Corona, hypotheekrentes en de invloed van niet-traditionele hypotheekverstrekkers

By Bancair, News

Sinds het uitbreken van de Corona crisis is de vraag die iedereen die iets met de Nederlandse hypotheek- en woningmarkt te maken heeft, zich stelt: “wat gaat er met de hypotheekrente en daarmee de huizenprijzen gebeuren?”

 

Vlak na het uitbreken van de crisis was de verwachting dat hypotheekrentes zouden gaan stijgen. Als gevolg hiervan ontstond er een golf aan oversluiters en verhuisversnellers die de hypotheekmarkt overspoelde. Achteraf bleek de omvang en het aantal renteverhogingen mee te vallen en inmiddels is de rust dan ook weergekeerd.

De afgelopen weken zien we zelfs dat de hypotheekrentes in meerdere RVP/LTV categorieën een zodanige daling hebben ingezet dat de recordniveaus van 2019 weer in zicht beginnen te komen. Daarmee wordt de vraag nu niet alleen óf en wanneer nieuwe laagterecords gevestigd gaan worden maar ook hoever de hypotheekrentes nog kunnen dalen. In dit stuk zal ik geen poging ondernemen om die vraag te beantwoorden want dat is onder andere sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de kapitaalmarkt en de acties van de ECB.

Het onderwerp dat ik hier kort wil bespreken is de manier waarop deze macro-economische ontwikkelingen zich tegenwoordig veel sneller en directer doorvertalen in de hypotheekrentes in de Nederlandse markt en de rol die niet-traditionele hypotheekverstrekkers daarin spelen.

In de periode tot aan 2014 hadden de banken een overheersend marktaandeel zowel in termen van nieuwe verstrekkingen als wel in het totale Nederlandse hypotheekboek. Echter, als gevolg van de lage rente omgeving is de volgende cyclus ontstaan waardoor een flinke verschuiving van de marktaandelen in nieuwe hypotheekproductie heeft plaatsgevonden ten voordele van de zogenaamde zelfstandige regiepartijen en verzekeraars.

Maar wat is de reden dat we pas in 2019 en 2020 een sterker effect zien op de hypotheekrentes in de markt en niet al sinds de toetreding tot de markt van de eerste zelfstandige regiepartijen in 2014/15 (Munt en bijBouwe) en de introductie van hypotheekfonds-proposities door verschillende verzekeraars? Allereerst, met uitzondering van Munt (voornamelijk gefinancierd door Nederlandse pensioenfondsen), waren de volumes in investeringen door niet traditionele verstrekkers in Nederlandse hypotheken relatief beperkt. Echter, pas vanaf 2016/17 nemen de volumes aan hypotheken verstrekt door regiepartijen aanzienlijk toe zowel door het feit dat er een aantal nieuwe zelfstandige regiepartijen het toneel betraden als wel het feit dat verzekeraars en de zelfstandige regiepartijen er in slaagden om meer investeerders voor Nederlandse hypotheken te interesseren.

Een tweede reden waarom de invloed van investeerders op de hypotheekrentes in de markt is toegenomen, ligt in de structuren die gebruikt worden om de investeringen te faciliteren en daarmee samenhangend de omvang van de investeringsmandaten.

De grote verzekeraars (Achmea, Aegon, A.S.R. en NN) zijn hun activiteiten als regiepartij allemaal begonnen met de introductie van hypotheekfondsen. In hypotheekfondsen beleggen relatief veel investeerders relatief kleine bedragen in een doorsnee portefeuille georigineerd door de hypotheekverstrekker. Individuele investeerders hebben daarmee relatief weinig invloed op productvoorwaarden en de prijsstelling.

Om investeerders te accommoderen die meer ervaring hebben in het beleggen in Nederlandse hypotheken en/of grotere volumes wensen te beleggen, hebben de verzekeraars recentelijk allemaal zogenaamde ‘seperate account’ structuren geïntroduceerd.

Separate account structuren stellen investeerders in staat om specifieke mandaten af te geven en op die manier heel specifiek te bepalen welk type hypotheken onder de investerings-mandaten verstrekt worden (bijvoorbeeld NHG versus niet-NHG of alleen bepaalde rentevast periodes). Naast deze nieuwe proposities van de verzekeraars, zien we ook dat de platformen waarmee de (groot)banken sinds 2018/19 begonnen zijn investeerders te bedienen, ingericht zijn als bilaterale transacties en daarmee zeer vergelijkbaar met de ‘separate account’ proposities van de verzekeraars en een aantal van de zelfstandige regiepartijen.

