeën voor beweging met elkaar of nog beter, beweeg virtueel samen. O ja, en je werkplek iets arbotechnisch verantwoorder maken dan de keukentafel is ook een goed idee!

Mentaal
Zeker voor thuiswerkende ouders of mensen met zieke familieleden kan de huidige situatie leiden tot veel verantwoordelijkheden tegelijkertijd, die je allemaal goed wilt blijven doen. Daarnaast levert de potentiele impact van de coronacrisis sowieso voor iedereen extra mentale druk op. Onze tip? Als team kan je dagelijks met elkaar inchecken via videobellen, vragen hoe het gaat en proberen tijdelijk zaken over te nemen van mensen, waar nodig en mogelijk.

Sociaal
Wat deze periode ook leert is hoe normaal sociale interactie is en hoe abnormaal het nu dus voelt om niet even een kop koffie te kunnen doen met een collega. Zeker collega’s die alleen wonen lopen nu het risico te vereenzamen. Onze tip? Elkaar als team digitaal op blijven zoeken, bijvoorbeeld door virtuele lunches, borrels en kopjes koffie te plannen die niet alleen gaan over werk(inhoud).

In de komende periode zullen we vanuit het Organisatie Transformatie team van IG&H meer blogs publiceren met concrete tips om als team je gezondheid en productiviteit te behouden. Heb je ideeën voor thema’s voor een volgende blog of heb je een van onze tips uitgeprobeerd? We vinden het leuk als je dit met ons deelt!

Let op: het belangrijkste blijft uiteraard om de RIVM richtlijnen op te volgen!

 

 

Retail in crisis |  Wat doet de Corona crisis met mij als retailer?

By News, Retail

Corona test de weerbaarheid van retailers tot het ultieme

The story so far
Het Corona virus laat in korte tijd al enorme sporen achter in de retail sector. Op het nieuws verschijnen breed uitgemeten items over de ‘hamsterende’ consument, tot ondernemers die geconfronteerd werden met geforceerde winkelsluiting.

Fysieke, non-food retailers worden het hardst geraakt. Winkelstraten raken leeg en stap voor stap sluiten steeds meer fysieke winkels vrijwillig hun deuren. Een enorm moeilijke keuze om te maken, want het sluiten van winkels betekent een terugval in inkomsten, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Sommige retailers komen hierdoor terecht in liquiditeitsproblemen en dienen al direct noodmaatregelen te nemen om overeind te blijven. Zo worden betalingstermijnen voor leveranciers opgeschort om misgelopen omzet te compenseren, worden tijdelijke contracten opgezegd en zelfs werktijdverkorting aangevraagd.
Tegelijkertijd loopt de vraag bij food retailers op tot pieken hoger dan in de kerstperiode. Voorraden zijn niet aan te slepen, waardoor supermarkten keuzes moeten maken in welke artikelen te bevoorraden. Zelfbedieningsgroothandels openen hun deuren voor gewone consumenten om de Nederlandse voedselvoorzieningen op peil te houden en de druk op supermarkten te verlichten. Daarnaast draaien bezorgdiensten van maaltijden op volle toeren, mede door de verplichte sluiting van restaurants en kroegen.

Retailers die juist ‘profiteren’ van de Corona crisis zijn de online retailers. Omdat mensen de winkels mijden, neemt de online vraag steeds sterker toe. Omzetten binnen het online kanaal liggen hoger dan normaal en pakketbezorgers draaien – met maatregelen om bezorging op verantwoorde wijze plaats te laten vinden – gewoon door. De belangrijkste vraag die deze retailers zichzelf stellen is niet of er genoeg vraag zal zijn, maar of dat ze voldoende capaciteit hebben om aan de vraag te voldoen. Zo heeft Amazon in de Verenigde Staten al aangekondigd op korte termijn 100.000 extra werknemers aan te nemen als gevolg van de crisis.

Never waste a good crisis
Of je als retailer nu stijgende of teruglopende omzetten ziet als gevolg van Corona, het belangrijkste is om in al het geweld de consument niet uit het oog te verliezen. ‘Customer centricity’, is hoe we daar vaak met een mooie term naar verwijzen. Consumentengedrag verandert in tijden van crisis. Waar menig consument regelmatig de horeca opzoekt voor een kop koffie of diner, eten we nu massaal thuis. Werken gebeurt nu zoveel mogelijk thuis, waardoor plots lease-kantoorartikelen in trek zijn. Sportclubs zijn gesloten, waardoor men op de meest creatieve manier aan voldoende beweging probeert te komen. Daarnaast zoeken we massaal vertier voor in het weekend in leesboeken en puzzels. Of steken we juist de handen uit de mouwen voor die ene klus in huis, nu we zo veel mogelijk binnen blijven.

