Corona, hypotheekrentes en de invloed van niet-traditionele hypotheekverstrekkers

By Bancair, News

Sinds het uitbreken van de Corona crisis is de vraag die iedereen die iets met de Nederlandse hypotheek- en woningmarkt te maken heeft, zich stelt: “wat gaat er met de hypotheekrente en daarmee de huizenprijzen gebeuren?”

 

Vlak na het uitbreken van de crisis was de verwachting dat hypotheekrentes zouden gaan stijgen. Als gevolg hiervan ontstond er een golf aan oversluiters en verhuisversnellers die de hypotheekmarkt overspoelde. Achteraf bleek de omvang en het aantal renteverhogingen mee te vallen en inmiddels is de rust dan ook weergekeerd.

De afgelopen weken zien we zelfs dat de hypotheekrentes in meerdere RVP/LTV categorieën een zodanige daling hebben ingezet dat de recordniveaus van 2019 weer in zicht beginnen te komen. Daarmee wordt de vraag nu niet alleen óf en wanneer nieuwe laagterecords gevestigd gaan worden maar ook hoever de hypotheekrentes nog kunnen dalen. In dit stuk zal ik geen poging ondernemen om die vraag te beantwoorden want dat is onder andere sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de kapitaalmarkt en de acties van de ECB.

Het onderwerp dat ik hier kort wil bespreken is de manier waarop deze macro-economische ontwikkelingen zich tegenwoordig veel sneller en directer doorvertalen in de hypotheekrentes in de Nederlandse markt en de rol die niet-traditionele hypotheekverstrekkers daarin spelen.

In de periode tot aan 2014 hadden de banken een overheersend marktaandeel zowel in termen van nieuwe verstrekkingen als wel in het totale Nederlandse hypotheekboek. Echter, als gevolg van de lage rente omgeving is de volgende cyclus ontstaan waardoor een flinke verschuiving van de marktaandelen in nieuwe hypotheekproductie heeft plaatsgevonden ten voordele van de zogenaamde zelfstandige regiepartijen en verzekeraars.

Maar wat is de reden dat we pas in 2019 en 2020 een sterker effect zien op de hypotheekrentes in de markt en niet al sinds de toetreding tot de markt van de eerste zelfstandige regiepartijen in 2014/15 (Munt en bijBouwe) en de introductie van hypotheekfonds-proposities door verschillende verzekeraars? Allereerst, met uitzondering van Munt (voornamelijk gefinancierd door Nederlandse pensioenfondsen), waren de volumes in investeringen door niet traditionele verstrekkers in Nederlandse hypotheken relatief beperkt. Echter, pas vanaf 2016/17 nemen de volumes aan hypotheken verstrekt door regiepartijen aanzienlijk toe zowel door het feit dat er een aantal nieuwe zelfstandige regiepartijen het toneel betraden als wel het feit dat verzekeraars en de zelfstandige regiepartijen er in slaagden om meer investeerders voor Nederlandse hypotheken te interesseren.

Een tweede reden waarom de invloed van investeerders op de hypotheekrentes in de markt is toegenomen, ligt in de structuren die gebruikt worden om de investeringen te faciliteren en daarmee samenhangend de omvang van de investeringsmandaten.

De grote verzekeraars (Achmea, Aegon, A.S.R. en NN) zijn hun activiteiten als regiepartij allemaal begonnen met de introductie van hypotheekfondsen. In hypotheekfondsen beleggen relatief veel investeerders relatief kleine bedragen in een doorsnee portefeuille georigineerd door de hypotheekverstrekker. Individuele investeerders hebben daarmee relatief weinig invloed op productvoorwaarden en de prijsstelling.

Om investeerders te accommoderen die meer ervaring hebben in het beleggen in Nederlandse hypotheken en/of grotere volumes wensen te beleggen, hebben de verzekeraars recentelijk allemaal zogenaamde ‘seperate account’ structuren geïntroduceerd.