De opkomst van deze ‘separate account’ structuren heeft vier belangrijke consequenties:
1) Minder investeerders maar juist met zeer aanzienlijke mandaten en dus grotere volumes te beleggen in zeer specifieke delen van de markt (combinaties van rentevast periodes en risicoklasses) en idealiter in relatief korte periodes, zorgen voor meer directe competitie in deze delen van de markt;
2) Ten opzichte van de hypotheekfondsen waar elke individuele investeerder weinig tot geen invloed had op de hypotheekpropositie, worden de grote beleggingsmandaten vaker overeengekomen onder een ‘partnership’ gedachte waarmee investeerders een veel directere invloed hebben op de productvoorwaarden en de renteniveaus waarop hypotheken aangeboden worden;
3) Omdat door het gerichter origineren onder separate account structuren de belegging veel beter aansluit op de specifieke wensen van een investeerder is het voor de investeerder mogelijk om specifieker en scherper te prijzen;
4) Door de omvang van de mandaten en het feit dat minder partijen bediend hoeven te worden én door de toegenomen concurrentie om investeerders te winnen, zijn de fees van separate account mandaten vaak lager dan in de bestaande hypotheekfonds structuren, wat investeerders de mogelijkheid biedt om lagere bruto hypotheektarieven te accepteren met geen of een zeer beperkt impact op het netto beleggingsrendement.

De introductie van separate account structuren door meerdere partijen biedt investeerders meer keus en de mogelijkheid om gerichter te beleggen. Nu vrijwel alle traditionele hypotheekverstrekkers (banken, verzekeraars) ook als regiepartij in de markt actief zijn en met separate account structuren invulling geven aan grote beleggingsmandaten, is de Nederlandse hypotheekmarkt nog toegankelijker geworden voor (buitenlandse) investeerders dan ze al was.

Gecombineerd met het feit dat Nederlandse hypotheken nog steeds een zeer aantrekkelijk risico-rendementsverhouding bieden, heeft dit ervoor gezorgd dat de hoeveelheid beschikbare financiering vanuit het buitenland aanzienlijk is toegenomen en op termijn nog verder toe zal nemen.

Bovengenoemde factoren zorgen ervoor dat de concurrentie in de Nederlandse hypotheekmarkt verder toe zal nemen en de lage renteniveaus in de kapitaalmarkten nog directer vertaald zullen worden in lagere hypotheekrentes in de Nederlandse markt.

Contact
Piet Hein Schram [gastauteur voor de hypotheekupdate van Q3 2020]

Download hier de volledige hypotheekupdate

Mortgage Update | Inzichten uit Q2 2020 | Hoogste aantal hypotheken sinds 2008

By Bancair, Hypotheekupdate, Mortgage Update, News

Ondanks corona groeit hypotheekomzet naar recordhoogte van €38 miljard

Download hier de volledige hypotheekupdate

Utrecht, 6 augustus 2020 – De hypotheekomzet groeit in het tweede kwartaal van 2020 met 30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Het aantal verstrekte hypotheken stijgt met 26% naar 114 duizend. Dit is het hoogste aantal hypotheken sinds 2008. De aantallen stegen onder alle type sluiters, maar over- en bijsluiters spannen de kroon met een groei van 64% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019. Voor het eerst werden meer hypotheken verstrekt aan over- en bijsluiters dan aan starters of doorstromers.

“De coronacrisis heeft nog geen negatief effect gehad op de hypotheekmarkt. We zien nog steeds een stijging in het aantal hypotheken voor starters en doorstromers. Met de grote stijging in het aantal hypotheken onder over- en bijsluiters lijkt het voor nu zelfs eerder een positief effect te hebben op de markt” zegt Joppe Smit van consultancybureau IG&H.

De gemiddelde hypotheeksom is voor starters en doorstromers wederom licht gestegen (+0,9%). Voor over- en bijsluiters daalde de gemiddelde hypotheeksom juist met 2,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. Samen verklaart dit de daling van de gemiddelde hypotheeksom met 1,3% naar €333.000.

