Voorraadbeheer verbeteren Wehkamp

By Casestudies, Retail

Wat wilde de klant:

wehkamp.nl ondervond uitdagingen bij het verminderen van werkkapitaal en voorraadniveaus terwijl de beschikbaarheid van producten ongewijzigd bleef. Doel was om interne processen te verbeteren en onnodige investeringen in distributienetwerken te voorkomen. Daarbij hielden we rekening met de volgende context:

 • De beschikbaarheid van de volgende dag is uitermate belangrijk voor het bedrijfsmodel.
 • Gemengde inkoop NW-Europa versus Eurazië.
 • Fysieke beperkingen in het netwerk, veeleisende niet-rendabele investeringen als deze niet afgewend werden.

Wat was onze aanpak?

 • Korte quick scan en ontwerpfase om aanpak en verbeterpotentieel te bepalen
  Agile, hands-on aanpak met verantwoordelijkheid voor resultaten, in samenwerking met management en medewerkers.
 • Wekelijkse stand-ups met directe feedback over de verbetering van de resultaten.
 • Focus op de grootste leveranciers om (korte termijn) bewijs te leveren voor deze manier van werken.
 • We ondersteunden teams met data-analyse om de besluitvorming te verbeteren.
 • Meerdere randvoorwaarden om de duurzaamheid van de oplossing te verbeteren (KPI’s en incentives, organisatieopzet, managementstijl, leveranciersbeheer, etc).

Wat hebben we bereikt?

 • In 3 maanden tijd werden de voorraden en het werkkapitaal verlaagd tot 25%, de stock turns verbeterden tot 60%. De verloren verkopen en operationele kosten bleven daarbij onveranderd.
 • De inkomende ontvangstcapaciteit in het distributiecentrum verbeterden met 35%.
 • Ontwikkeling van leveranciersprestatiemonitor.
 • Verbeterde samenwerking tussen verkoop en operations.

Wat vond de klant:

Verfrissende, praktische aanpak met duidelijke resultaten. Een adviseur die niet alleen doet wat de klantorganisatie wil bereiken en daarbij zijn eigen nieuwe invalshoek vindt.

Step change in product availability Intertoys

By Casestudies, Retail

Wat wilde de klant:

Intertoys had te kampen met een slechte beschikbaarheid van producten, wat leidde tot een aanzienlijk verlies aan omzet. Doel was om de beschikbaarheid van DC-voorraad van ca. 50% tot boven de 80% te verhogen. Het bedrijf wilde dit bewerkstelligen voorafgaand aan het begin van het hoogseizoen in de herfst, zonder verhoging van de totale voorraadniveaus.

Wat was onze aanpak?

 • Intertoys-assortiment samen met het categoriemanagementteam gevalideerd en gesorteerd om een ​​regelmatig aanvulbaar assortiment te identificeren.
 • Langs twee sporen – datakwaliteit en merchandise planning – ontwikkelden we quick wins en duurzame verbeteringen van tools en processen om het juiste assortiment aan te vullen tot de juiste voorraadniveaus.
 • Ontwikkeling van een commerciële aanpak om overtollige voorraden tegen minimale prijskortingen te verkopen.
 • Merchandising planners getraind in hun nieuwe rollen.

Wat hebben we bereikt?

 • Beschikbaarheid van de DC-voorraad steeg van ca. 50% tot boven de 80% gedurende een periode van ongeveer drie maanden.
 • Verhoogde gegevenskwaliteit om een ​​meer gestroomlijnde werking mogelijk te maken.

Wat vond de klant:

“In een dynamische retailcontext wilden we de beschikbaarheid van de DC-voorraad verbeteren en een betrouwbaar replenishment-proces ontwikkelen. De IG&H-aanpak hielp ons om quick wins te combineren met duurzame verbeteringen in productbeschikbaarheid en voorraadniveaus. IG&H zorgde voor de juiste structuur en transparantie om onze activiteiten bij de uitvoering van elke stap van het project “

Optimalisatie distributiecentrum

By Casestudies, Retail

Wat wilde de klant?