Separate account structuren stellen investeerders in staat om specifieke mandaten af te geven en op die manier heel specifiek te bepalen welk type hypotheken onder de investerings-mandaten verstrekt worden (bijvoorbeeld NHG versus niet-NHG of alleen bepaalde rentevast periodes). Naast deze nieuwe proposities van de verzekeraars, zien we ook dat de platformen waarmee de (groot)banken sinds 2018/19 begonnen zijn investeerders te bedienen, ingericht zijn als bilaterale transacties en daarmee zeer vergelijkbaar met de ‘separate account’ proposities van de verzekeraars en een aantal van de zelfstandige regiepartijen.

De opkomst van deze ‘separate account’ structuren heeft vier belangrijke consequenties:
1) Minder investeerders maar juist met zeer aanzienlijke mandaten en dus grotere volumes te beleggen in zeer specifieke delen van de markt (combinaties van rentevast periodes en risicoklasses) en idealiter in relatief korte periodes, zorgen voor meer directe competitie in deze delen van de markt;
2) Ten opzichte van de hypotheekfondsen waar elke individuele investeerder weinig tot geen invloed had op de hypotheekpropositie, worden de grote beleggingsmandaten vaker overeengekomen onder een ‘partnership’ gedachte waarmee investeerders een veel directere invloed hebben op de productvoorwaarden en de renteniveaus waarop hypotheken aangeboden worden;
3) Omdat door het gerichter origineren onder separate account structuren de belegging veel beter aansluit op de specifieke wensen van een investeerder is het voor de investeerder mogelijk om specifieker en scherper te prijzen;
4) Door de omvang van de mandaten en het feit dat minder partijen bediend hoeven te worden én door de toegenomen concurrentie om investeerders te winnen, zijn de fees van separate account mandaten vaak lager dan in de bestaande hypotheekfonds structuren, wat investeerders de mogelijkheid biedt om lagere bruto hypotheektarieven te accepteren met geen of een zeer beperkt impact op het netto beleggingsrendement.

De introductie van separate account structuren door meerdere partijen biedt investeerders meer keus en de mogelijkheid om gerichter te beleggen. Nu vrijwel alle traditionele hypotheekverstrekkers (banken, verzekeraars) ook als regiepartij in de markt actief zijn en met separate account structuren invulling geven aan grote beleggingsmandaten, is de Nederlandse hypotheekmarkt nog toegankelijker geworden voor (buitenlandse) investeerders dan ze al was.

Gecombineerd met het feit dat Nederlandse hypotheken nog steeds een zeer aantrekkelijk risico-rendementsverhouding bieden, heeft dit ervoor gezorgd dat de hoeveelheid beschikbare financiering vanuit het buitenland aanzienlijk is toegenomen en op termijn nog verder toe zal nemen.

Bovengenoemde factoren zorgen ervoor dat de concurrentie in de Nederlandse hypotheekmarkt verder toe zal nemen en de lage renteniveaus in de kapitaalmarkten nog directer vertaald zullen worden in lagere hypotheekrentes in de Nederlandse markt.

Contact
Piet Hein Schram [gastauteur voor de hypotheekupdate van Q3 2020]

Download hier de volledige hypotheekupdate

Flexibeler en goedkoper administratie platform dankzij vernieuwing met behulp van low-code

By Announcement, News, Pensioenen

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft een succesvolle en soepele transitie afgerond naar een nieuw administratie platform. Het pensioenfonds dat bekend staat om zijn goede en goedkope uitvoering wil hiermee de uitvoeringskosten verder verlagen en tegelijkertijd technologisch voorbereid zijn om veranderingen in de toekomst snel en efficiënt door te kunnen voeren. 