Over- en bijsluiters zorgen voor sterkste groei in 5 jaar
De hypotheekomzet van over- en bijsluiters nam in het tweede kwartaal van 2020 met maar liefst 64% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Deze omzet van €15 miljard omvatte 40% van de totale marktomzet. Ook het aantal hypotheken nam met 64% toe voor over- en bijsluiters. Voor zowel hypotheekomzet als aantallen is dit de sterkste groei in 5 jaar tijd. “Het lijkt erop dat veel mensen nu de tijd nemen om hun hypotheek te herzien, mogelijk in afwachting van een rentestijging, of die uitbreiden voor een verbouwing in deze coronatijd. Dat heeft een duidelijk positief effect op de hypotheekmarkt” zegt Smit.

Marktaandeel Top 3 banken daalt tot historisch laag niveau
Het marktaandeel van de top-3 bankholding is dit kwartaal gedaald tot 45,6%. Deze daling van -2,3 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal brengt het marktaandeel op het laagste niveau sinds het begin van onze metingen in 2006. Banken leveren vooral sterk in onder de grote groep over- en bijsluiters (-5,8 procentpunt). ING is voor het tweede kwartaal op rij de grootste daler.

Ruim 4.950 adviseurs geslaagd voor opleiding adviseur duurzaam wonen
Sinds vorig kwartaal rapporteren we in deze update ook hoe het gaat met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen. Het doel om eind 2020 ten minste 80% van alle hypotheekadviseurs op te leiden in duurzaam wonen komt steeds dichterbij. Het aantal inschrijvingen is met 21% toegenomen ten opzichte van vorig kwartaal en staat nu op 5.980. Dat is zo’n 60% van alle adviseurs.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com
T: 06 2035 2438

Auteur & data-analyse IG&H Hypotheekupdate
Annelies van Putten-Stemfoort (annelies.vanputten@igh.com)

Aanmelden voor de hypotheekupdate

 

Banken pakken maatschappelijke verantwoordelijkheid

By Bancair, News

Van crisis naar kans
Hoewel de Corona crisis grote uitdagingen met zich mee brengt, biedt deze ook een uitgelezen kans voor banken om hun purpose te leven vanuit haar maatschappelijke rol. Om zo verloren vertrouwen van klanten weer terug te winnen. En bovendien de klantloyaliteit te verhogen, door écht te luisteren naar wat er speelt bij hun klanten. Door snelle besluitvorming te combineren met executiekracht, kunnen banken zich – juist nu – onderscheiden en positioneren als dé partner in goede én slechte tijden. De vraag is natuurlijk; hoe?

Banken nemen verantwoordelijkheid
Het Coronavirus laat in korte tijd een diepe afdruk achter in de Nederlandse economie. Grote evenementen worden geannuleerd, ‘social distancing’ is nu al het woord van het jaar en zowel grote als kleine ondernemers sluiten noodgedwongen hun deuren. Als gevolg maken veel bedrijven zich grote zorgen over hun financiële gezondheid, ook omdat veel van de afgesloten leningen gericht waren op groei en geen rekening hielden met deze crisis.

Direct bij het uitbreken van deze crisis pakken veel Nederlandse banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mooi! Door diverse steunmaatregelen als een verruiming van kredietnormen en het opschorten van rente en aflossingen, helpen zij ondernemers en consumenten door deze moeilijke tijd. Medewerkers van de banken draaien overuren om vragen te beantwoorden van bedrijven en consumenten die liquiditeitsproblemen ervaren door het Coronavirus. Waar banken gedurende de kredietcrisis nog onderdeel van het probleem waren, vormen zij door sterke kapitalisatie en liquiditeitsbuffers nu een cruciaal onderdeel van de oplossing.

Een uitdagende belofte
Hoewel banken een goede uitgangspositie hebben om ondernemers te helpen door de sterke kapitaalpositie, kan een massale toevlucht van het MKB ook grote operationele uitdagingen met zich meebrengen. Waar banken reeds handen tekort komen bij de grote compliance projecten KYC en CDD, komt nu het crisis management én mogelijk een grote stroom aan opschortingen van aflossingen en rentebetalingen bij. Dit kan samen leiden tot een grote operationele druk.