Voor een grote Nederlandse retailer is haar DC (distributiecentrum) van essentieel belang. Logistieke kosten beheersbaar houden garandeert scherpe prijzen, blije klanten en een scherpe concurrentiepositie. Het huidige DC van onze klant is niet toereikend meer, maar welke producten gaan we in het nieuwe DC neerleggen, hoe en waarom? Voor de beste resultaten maken we deze besluiten op basis van harde feiten en data zodat we het DC optimaal in kunnen richten.

Wat was onze aanpak?

Een dynamisch model wat ieder moment, voor iedere situatie, real time de optimale toewijzing bepaalt. Wij hebben een advanced Linear Program gebouwd dat alle SKU’s optimaal toewijst binnen het DC. Dit optimum wordt bepaald aan de hand van kosten (uurloon & productiviteit, retourpercentages, combinatiegraad etc.) maar bijvoorbeeld ook capaciteit en de karakteristieken van de SKU’s. Alle input is volledig aanpasbaar zodat oneindig veel scenario’s vergeleken kunnen worden.

Wat hebben we bereikt?

Op basis van de meest recente gegevens en gewenste aanpassingen kan S&OP het DC optimaal inrichten. S&OP heeft niet alleen de tools om de huidige situatie te optimaliseren, maar kan deze ook inzetten voor toekomstige veranderingen. Capaciteitsproblemen zijn vooraf al inzichtelijk omdat voorspellingen, in combinatie met de tool, het ideale DC van de toekomst kunnen bepalen.

Wat vond de klant?

“Praktische logistieke experts. Goede balans tussen concepten en praktische toepassingen.”

Strategische kaders voor structurele assortimentsvernieuwing bij Blokker

By Casestudies, Retail

Wat wilde de klant:

Heldere strategische kaders om structureel invulling te geven aan assortimentsvernieuwing:

 • Beter adresseren van klantbehoeften, door structurele review van huidige assortimenten en toevoeging van missend assortiment.
 • Verbeteren van de prijsperceptie van klanten, door uitrol van een heldere prijsstrategie met dynamische prijzen als basis.
 • Uitbreiding van het eigen merkassortiment, ten behoeve van een aantrekkelijke marge, waarmaken van de kwaliteitsbelofte en afgeven van een prijssignaal.

Wat was onze aanpak?

 • Design en executie van een categorie briefing proces voor structurele review van assortimenten, op basis van herziene categorierollen en een uniforme opbouw van de klantbeslisboom.
 • Optuigen van een proces voor identificatie, beoordeling en executie van missend assortiment.
 • Vormgeving van een heldere en dynamische prijsstrategie, uitgewerkt tot te implementeren prijsrichtlijnen voor iedere vastgestelde prijscategorie.
 • Aanscherping van eigen merkbeleid, vastgesteld op productgroepniveau met heldere richtlijnen voor invulling van private label assortiment.

Wat hebben we bereikt?

 • Bewezen en structureel categorie briefing proces – doorgelopen voor 15 categorieën – waarin strategie, formule, category management en winkel samen tot een gedragen assortimentsvernieuwing komen.
 • Implementeerbaar plan voor verbetering prijsperceptie voor meer dan 6000 artikelen met een totaal positief effect van €300k.
 • Logisch keuzeraamwerk voor boost van het eigen merk om in 2019 van 7% naar ~20% eigen merk aandeel te groeien.

Wat vond de klant:

“IG&H heeft het mogelijk gemaakt een grote stap te zetten in onze value proposition richting klanten. Ze hebben een boost gegeven aan de promotiestrategie door middel van smart analytics. Ze hebben een prijsstrategie opgesteld ter verbetering van de prijsperceptie en ons geholpen bij het opstellen heldere, slimme eigen merk richtlijnen. IG&H was de versnellende factor op al deze topics en werkte perfect samen met mijn team. Dat zorgde voor een win-win setup.” – Bas Verheijen, directeur Marketing en Formule Blokker B.V.