De vervanging van het huidige legacy werkgeversadministratie systeem maakt onderdeel uit van de transitie van het IT landschap van Pensioenfonds Horeca & Catering naar moderne ‘cloudbased’ technologie. In totaal zijn de gegevens van  meer dan 85 duizend werkgevers, bijna 1 miljoen dienstverbanden en ruim 3 jaar historische data succesvol ondergebracht in het nieuwe platform.  Het platform is door het pensioenfonds samen met IG&H en in een samenwerking met de internationale technologiebedrijven OutSystems en Microsoft ontwikkeld.  IG&H heeft hiervoor de pensioenmodule ontwikkeld en ingebracht.  

De totale doorlooptijd van implementatie en datamigratie omvatte slechts zeven maanden, mede dankzij de inzet van ‘low-code software’ van OutSystems en de klant-en-klare pensioenmodule van IG&H. Deze combinatie zorgt voor een grote versnelling in implementatie en aanpasbaarheid. Bovendien bespaart Pensioenfonds Horeca & Catering hiermee op de beheerkosten. Doordat de oplossing volledig in de Microsoft Azure cloud draait, is het nieuwe administratie platform van PH&C maximaal schaalbaar.

Paul Braams (algemeen directeur Pensioenfonds Horeca & Catering):
“Om drie redenen zijn wij blij met de samenwerking met IG&H: de professionaliteit van de mensen, de collegialiteit in de samenwerking en het partnership dat verder gaat dan alleen maar een commerciële deal voor een bepaalde tijd. We hebben samen gekeken naar de toekomst, een gezamenlijk beeld gevormd en stap voor stap zijn we dat aan het realiseren. Via IG&H hebben we kennis gemaakt met low code als dragende kracht voor de ontwikkeling van onze nieuwe toepassingen. Het eerste project, vervanging van de werkgeversadministratie is een combinatie van low code en de ‘harde’ pensioenadministratie kern van IG&H. Die combinatie maakt het uniek: aanpasbaarheid tegen lage kosten. Zodat we naar de toekomst toe, mee kunnen bewegen op een goedkope en snelle manier met alle veranderingen die in het pensioenlandschap staan te gebeuren.”

Frans Liem (partner IG&H):
“Pensioenuitvoerders staan voor een grote uitdaging om hun ICT-landschap de komende jaren te vervangen en te moderniseren. IG&H heeft hiervoor samen met Pensioenfonds Horeca & Catering een toekomstvaste aanpak ontwikkeld, door de beste mensen op zowel pensioengebied als technologieplatforms bij elkaar te brengen.  Wij zijn blij dat Pensioenfonds Horeca & Catering onze oplossing heeft omarmd en nu succesvol in productie neemt. Samen met de professionals binnen Pensioenfonds Horeca & Catering zijn wij in staat geweest om onze belofte van snelheid én accuraatheid in dergelijke omvangrijke transities waar te maken. Dit is belangrijk in het kader van de aanstaande grote veranderingen waar de Nederlandse pensioensector voor staat.”

Over IG&H
IG&H is een toonaangevend consulting- en technologiebedrijf gespecialiseerd in de retail, financiële-en gezondheidszorgsector. We realiseren bedrijfstransformaties door mens, proces en technologie op elkaar af te stemmen en zijn toegewijd om daarmee een ​​duurzame impact te creëren op de samenleving. We combineren ongeëvenaarde sectorkennis met digitale transformatie en technologische vaardigheden, die mede mogelijk worden gemaakt door onze technologiepartners van wereldklasse.  Met meer dan 300 professionals in Europa wordt IG&H erkend als Great Place to Work en blijft zich continu inzetten om te innoveren. IG&H is door OutSystems uitgeroepen tot EMEA partner of the year 2020. ​​Zie www.igh.com

Lees het interview met Paul Braam en Frans Liem in PensioenPro

Contact
Frans Liem
frans.liem@igh.com

Mambu en IG&H sluiten strategisch partnerschap voor Banking Platform-as-a-Service in de Benelux

By Aankondiging, News

Utrecht – 2 oktober 2020 – IG&H een consulting- en technologiebedrijf, en Mambu de wereldwijde marktleider op het gebied van SaaS core banking kondigen een strategische samenwerking aan in de Benelux. Samen zetten IG&H en Mambu zich in om de digitale agenda’s van financiële instellingen te realiseren en het bankieren aantrekkelijker te maken voor klanten.