Waarmaken, nu en in de toekomst
In deze crisistijd wordt de operationele executie en wendbaarheid van banken enorm op de proef gesteld. Enerzijds om te laten zien in hoeverre de banken in staat zijn ondernemers snel en goed te helpen. Anderzijds om oplossing te bieden voor deze crisis en gelijktijdig de bank draaiende te houden. Om je als bank daadwerkelijk te positioneren als partner in zowel goede als slechte tijden, is het effectief inzetten van mensen, data en technologie noodzakelijk. Verregaande digitalisering en datagedreven processen zijn cruciaal om aanvragen efficiënt af te kunnen handelen. Hiermee kunnen banken de operationele druk verlagen en de geleverde klantwaarde verhogen. Zo kunnen banken hun belofte om de ondernemers die het nú, maar ook in de toekomst, nodig hebben bijstaan!

Joppe Smit
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 0620352438 

Auteurs
Bas de Jong (bas.dejong@igh.com); Laura Hendriks (laura.hendriks@igh.com); Marijn Schneider (marijn.schneider@igh.com) 

 

IG&H start blogreeks voor banken in de Corona crisis
De bancaire sector pakt haar maatschappelijk rol in de Corona crisis! In een aantal blogs zullen we jullie meenemen in de lessen die Corona ons leert en de kansen die het ons als bancaire sector biedt. Dat het coronavirus een impact heeft op iedere bank is zeker. Het virus legt een enorme druk op de sector, met veel vragen en onzekerheden tot gevolg. Wat doet deze crisis met onze klanten en medewerkers? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we na de crisis weer op kunnen schalen? Hoe zal de markt er na de crisis uitzien en kunnen we door blijven gaan zoals voor de crisis? Deze eerste blog gaat over de impact van het Corona virus op zakelijke klanten. 

Meld je aan voor de IG&H blogreeks voor banken in de Corona crisis en ontvang alle updates als eerste in je mailbox

2019 – Q2 | Opnieuw krimp hypotheekmarkt in tweede kwartaal van 2019

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Hypotheekomzet daalt met bijna 10% ten opzichte van Q2 2018

Het aantal gepasseerde hypotheken krimpt in het tweede kwartaal van 2019 met 12% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. Ook de gemiddelde hypotheeksom groeit nog maar beperkt, waardoor de hypotheekomzet 9,1% lager uitkomt. Het is daarmee het derde achtereenvolgende kwartaal dat de hypotheekmarkt een krimp op jaarbasis laat zien.

Lees hier de hele hypotheekupdate.

“Over de hele breedte zien we signalen dat de jarenlange trend van sterke groei in de hypotheekmarkt, gebroken lijkt te zijn. Dit is het nu het derde achtereenvolgende kwartaal dat we een krimp op jaarbasis zien, al is het tweede kwartaal van 2019 wel beter dan de eerste drie maanden van het jaar. Het recordjaar 2018 lijkt in 2019 niet geëvenaard te kunnen worden, waarmee een einde gaat komen aan een reeks van vijf jaar van opeenvolgende groei”, zegt Joppe Smit van consultancy- en implementatiebureau IG&H.

De gemiddelde hypotheeksom komt uit op een recordhoogte van 317.000 euro. Dat is slechts een geringe stijging van 0,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019, de groei van de hypotheeksom is daarmee af aan het zwakken.

Oversluiters steeds belangrijker
Nog steeds worden de meeste hypotheken (ruim 31.000) afgesloten door doorstromers. Dit is een stijging van 8% t.o.v. het vorige kwartaal. Oversluiters laten met 13% de sterkste groei op kwartaalbasis zien. “Het aantal oversluiters blijft maar groeien. Dat speelt hypotheekverstrekkers en adviseurs in de kaart die zich specifiek op deze groep richten. ” zegt Smit. “Aan de andere kant maakt het banken met grote hypotheekportefeuilles kwetsbaar. Zij zullen moeten zorgen dat ze meer doen om deze klanten binnen te houden.”