Het Corona virus brengt een grote en belangrijke test met zich mee. Gewenst of niet, de wendbaarheid van retailers wordt flink op de proef gesteld. Op korte termijn bepaalt deze mate van wendbaarheid of retailers in staat zijn om de crisis te overleven. Echter, diezelfde wendbaarheid zal op lange termijn in ongekende mate vereist zijn om de competitie bij te benen in een radicaal veranderende markt.

Retailers zullen daarom antwoord moeten hebben op de volgende vragen om de brug te slaan naar toekomstbestendigheid. Hoe zorgen we dat onze supply chain in staat is om direct af te schalen of juist op te schalen waar nodig? Welke competenties hebben we nodig om schuivende consumentenbehoeftes van offline naar online kanaal te vervullen? Hoe leren we onze consument beter kennen, zodat we kunnen inspelen op haar directe behoeftes? Hoe zorgen we dat we adequaat en efficiënt te kunnen werken in een verregaande digitale omgeving?

Relevante vragen die we aan bod zullen laten komen in de volgende blogposts!

Robert Spieker
Partner bij IG&H
E: robert.spieker@igh.com T: 0622791962

Auteurs
Myrthe van Hoek (myrthe.vanhoek@igh.com); Evelien Kip (evelien.kip@igh.com)

 

IG&H blogreeks voor Retailers in de Corona crisis
De Retail sector staat op zijn kop. In een reeks van bloggen zullen we jullie meenemen in de lessen die Corona ons leert en de kansen die het ons als Retail sector brengt. In deze eerste blog een algemene introductie van de impact van het Corona virus.Dat het coronavirus een impact heeft op iedere retailer is zeker, met als gevolg dat de sector er nooit meer hetzelfde uit zal zien. Het virus legt een enorme druk op de sector, met veel vragen en onzekerheden als gevolg. Hoe krijg ik grip op deze crisissituatie? Wat doet deze crisis met de klantbehoefte? Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik na de crisis weer op kan schalen? Hoe zal de markt er na de crisis uitzien en kan ik door blijven gaan zoals voor de crisis?

Meld je aan voor de IG&H blogreeks voor Retailers in de Corona crisis en ontvang alle updates als eerste in je mailbox.

Datagedreven hypotheken 

By Hypotheekupdate, News

Jaarlijks sluiten meer dan 400.000 mensen een hypotheek af. Het advies- en afsluitproces is relatief duur, tijdrovend en blinkt niet uit in het bieden van inzicht, overzicht en zekerheid. Hoe komt het dat zo’n impactvol proces ‘achterloopt’ ten opzichte van klantervaringen elders? En hoe kunnen we dat doorbreken? Onze overtuiging is dat een belangrijke sleutel ligt in verregaand datagedreven werken door zowel adviseur als geldverstrekker. We nemen je een klein stukje mee in de toekomst en schetsen welke technieken je kunt gebruiken om met een datagedreven benadering wél tot doorbraken te komen. 

Anno 2020
Momenteel klimmen we gezamenlijk beetje bij beetje omhoog op de digitaliseringsladder. Independer lanceerde vorig jaar al een vorm van gedigitaliseerd hypotheekadvies (over hypotheekvorm en rentevastperiode), branche-initiatief Zorgeloos Vastgoed heeft deze maand een conceptoplossing voor een digitale koopovereenkomst gepresenteerd en wij zijn als IG&H al jarenlang betrokken bij project Handig!, met als doel hypotheekverstrekking volledig op basis van digitale, gevalideerde brondata uit te voeren. Tegelijkertijd wordt nog lang niet het volle potentieel van technologische innovaties omgezet in klantwaarde. Maar waar begin je dan? Bij IG&H geloven we dat de sleutel zit in een verregaande datagedreven benadering: datagedreven hypotheken dus. 

Blik vooruit
Hoe zou de wereld eruit kunnen zien met volledig datagedreven hypotheken? 