Omnichannel distribution network design Blokker

By Casestudies, Retail

Wat wilde de klant:

Vanwege belangrijke organisatorische veranderingen, toenemende online verkoopvolumes en voortdurende ontwikkeling van commerciële proposities en assortiment was er een duidelijke behoefte aan een herontwerp van het distributienetwerk om:

 • De gewenste commerciële propositie te versnellen.
 • De omnichannel-fulfillmentambitie te ondersteunen (bijvoorbeeld volledig uitwisselbare online / offline leveringskanalen, ophalen van winkels, opslaan van winkels).
 • De efficiëntie, kosten en capaciteit van het distributiecentrum te verbeteren.

Wat was onze aanpak?

 • Samen met management de omvang van de commerciële propositie bepaald zodat deze gefaciliteerd kan worden door het nieuwe distributienetwerk (bijvoorbeeld aantal SKU’s, kanaalmix, productkenmerken).
 • Ontwikkeling van een groeimodel voor logistieke volumes.
 • Beoordeling van de huidige distributieopzet, identificatie problemen / knelpunten en uitvoering een fit-gap-analyse met het groeimodel.
 • Ontwikkeling toekomstige magazijnlay-out, automatiseringsopties, gedetailleerde processen en IT / WMS-vereisten.
 • Ontwikkeling van de businesscase voor elk scenario, inclusief de vereiste investeringen en kostenbesparingen.
 • Facilitering van bestuurskamerbeslissingen.

Wat hebben we bereikt?

 • We ontwikkelden een echt omnichannel distributiecentrumconcept waar inbound-, opslag- en pickingactiviteiten voor online en offline stromen worden geïntegreerd en ondersteund door automatisering.
 • Een aanzienlijke kostenbesparing van 18-20% op de totale distributiekosten
  Het distributiecentrum zo ontworpen dat het niet alleen de huidige huidige, maar ook de toekomstige commerciële ambities mogelijk maakt.

Wat vond de klant:

“IG&H brengt grondige logistieke kennis samen en combineert dit met een pragmatische en op feiten gebaseerde aanpak voor effectieve besluitvorming.”

Zelf Data Science competenties in huis halen

By Analytics, Casestudies

Wat wilde de klant?​

Onze klant, een toonaangevende logistieke dienstverlener met 30.000 klanten, heeft in de afgelopen jaren haar BI-functie gecentraliseerd en grote stappen gezet in Data Management. Gegeven de toenemende snelheid van technologische ontwikkelingen, behoefte om te innoveren en haar data assets te benutten, kwam de vraag of we de organisatie konden helpen met de opbouw van een Data Science Team. IG&H heeft al in eerdere projecten de meerwaarde en het potentieel laten zien van Data Science.​

Wat was onze aanpak?​

Data Science is een teamsport. Een Data Science team kent verschillende competenties en expertise gebieden en dus ook verschillende functies, zoals een Data Scientist of Data Engineer. Het team interacteert met andere teams binnen een bedrijf zoals bijvoorbeeld BI, IT, Marketing of Sales. Het opbouwen en integreren van een nieuw team in een bestaande organisatie is een grote verandering en kent veel uitdagingen. ​

Bij IG&H hebben we dit zelf meegemaakt in de opbouw van onze Analytics praktijk. Met behulp van de best-practices die we hier hebben ontwikkeld, hebben we de klant geholpen zelf een Data Science team te bouwen, waarbij we naast de opbouw van het team ook veel aandacht hebben besteed aan de samenwerking met andere teams en het management van het nieuwe team.​

Wat hebben we bereikt? ​

In 3 maanden hebben we het fundament gelegd voor een nieuwe competentie die vanaf dag 1 waarde toevoegt aan de organisatie. Hierdoor zijn ze tevens in staat om hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen, en belangrijker nog… om concurrerend en relevant te blijven in een markt die steeds sneller verandert.​

8% omzetstijging door klantbehoeften en assortiment op elkaar af te stemmen via > 330 winkelplanogrammen

By Casestudies, Retail

Wat wilde de klant?

Klantbehoeften afstemmen op de producten die in de winkel worden aangeboden:

 • De huidige winkelformaten waren niet afgestemd op de behoeften van de typische klant van deze non-foodketen.
 • Er was weinig inzicht in slimme gegevens over het opschorten van prestaties.

Wat was onze aanpak?