Hypotheek in één klik regelen met een app
Een opvallende trend in de hypotheekmarkt is de groeiende interesse van banken en verzekeraars in het versimpelen van hypotheekaanvragen. De markt is in de beginfase van een digitale datatransitie. “Op dit moment is het nog niet mogelijk om een nieuwe hypotheek volledig af te sluiten op basis van digitale data. Een aantal bronnen met betrouwbare en geverifieerde data is nu ontsloten, maar dat moeten er nog meer worden. En hypotheekverstrekkers moeten hun processen en systemen zo aanpassen dat de digitale aanvragen dan ook direct verwerkt kunnen worden. Het is simpelweg een kwestie van tijd voordat we met een paar klikken een volledige hypotheekaanvraag kunnen indienen”, vertelt Smit.

IG&H is één van de initiatiefnemers van Handig!. Dit samenwerkingsverband tussen HDN, ING, NHG, Florius, ABN Amro, Rabobank, De Hypotheker en IG&H heeft het doel om het aanvragen van een hypotheek zo snel en volledig mogelijk te maken op basis van digitale, gevalideerde brondata. “We zien dat steeds meer partijen digitale mogelijkheden verkennen. DUO experimenteert bijvoorbeeld met mogelijkheden om de data van de overheid makkelijker deelbaar te maken, maar ook andere onderdelen van de overheid volgen deze ontwikkelingen met interesse. Op het moment dat die ook instappen, zullen de ontwikkelingen hard gaan”, zegt Smit.

In de bijlage leest u meer over deze ontwikkelingen en vindt u de hypotheekupdate. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om te reageren!

Met vriendelijke groet,

Joppe Smit,
Director bij IG&H
E: joppe.smit@igh.com T: 06 2035 2438

Auteurs & data-analyse IG&H Hypotheekupdate:

Niels Roelofs (niels.roelofs@igh.com); Sophie Dijkkamp (sophie.dijkkamp@igh.com)

IG&H Hypotheekupdate: Sterke krimp hypotheekmarkt in eerste kwartaal van 2019

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Het aantal verstrekte hypotheken daalde de eerste drie maanden van 2019 sterk. Vooral het aantal starters en doorstromers daalde sterk, blijkt uit de hypotheekupdate van consultancybureau IG&H. “We zien nu ook een flinke afname van het aantal oversluiters. In 2018 was deze groep nog verantwoordelijk voor de groei van de hypotheekmarkt”, zegt Joppe Smit van IG&H.

Lees hier de hele hypotheekupdate.

De gemiddelde hypotheeksom bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar €316.000; een stijging van 5,2 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterk stijgende hypotheeksom voor oversluiters. In de aankoopmarkt blijft de gemiddelde hypotheeksom nagenoeg constant.

Hypotheekomzet krimpt

De hypotheekomzet in het eerste kwartaal van 2019 bedroeg in totaal bijna €22 miljard; een krimp van 9,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 en de grootste sinds 2013. Ten opzichte van Q4 2018 was de daling zelfs 22,8%. Voorgaande jaren was de gebruikelijke daling in Q1 deels te verklaren door een verlaging van de maximale loan-to-value op de jaargrens en de extra groei in het vierde kwartaal die dit compenseerde. Van beide bewegingen is in dit jaar geen sprake. Smit: “De sterke daling die we nu zien is echt een trendbreuk na jarenlange groei. Zowel het relatief beperkte woningaanbod als de lastige positie van starters zijn daar debet aan.”

Groei van aandeel grootbanken

Het aandeel van de banken steeg met 2 procentpunt naar 64,1 procent. Deze groei is vooral afkomstig van de drie grootbanken, die hun gezamenlijke marktaandeel met 1,3 procentpunt zagen stijgen naar 51,3 procent. Ook regiepartijen zagen hun aandeel groeien: met 1 procentpunt naar 18,3 procent.

Geschreven door: Joppe Smit (Senior Manager), Lisa Klein Goldewijk (Banking Consultant) en Niels Roelofs (Banking Consultant).

IG&H Hypotheekupdate: Hypotheekomzet bereikt recordhoogte ondanks daling verstrekte hypotheken

By Bancair, Hypotheekupdate, News

De totale hypotheekomzet groeide in 2018 van 101 miljard euro naar een recordhoogte van 106 miljard euro. Dit blijkt uit de Hypotheekupdate van consultancybureau IG&H. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2017 krimpt het aantal verstrekte hypotheken echter fors (8,7 procent), de grootste afname sinds het vierde kwartaal van 2013. De volledige groei in de hypotheekmarkt is hierdoor afkomstig van mensen die niet van woning wisselen.

Lees hier de hele hypotheekupdate.