 • Als klant weet je alles van je droomhuis al voordat je het bezichtigt en weet je vooraf ook al of je het kunt betalen. Sterker nog, jij bent niet degene die dit droomhuis heeft gevonden, maar dit droomhuis vond jouop basis van slimme algoritmiek. Als je het wilt kopen kun je alles snel regelen door digitale bronontsluiting, in plaats van het eindeloze opvragen en scannen van documenten. Na de aankoop wordt in een digitale beheeromgeving proactief met je meegedacht over hoe je kunt verduurzamen en wanneer je het beste kunt aflossen of oversluiten. 
 • Als geldverstrekker kunnen meer interne processen, zoals de acceptatie van aanvragen, met behulp van data efficiënter en sneller worden uitgevoerd. Dit bespaart kosten en er is dan bovendien meer ruimte om te werken aan de klantrelatie. Je weet nu immers continu wat de klant nodig heeft door slimme data-modellen dus kunt de klantoptimaal helpen. 
 • Als adviseur kun je je klant beter en sneller helpen en een langere relatie opbouwen. Jouw advies blijft niet beperkt tot het afsluiten van een hypotheek, maar je gebruikt financiële data om de klant ook financieel advies te geven voor de toekomst. Als de situatie van de klant verandert kun je proactief hulp aanbieden. 

Datagedreven hypotheken
Waarom is een datagedreven aanpak zo belangrijk om deze toekomst te bereiken? Door verregaand datagedreven te werken heb je veel minder ‘waste’ van tijd/energie/kosten, kun je veel klantgerichter te werk gaan en doe je alleen dingen die écht het verschil maken.  

Het gaat daarbij niet alleen om brondata als input voor je processen te gebruiken, maar ook om een goed gebruik van AI, om het gestructureerd modelleren van data als basis voor complexe digitalisering, om het toepassen van data inzichten in de ontwikkeling van je dienstverlening en aansturing van je organisatie. Hieronder lichten we een aantal elementen verder toe. 

 1. ArtificialIntelligence & Machine Learning
  Met AI kan een systeem op basis van data beslissingen nemen of aanraden. Dit kun je enerzijds inzetten om menselijk oordeel te versterken en anderzijds om volledig gebruik te maken van de inzichten die grote hoeveelheden data kunnen bieden. Twee mogelijke toepassingen hiervan binnen hypotheken zijn het inzetten van AI voor het acceptatieproces van niet-standaard profielen, zoals flexwerkers, en voor klantactivatie, waar AI proactief klantbeheer mogelijk maakt door slimme data-inzichten te bieden.
 1. Model BasedEngineering
  Bij Model Based Engineering wordt kennis samengevat in modellen, die vervolgens worden gebruikt voor de inrichting van bedrijfsprocessen of de ontwikkeling van software. Dit wordt al veelvuldig toegepast in de auto-industrie. Wanneer je je eigen auto configureert, worden alle losse informatie-bouwstenen van jouw configuratie direct doorvertaald naar een automatisch proces voor de robots in de fabriek. MBE is dan ook een oplossing die vaak wordt ingezet bij complexe materie met veel variabelen. In de hypotheekwereld zien wij veel potentie in deze techniek bij bijvoorbeeld het digitaliseren van hypotheekadvies. Door alle elementen van hypotheekadvies (klantsituatie, financiële gegevens, data van aanbieders, wet- en regelgeving, …) in een model te gieten, kan geautomatiseerde adviestooling worden gemaakt die adviseurs ondersteunt of door de klant zelf gebruikt kan worden. Door deze tooling incrementeel te bouwen, maar vanaf het begin af aan gemodelleerd, blijft de complexiteit beheersbaar. Daarnaast is een MBE-oplossing goed aan te passen, bijvoorbeeld op wijzigingen in wet- en regelgeving of nieuwe klantwensen.
 2. Validatedlearning
  Onder validated learning verstaan wij experimenteel en hypothesegedreven te werk gaan. Het is een voortdurende cyclus van het ideeën genereren op basis van klantbehoeften, het expliciet maken van belangrijkste hypothesen, experimenten ontwerpen om hypothesen te testen en evalueren van de uitkomsten. Hierdoor ontstaat meer energie in de organisatie (kijk, het werkt…), ben je wendbaarder en behoud je focus op het zo snel mogelijk genereren van klantwaarde.  
 1. Maximale bronontsluiting
  Alle technieken en modellen zijn afhankelijk van betrouwbare en goed ontsloten brondata. Dit gaat zowel om interne als externe data. Op termijn zal dat een hygiënefactor worden, maar op dit moment is hier nog veel terrein op te winnen. Door bronnen maximaal te ontsluiten kan het aanvraagproces een stuk sneller en kunnen adviseurs een beter en gedetailleerder advies geven door de ontsloten bronnen met elkaar te combineren.
 1. Datagedrevenorganisatie
  Als je zo intensief met data gaat werken moet je daar ook je organisatie in meenemen. Bijvoorbeeld met een datagedreven leiderschapsfilosofie en -stijl, en door een datagedreven prestatiedialoog als dagelijkse norm voor werken in teams. Ook kun je externe en interne indicatoren gebruiken om je strategie continu te herijken op basis van de nieuwste markt- of klantinzichten. Zo ben je als bedrijf bewuster bezig met data en gebruik je het niet alleen om te automatiseren, maar juist ook om de dialoog in je organisatie mee aan te gaan en je wendbaar te maken.  

