Technologische innovatie groeit exponentieel; hoe speelt jouw bedrijf daarop in?

By News, Technologie

Komende jaren wordt een bijzondere trend steeds zichtbaarder: voor het eerst wordt duidelijk dat technologische innovatie niet via een lineaire curve groeit, maar exponentieel. Binnen tien jaar zal de computer krachtig genoeg zijn om per seconde net zoveel berekeningen uit te voeren als het menselijk brein. Deze ontwikkelingen zullen grote impact hebben op de businessmodellen van organisaties.

Bedrijven kunnen er niet omheen; over niet al te lange tijd wordt elke organisatie een digitaal bedrijf. Als de huidige ontwikkelingen exponentieel doorgroeien, staat binnen één generatie de computerkracht (berekeningen per seconde) gelijk aan het aantal transacties van alle menselijke breinen bij elkaar. Daarnaast zullen de toepassingen van diverse nieuwe technologieën op alle sectoren impact hebben, zoals blockchain, AI, robotics, Internet of Things, medical wearables.

Exponentieel denken, in plaats van lineair

Ontwrichting ligt, als gevolg van deze technologische ontwikkelingen, voor elke organisatie op de loer. Veel huidige bedrijven hebben daarom nieuwe businessmodellen nodig om disruptie het hoofd te bieden. Het volstaat niet meer om alleen te focussen op verbeteringen binnen het bestaande businessmodel, de zogenaamde ‘Horizon 1 en 2’-ontwikkelingen. Continue aandacht voor nieuwe horizon 3-businessmodellen moet verankerd worden in de bedrijfscultuur.

Er zijn al aardig wat voorbeelden waarbij het senior management (don’t be that guy) op basis van eigen ervaringen en expertise vasthield aan de gebruikelijke strategie. Daardoor kregen zij uiteindelijk te maken met een volledige disruptie. De concurrentie zit vaak in een onverwachte hoek; startups gebruiken alle beschikbare technologieën om nieuwe businessmodellen in de markt te zetten.

Denk daarom nu al na over de toekomst. Komende jaren worden bijvoorbeeld chatbots gemeengoed in de dienstverlening. In de gezondheidszorg ontwikkelen medical wearables zich zodanig dat ze niet alleen aandoeningen kunnen genezen, maar ook voorkomen. De blockchain zal uiteindelijk overal ingezet kunnen worden, waardoor de ‘middle man’ vervangen wordt. Ook zal door middel van Artificial Intelligence technologie integreren in ons bestaan en als co-pilots acteren.

Bereid je voor op de toekomst

Het is moeilijk om volledig te anticiperen op de ontwikkelingen. Het menselijk denken komt simpelweg tekort in het inzien en extrapoleren van exponentiele trends. Inspelen op specifieke verwachtingen heeft daarom geen zin. Richt je organisatie op technologisch vlak flexibel in, zodat deze wendbaar blijft en zich snel kan aanpassen aan de markt.

Houd het daarbij niet alleen bij ideeën; veranker de technologische modellen in de organisatie en ga over tot actie. Allereerst moet eerst het senior management zich bewust worden van de exponentiële groeicurve waarvan alle organisaties de impact zullen voelen. Stimuleer vervolgens medewerkers in het hele bedrijf om innovatief te denken en te doen. Uiteraard moet dit gebeuren met en voor klanten. Daarbij worden (minimaal viable) producten kort cyclisch gelanceerd om zo snel feedback te ontvangen voor verbeteringen. Alleen organisaties die sneller leren dan de concurrentie zullen overleven.

Lees ook deze artikelen:

 

Hoe platformen de digitale transformatie van je bedrijf kunnen versnellen

By News, Technologie

Digitalisering neemt een ongekende vlucht, maar nog lang niet alle organisaties zijn ingericht om daarop in te spelen. Doordat bedrijven veel geld spenderen aan het in stand houden van dure en inflexibele systemen, gaat dit uiteindelijk ten koste van de klanttevredenheid en de concurrentiepositie. Hoe word je als organisatie weer slagvaardig?

Digitaliseren is geen keuze meer voor bedrijven, maar een noodzaak. Consumenten willen steeds sneller geholpen worden. Bedrijven die wél effectief kunnen meebewegen in de markt vergroten daardoor hun concurrentiepositie.

Het probleem is dat veel bedrijven weinig inzicht hebben in het aantal applicaties. Daarnaast is vaak niet bekend hoe hoog de huidige en toekomstige kosten zijn voor het in standhouden van al deze software. Het overgrote deel van het budget wordt daardoor niet uitgegeven aan innovatie, maar aan het in stand houden van (verouderde) IT-systemen.

Zo sterk als de zwakste schakel

De snelheid van een organisatie wordt uiteindelijk bepaald door de zwakste schakel in de keten. Dit is het (standaard) pakket waar alleen maar complexiteit en dus tijd en geld aan wordt toegevoegd. Iedereen weet dat als je aan complexiteit meer complexiteit toevoegt, de problemen groter worden.

Om ook in de toekomst een goede marktpositie te kunnen behouden, zal elke organisatie daarom haar IT-budget en resources significant anders moeten besteden. Een goed ontworpen IT-platform biedt daartoe uitkomst en creëert meer overzicht, kwaliteit, snelheid van ontwikkeling en mogelijkheden tot exponentiële groei. Daardoor helpt de technologie om de kosten te beheersen en de organisatie te transformeren naar een digitale speler.

In tegenstelling tot monolithische software, die geen ‘continous delivery’ faciliteert, doet georkestreerde software dat wel. Platformen faciliteren hergebruik en compliance zodat simpele componenten omgezet kunnen worden naar nieuwe producten. Ook is het onderhoud relatief eenvoudig omdat individuele componenten vervangen kunnen worden.

Afslanken én sterker worden

Om de IT in een organisatie wendbaar te maken en te laten blijven is het van belang dat de complexiteit drastisch wordt gereduceerd. Het aantal applicaties moet worden teruggebracht. Tegelijkertijd moet de kennis en kunde worden opgedaan om platformen in de bestaande infrastructuur te bouwen en te integreren. De grote uitdaging voor IT-afdelingen is om deze transitie uit te voeren terwijl de reguliere operatie doorgaat.

Het opbouwen van een benodigde lean en agile organisatie vraagt niet alleen om goede IT-platformen. Het is van groot belang dat het management echt eigenaarschap neemt en leiderschap toont in het proces om de bestaande complexiteit te reduceren. Een digitale business vereist een strategisch focus op kwaliteit, kostenbeheersing, snelheid en een exponentiele groei van de vraag. Bedrijven die hun concurrentiepositie willen behouden, zullen een cultuur moeten ontwikkelen die het hoofd kan bieden aan een continu veranderende wereld.

Organisatievorm onder de loep

Het opbouwen van de benodigde cultuurcompetenties en het integreren van de software gaan daarom hand in hand. De organisatievorm, het leiderschap, de mindset en skillset van de medewerkers dienen onder de loep te worden genomen. Dit betekent een existentiële transformatie waarbij de focus ligt op het abonneren, kopen, bouwen en integreren van software.

De snelheid en manier van werken verandert hierdoor volledig, waarbij gesproken wordt in termen van weken in plaats van jaren en dagen in plaats van weken en er geen sprake is van hiërarchie. Er wordt continue klantwaarde gecreëerd en producten gemaakt en alleen op ‘outcome’ gestuurd. Kortom een echte agile organisatie.

Dit artikel is gebaseerd op het verhaal dat Andy Kyte van Gartner hield tijdens de OutSystems Nextstep van 8 oktober 2018 in Amsterdam.