Ook het aantal verstrekte hypotheken daalde met 2,1 procent in 2018 naar een totaal van 346.000. De gemiddelde hypotheeksom groeide juist met 7,2 procent naar 306.000 euro, de hoogste ooit. Terwijl het aantal verstrekte hypotheken aan starters (-12 procent) en doorstromers (-8 procent) daalde, steeg het aandeel van oversluiters juist van 78.000 naar 96.000 (+23 procent) in 2018. “Hiermee is het aantal oversluiters hoger dan ooit tevoren”, zegt Joppe Smit, senior manager bij IG&H. “Dit wijst erop dat hypotheekverstrekkers er niet goed in slagen om bestaande klanten aan zich te binden.”

Laagste groei hypotheekomzet vierde kwartaal sinds 2011

In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de totale hypotheekomzet 28 miljard euro; een stijging van 2,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar tegelijkertijd ook de laagste groei in het vierde kwartaal sinds 2011. Oversluiters zijn het laatste kwartaal verantwoordelijk voor 8,4 miljard euro van de totale hypotheekomzet. Het aandeel onder starters (€5,9 miljard) en doorstromers (€13,8 miljard) krimpt op jaarbasis met respectievelijk twaalf en vijftien procent. Smit: “In voorgaande jaren zagen we vaak een extra groei van de markt in het laatste kwartaal. Die blijft dit jaar grotendeels uit. Hierbij spelen de algemene daling van het aantal verstrekte hypotheken en een minder sterke groei van de hypotheeksom een rol. Daarnaast was er in vorige jaren een verlaging van de maximale leencapaciteit op de jaargrens, die in het laatste kwartaal voor extra volume zorgde. Die verlaging is er dit jaar niet geweest.”

Krimp aandeel grootbanken

Het aandeel van de grootbanken is in het vierde kwartaal met bijna twee procent gedaald naar vijftig procent, het laagste punt in drie jaar. Ook het marktaandeel van verzekeraars loopt in het vierde kwartaal iets terug naar 9,8 procent van de totale hypotheekmarkt. Het aandeel van buitenlandse partijen stijgt daarentegen licht naar 4,7 procent. Zowel de grootste groeier als krimper is dit kwartaal een verzekeraar. Zo stijgt het marktaandeel van Nationale Nederlanden met 2,05 procent, terwijl Aegon 3,31 procent inlevert.

Geschreven door: Joppe Smit (Senior Manager), Lisa Klein Goldewijk (Banking Consultant) en Niels Roelofs (Banking Consultant).

Gedrag als sleutel voor impactvolle transformatie in de hypotheekbranche

By Bancair, News, Organisatie transformatie

De meest impactvolle transformaties voor hypotheekverstrekkers focussen niet alleen op een nieuwe strategie, nieuw proces of systeem, maar ook op het bijbehorende gedrag. Dat blijkt uit jarenlange ervaring van IG&H in de branche. Transformatietrajecten behalen regelmatig slechts een deel van de doelstellingen doordat medewerkers (en leidinggevenden) uiteindelijk toch terugvallen in oude gewoontes. Hoe voorkom je dit als organisatie?

De hypotheeksector is volop in beweging; technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, consumentengedrag verandert en wetten worden gewijzigd. Hypotheekadvies ontwikkelt zich bijvoorbeeld naar een hybride model. Klanten starten het adviestraject zelf online, zodat de hypotheekadviseur zich tijdens het gesprek kan focussen op de belangrijke afwegingen. Ook maken slimme software en datascience-technieken het mogelijk om veel beter in te spelen op de persoonlijke behoeften van individuele klanten.

In de praktijk zien we echter vaak dat adviseurs weinig gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die zij aangereikt krijgen. Doordat ze hun dagelijkse werkzaamheden niet veranderen, vullen ze bijvoorbeeld informatie die de klant online al heeft doorgegeven nogmaals in. Ook weten ze niet altijd hoe ze nieuwe informatie, bijvoorbeeld conclusies die voortkomen uit datascience-onderzoek, moeten toepassen in de praktijk.