Kortom, veel potentie om data en technologie beter te gebruiken en zo veel klantwaarde te genereren! Geloof jij ook in de potentie van datagedreven hypotheken en wil je hier graag over van gedachten wisselen? Bel ons dan gerust! 

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

 

Meld je aan voor de Hypotheekupdate 

2019 – Q4 | Hypotheekomzet in 2019 bereikt recordhoogte vanwege groei bij over- en bijsluiters

By Hypotheekupdate, News

Utrecht, 5 maart, 2020 – Uit nieuwe cijfers van het kadaster blijkt dat de groei in de hypotheekmarkt ook in het vierde kwartaal van 2019 doorzet. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toename in hypotheekomzet bij over- en bijsluiters. Het aantal verstrekte hypotheken bij deze groep is in het vierde kwartaal van 2019 gegroeid met 26,1% ten opzichte van vorig kwartaal. Over heel 2019 stijgt de hypotheekmarkt naar een recordhoogte van €128 miljard.

Lees hier de volledige hypotheekupdate (met inzichten uit Q4 en het jaaroverzicht van 2019)

Deze verrassend sterke groei komt zowel door een stijging van het aantal hypotheken als door een toename van de hypotheeksom’ zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H. De gemiddelde hypotheeksom stijgt in 2019 met 6,5% naar € 326.000. Hiermee bereikt het zijn hoogste punt sinds 2006. Ten opzichte van 2018 is het aantal hypotheken met 13,4% toegenomen tot 392.000 afgesloten hypotheken. Deze groei is met name te danken aan de toename in het aantal hypotheken bij over- en bijsluiters (+35,9% t.o.v. 2018).

Starters blijven achter
De hypotheekomzet bij starters is in het vierde kwartaal met 1,4% gedaald. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2019 zijn er onder starters 3,2% minder hypotheken afgesloten. De gemiddelde hypotheeksom bij de startersgroep groeit wel met 1,9% naar €276.000, terwijl deze bij doorstromers en over- en bijsluiters daalt. ‘Starters zijn de enige groep waarbij het aantal hypotheken daalt, en ook de enige groep waarbij de gemiddelde hypotheeksom stijgt’ zegt Joppe Smit. ‘Dit tekent de moeilijke positie waar deze groep zich in bevindt.’

Doorstromers blijven de grootste groep hypotheekafsluiters met een marktaandeel van bijna 46%. De over- en bijsluiters komen echter steeds dichterbij met een marktaandeel van bijna 36%. Met name het aantal afgesloten hypotheken ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 groeit sterk (+26,1%) onder over- en bijsluiters. Bij doorstromers is de groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 minder groot (+6,9%).

Groei marktaandeel van Aegon en Munt
In het vierde kwartaal van 2019 leveren banken marktaandeel in (-4,7 procentpunt) onder alle type sluiters. Regiepartijen weten te profiteren van deze daling en groeien juist in marktaandeel (+4 procentpunt). Opvallend is dat het marktaandeel van de top 3 banken daalt naar 48,9% en daarmee naar het laagste niveau sinds 2016’ zegt Joppe Smit.

Er zijn dit kwartaal een aantal opvallende verschuivingen in de top-10 verstrekkers. Aegon en Munt stijgen 3 plekken naar plaats 5 en 6. MUNT Hypotheken stijgt met 2,2%, en is daarmee de grootste stijger in de markt en versterkt zijn positie binnen de top-10 hypotheekverstrekkers. De grootste verliezers in de markt zijn Florius (-1,9%) en Volksbank (-1,2%), zij zakken naar plaats 7 en 9.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:
Annelies Stemfoort (annelies.stemfoort@igh.com); Brenno Baas (brenno.baas@igh.com)

Gecorrigeerde kadaster cijfers
In verband met tekortkomingen in eerdere data-aanleveringen heeft het Kadaster de cijfers over heel 2019 gecorrigeerd en opnieuw aangeleverd. De in deze hypotheekupdate opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de nieuwe cijfers. Bovendien hebben we, in overleg, een correctie toegepast op de productiecijfers van één hypotheekverstrekker, die ook in de nieuwe Kadaster-aanlevering een significant deel van de productie misten.

 

Aanmelden voor de hypotheekupdate