 • Een datasysteem gebouwd om de prestaties op verschillende niveaus te meten (opbrengst, marge, hoeveelheid verkocht per m3).
 • Een slim netwerk ontwikkeld om logische “assortimentsbouwstenen” te creëren om een ​​winkel te ontwerpen.
 • Gebruik van een sorteeralgoritme (gebaseerd op schapprestaties) om> 330 winkelspecifieke plattegronden te definiëren, waaronder:
  • Formule strategische richtlijnen voor specifieke ‘kern’ assortimentsgroepen.
  • Geografische aspecten van winkels (nabijheid van concurrenten).

Wat hebben we bereikt?

De non-food retailer in staat gesteld om >300 winkels om te vormen naar een winkel waar de klant zijn producten opnieuw kan vinden – met de verwachte voordelen:

 1. 7% meer klanten
 2. 8% winstverhoging
 3. Verbetering van de marges met 11,5%

Wat vond de klant?

“IG&H heeft onze retail-activiteiten echt begrepen en zag wat nodig was om onze winkels te transformeren naar de juiste opstelling voor onze klanten. Met behulp van zowel slimme analyses als inzicht in onze retailsystemen en -gereedschappen leverden ze echt geweldige resultaten. Zonder IG&H hadden we onze winkels niet op tijd in het juiste lay-outformaat kunnen transformeren “- Bas Verheijen, Directeur Formule & Marketing

Pragmatisch en resultaatgericht werken aan innovatie en time-to-market

By Casestudies, Organisatie transformatie

Wat wilde de klant?
Grote verzekeraar is al jaren koploper in de collectieve pensioenmarkt. De ambitie van de organisatie is om onderscheidende producten en service te bieden aan klanten, werkgevers en werknemers. Om dit streven te (blijven) realiseren stelt de grote verzekeraar zichzelf de uitdaging om sneller met innovatieve aanpassingen te komen dan de concurrentie.

Wat was onze aanpak?
In tegenstelling tot de IT-afdeling werkte het expertisecentrum nog niet met scrumteams. Met onze hulp stapte dit centrum over op Agile werken. Daarvoor pasten wij een combinatie van de scrum- en kanbanmethodieken toe. Medewerkers werden proactief meegenomen in het toepassen van de Agile technieken. We coachten hen daarbij intensief, zodat zij zich de Agile mindset eigen konden maken.

Wat hebben we bereikt?
Het intermediair heeft de grote verzekeraar voor de zesde keer op een rij aangewezen als de beste pensioenverzekeraar. Onze inbreng: inhoudelijke sectorkennis en expertise op het gebied van organisatietransformatie. Het resultaat was de implementatie van onderscheidende productkenmerken én de realisatie van een Agile DC-keten.

Wat vond de klant?
“Ondanks de toegenomen eisen vanuit wetgeving, toezichthouders en klanten zijn we steeds in staat gebleken om onze nummer 1-positie te behouden. Dit hebben we onder andere kunnen realiseren door onze manier van samenwerken continu aan te passen en door onze klant(en) daarbij te betrekken. Overgaan op Agile werken was voor ons een logische vervolgstap in dit proces. De werkwijze zorgt voor nog meer duidelijkheid, snelheid en – vooral – plezier in het werk. De ervaringen met IG&H zijn zeer goed. Wat opvalt is de pragmatische en resultaatgerichte aanpak, waarbij verantwoordelijkheid niet uit de weg wordt gegaan.”

Duurzame stijging van onze klant- en medewerkerstevredenheid

By Casestudies, Clientcases

Wat wilde de klant?
Beter presteren op NPS- en MTV-gebied door de teamsamenwerking en klantbediening continu te verbeteren: dat was de ambitie van deze levensverzekeraar. Maar de uitvoering liep vast door een beperkte doorvertaling van de strategie, weinig eigenaarschap op meerdere niveaus en onvoldoende operationele sturing binnen de waardeketen. De organisatie was zich hiervan bewust en wilde op al deze vlakken een duurzame verbetering realiseren. De gedragscomponent en het creëren van zelfsturende teams hadden een extra focus nodig. Met het oog op borging moesten interne coaches het begeleiden hiervan op termijn overnemen.