Consequente begeleiding

Een nieuwe werkwijze vergt aangepast gedrag. Vaak blijkt dat medewerkers uiteindelijk op zichzelf aangewezen zijn om nieuwe gewoontes aan te leren. Daardoor vallen ze snel terug in oud gedrag. Wie wil dat transformaties daadwerkelijk impact hebben op de organisatie, zal werknemers op de werkvloer consistent moeten begeleiden. Gebeurt dit niet, dan blijven veel kansen uiteindelijk onvolledig benut.

Hoe coach je werknemers na veranderde werkomstandigheden?

Uit ervaring bij talloze verandertrajecten bij hypotheekverstrekkers blijkt dat een aantal basisprincipes belangrijk zijn voor wie tot blijvende gedragsverandering wil komen:

Als werkomstandigheden veranderen, heeft het hogere management vaak de neiging om de problemen die ontstaan op de werkvloer direct aan te pakken met oplossingen die ze al eerder gebruikt hebben. Alhoewel dat heel logisch klinkt, heeft het een tegendraads effect. Eerder gebruikte oplossingen hebben blijkbaar onvoldoende effect. Ga daarom niet meteen over tot actie


Onderzoek eerst de grondoorzaak van het gedrag. We zien bijvoorbeeld vaak dat het probleem letterlijk het topje van de ijsberg is. Waardoor komen bepaalde gedragingen tot stand? Welke overtuigingen en drijfveren werken versterkend of blokkerend? Ga vervolgens met deze zogenaamde ‘onderstroom’ aan de slag.

Een veelvoorkomend probleem is dat medewerkers elkaar of leidinggevenden niet om hulp vragen. Dat heeft als gevolg dat de werkdruk snel te hoog wordt of dat ze niet tijdig aan de bel trekken als ze problemen ervaren. Vaak blijkt dat mensen geen hulp dúrven vragen. Ze worden belemmerd door de overtuiging dat ze een ander niet zomaar lastig mogen vallen.

Deze grondoorzaak is belangrijk; vertel mensen niet dat ze elkaar meer om hulp moeten vragen, maar bespreek het probleem tijdens een overleg. Vraag aan het hele team of zij het als een last ervaren wanneer iemand om hulp vraagt. Meestal is dat niet het geval. Deze wetenschap zal uiteindelijk de drempel verlagen.


Een tweede handvat dat we vaak gebruiken is de ‘verandercurve’. Iedereen doorloopt hetzelfde psychologische traject bij een verandering. Eerst ontkennen ze dat er een probleem is, vervolgens voelen ze frustratie of weerstand en uiteindelijk volgt acceptatie. Dit geldt zowel voor medewerkers als leidinggevenden, alhoewel de één sneller met dit traject start dan de ander. Ook verloopt de snelheid wisselend; de één verwerkt een bepaalde verandering in een paar minuten, de ander in een paar maanden. Sommigen lukt het zelfs nooit.

Hoger management weet vaak veel eerder van de verandering dan de rest van de organisatie. Tegen de tijd dat zij andere medewerkers informeren, hebben leidinggevenden de nieuwe situatie zelf al geaccepteerd. Vaak voelen ze daarom onbegrip over de vraag waarom de rest van de organisatie nog niet zover is.

Neem het voorbeeld van een bedrijf dat een grote koerswijziging doormaakte. Na talloze vergaderingen, besloot de directie om de uitkomst te delen in een medewerkersbijeenkomst. Tot hun groot ongenoegen werd er niet direct enthousiast gereageerd. De ene helft van de groep zag de impact niet en de andere helft vroeg zich af wat dit voor hun baan betekende. Mensen vroegtijdig meenemen in het gedachteproces kan helpen om de verandercurve te versnellen.

Wie wil voorkomen dat werknemers weer terugvallen in oud gedrag, zal de nieuwe werkwijze op de werkvloer moeten begeleiden. Daarbij is aandacht voor zowel antecedenten als consequenties van belang.

Om nieuwe gewoontes tot stand te laten komen is het belangrijk dat de juiste omstandigheden worden geschapen. Werknemers moeten weten wat er van hen verwacht wordt en hoe zij deze doelen kunnen behalen. Organisaties steken gemiddeld zo’n 80 procent van al hun energie in het scheppen van deze antecedenten.

Opvallend is dat deze randvoorwaarden uiteindelijk maar voor een klein deel de gedragsverandering op de werkvloer bewerkstelligen. Het grootste deel van de gedragsverandering wordt veroorzaakt door consequenties aan het gedrag te verbinden. Deze zijn van cruciaal belang om iemand zijn dagelijkse gang van zaken aan te laten passen.