Wat was onze aanpak?
Onze gepassioneerde coaches hebben hun eigen bewezen aanpak ‘Impuls’ uitgerold in álle teams van de organisatie. Zij bewaakten de balans tussen ‘hard’ en ‘hart’ door zich te richten op resultaat én mens. Medewerkers werden op sensitieve wijze geholpen met het aangaan van de prestatiedialoog: we gaven hen vertrouwen en daagden hen constant uit op prestatiegebied. Daardoor ontstond er een scherpte in de doelstellingen en samenwerkingsvorm. Wij stimuleerden medewerkers om deze zaken na te jagen. De bouwstenen van onze aanpak: KPI’s inzichtelijk maken, ter plekke feedback geven en een coach-de-coach-benadering toepassen. Maar ook gedrag meten, stimuleren of ontmoedigen.

Wat hebben we bereikt?
Een nieuwe manier van (samen)werken is geïntegreerd in het dagelijkse werk van de organisatie. Hierdoor zijn alle teams – in totaal meer dan 200 medewerkers – zelfsturend. Zij behalen betere resultaten op het gebied van NPS, doorlooptijd, kwaliteit, sales, productiviteit en OTIF. Bovendien zijn medewerkers tevredener. Zij voelen zich in hogere mate betrokken bij de organisatie en hebben meer positieve energie. Het verzuim is – samen met het daaraan klevende kostenplaatje – verminderd. Ook is er een continue verbeter- en feedbackcultuur neergezet. Om deze te borgen hebben zeven opgeleide talenten onze coaching gefaseerd overgenomen. 

Wat vond de klant?
“IG&H is uiterst professioneel en resultaatgericht te werk gegaan,” zei de opdrachtgever. “Ik ben een warm voorstander van Impuls.” De CFO voegde hieraan toe: “Het Impuls-traject met IG&H was vernieuwend. Het gaf de mensen en de organisatie energie en het diende als een zet in de juiste richting.”

Voorspellen van verkopen met data

By Casestudies, Clientcases

Wat wilde de klant?
Voor onze klant, een grote non-food retailer, zijn promotiefolders van essentieel belang; een significant deel van de omzet wordt gegenereerd door producten uit deze folders. Opvallend genoeg waren de prognoses van de verkoopaantallen uit deze folders gemiddeld 100% verkeerd (volume weighted MAPE) wat resulteerde in overtollige voorraad, kapitaalbeslag, operationele complexiteit en margedaling door extra afprijzen. Onze klant was op zoek naar de juiste prognoses, niet op basis van mening en onderbuikgevoel, maar op basis van data driven inzichten.

Wat was onze aanpak?
We zijn begonnen met het inzetten van onze unieke data-engineering algoritmen om 35+ verspreide databronnen samen te voegen tot een geautomatiseerde en gecentraliseerde database met daarin een volledig end-to-end beeld op productniveau, bestaande uit 100+ karakteristieken zoals formaat, kleur en type.

Gebruik makend van deze databasestructuur hebben we een verzameling gradient boosted regression trees en additionele statistische technieken ingezet om te komen tot voorspellingen van folderverkopen tot op productniveau. De forecast accuracyhebben we hiermee verbeterd met 60 procentpunt. Belangrijke voorspellende variabelen in het model zijn bijvoorbeeld seizoensinvloeden, kortingsbedrag, prijs, artikelcategorie en de locatie van het product binnen de folder.

Wat hebben we bereikt?
Gezien de significante verbeteringen in forecast accuracy is ons algoritme geïmplementeerd in het primaire proces. Momenteel wordt ±80% van de voorspellingen uit ons model gebruikt als verkoopprognose. Dit geeft het supply chain management team de mogelijkheid zich specifiek te richten op voorspellingen waarbij sector inzicht en andere unieke menselijke kwaliteiten de inzichten geven die wiskunde ons niet kan geven.

Onze toegepaste combinatie van menselijke ervaring en wiskundige nauwkeurigheid heeft geleid tot een vermindering van de logistieke complexiteit met 22%, een 20% reductie van overtollige voorraad en – misschien wel het belangrijkst – de start van een data driven cultuur.

Wat vond de klant?
“Dit is puur goud.”