Het helpt vaak om teams expliciet afspraken te laten maken over de gewenste resultaten en samenwerking, blijkt uit onze ervaring. Vaak is de bestaande situatie op een bepaalde manier gegroeid en kan het geen kwaad dit op te schudden. Creëer vervolgens feedbackmomenten. Houd bijvoorbeeld een frequente teamdialoog, of zorg dat een leidinggevende aandacht aan de afspraken blijft besteden in woord en gedrag.

Geschreven door: Joppe Smit en Jorien Weerdenburg

Wat gebeurt er als innovatieve partijen samenwerken via een nieuw hypotheekplatform?

By Bancair, News

Stel je eens voor…alles voor je woning (hypotheek) op één plek geregeld.

Binnen één zoekopdracht precies je droomhuis vinden en meteen alle documenten voor een hypotheekaanvraag voor handen hebben. Het klinkt als een droomscenario in de verre toekomst. Toch is deze ontwikkeling dichterbij dan we denken. Diverse innovatieve partijen pakken al kleine onderdelen van het proces op. Wat gebeurt er als zij allemaal zouden samenwerken?

We hebben een fictieve klantreis geschetst om een gevoel te krijgen welke mogelijkheden dit allemaal met zich meebrengt: Read More

2018 – Q3 | Groei hypotheekmarkt vlakt verder af

By Bancair, Hypotheekupdate, News
De hypotheekomzet in het derde kwartaal van 2018 bedraagt 27,4 miljard euro, een stijging van slechts 3,8 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit is de laagste groei in het derde kwartaal sinds 2012, zo blijkt uit de Hypotheekupdate van IG&H Consulting & Interim over het derde kwartaal van 2018. Voor het eerst wordt de groei van de hypotheekmarkt sterker geremd door de hoogte van de hypotheek dan het aantal verstrekte hypotheken.

Download hier de hypotheekupdate Q3

Waar het aantal verstrekte hypotheken het afgelopen kwartaal met 2,9 procent steeg, bedroeg de toename van de gemiddelde hypotheeksom slechts 0,8 procent. Hoofdredenen hiervoor zijn een daling in de gemiddelde hypotheeksom voor doorstromers (-0,2 procent) en een minder sterke groei onder starters. “Hieruit blijkt dat de hypotheeksom minder stijgt dan de afgelopen periode”, zegt Joppe Smit, Senior Manager Banking bij IG&H. “Vooral in het kader van de nog altijd sterk toenemende huizenprijzen is deze ontwikkeling opvallend. We zouden immers verwachten dat de hypotheeksom met de huizenprijzen mee blijft stijgen. Het lijkt erop dat kopers steeds vaker en meer eigen geld inleggen bij de aankoop van een woning.”

Read More

2017 – Q3 | Recordhoogte gemiddelde hypotheeksom door gespannen woningmarkt

By Bancair, Hypotheekupdate, News
De gemiddelde hypotheeksom is nog nooit zo hoog geweest als in het derde kwartaal van 2017 (€287.000,-). Na een relatief stabiele hypotheeksom over de eerste twee kwartalen van 2017, groeit de gemiddelde hypotheeksom in het derde kwartaal van 2017 weer. Ook stijgt het aantal verstrekte hypotheken flink, behalve bij starters. Bij deze groep daalt dit aantal met 7 procent.

Download hier de hypotheekupdate Q3 2017

In het derde kwartaal van 2017 zijn 87.000 hypotheken verkocht. Dit is een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van een jaar geleden. De gemiddelde huizenprijs is in hetzelfde jaar gestegen met 7,8 procent. Het woningaanbod is daarentegen met bijna 26 procent gedaald. “Deze spanning op de woningmarkt zorgt voor hoge huizenprijzen en daarmee voor groei van de gemiddelde hypotheeksom”, zegt Joppe Smit, Senior Manager Banking bij IG&H Consulting & Interim. “We zien dat voor starters de gemiddelde hypotheeksom is gestegen naar 232.000 euro, terwijl het aantal verstrekte hypotheken aan deze groep is gedaald met zeven procent. We kunnen daarmee stellen dat de lastige positie voor starters aanhoudt.” Read More