IG&H is onlangs wederom tot top-3 partner wereldwijd verkozen voor OutSystems. Door het low-code ontwikkelplatform van Outsystems te combineren met het SaaS core banking platform van Mambu kunnen financiële instellingen hun verouderde bank- en leningplatform vervangen of uitbreiden, en nieuwe toekomstbestendige proposities opzetten met een time-to-market die korter is dan ooit tevoren. Met IG&H zal Mambu toegang hebben tot end-to-end realisatiemogelijkheden. IG&H heeft met Mambu niet alleen een totaaloplossing voor banken, maar biedt met Mambu financiële instellingen ook toegang tot een flexibel ecosysteem van fintech oplossingen. Beide partijen kunnen hiermee klanten razendsnel tot de koplopers in hun markt maken.

In de zeer concurrerende financiële sector zoeken banken en kredietverstrekkers naar manieren om hun innovatie snelheid te verhogen tegen lagere kosten. Verder zijn veranderende markt omstandigheden, veranderingen op het gebied van wet en regelgeving en veranderende klantbehoeften essentiële thema’s. Het overgrote deel van de financiële instellingen stelt zichzelf regelmatig de vraag: stelt mijn huidige bank- en leningplatform mij in staat om al deze verandering aan te kunnen en te blijven innoveren? IG&H en Mambu bieden hun klanten daarom een totaaloplossing aan dat flexibiliteit, snelle time-to-market, en transparantie in kosten garandeert.

IG&H heeft naast bancaire sectorkennis, alles in huis om een digitale transformatie tot een succes te maken. Met hulp van IG&H is Mambu’s platform ook voorbereid voor de Nederlandse hypotheekmarkt.

In zijn commentaar op deze alliantie zegt Edmond Alblas, partner van IG&H: “Mambu is de beste leverancier van cloud based core banking platforms ter wereld, is super snel groeiend en geeft ons toegang tot een enorm API-ecosysteem van fintech-leveranciers, klaar om de markt verder te veroveren. Om onze klanten koplopers in de sector te maken hebben we met de Mambu core, OutSystems low-code en onze eigen oplossingen en implementatiekracht de juiste ingrediënten om nog meer succes te boeken”.

Michel Breeuwer, General Manager Benelux bij Mambu, voegt hieraan toe: “Met meer dan 32 jaar ervaring in consulting en digitale transformaties stellen de experts van IG&H financiële instellingen in staat om koploper te worden en te blijven in hun markt. Wij zijn verheugd om de propositie van IG&H verder te versterken met Mambu’s SaaS core banking platform. Samen kunnen wij financiële instellingen helpen in iedere stap in hun digitale journey of transformatie door de beste oplossing op het gebied van SaaS core banking aan te bieden in combinatie met zorgvuldig advies en uitvoering op maat.”

Over IG&H
IG&H is een toonaangevend consulting- en technologiebedrijf gespecialiseerd in de retail, financiële -en gezondheidszorgsector. We realiseren bedrijfstransformaties door mens, proces en technologie op elkaar af te stemmen en zijn toegewijd om daarmee een ​​duurzame impact te creëren op de samenleving. We combineren ongeëvenaarde sectorkennis met digitale transformatie en technologische vaardigheden, die mede mogelijk worden gemaakt door onze technologiepartners van wereldklasse. Met meer dan 300 professionals in Europa word IG&H erkend als Great Place to Work en zet zich in om te blijven innoveren. IG&H is door Outsystems uitgeroepen tot EMEA partner of the year 2020. ​​Zie www.igh.com

Contact
Gerwin Woelders
E: gerwin.woelders@igh.com

IG&H uitgeroepen tot Partner of the Year EMEA door OutSystems

By Announcement, News

Precies 3 jaar geleden besloot IG&H dat low-code technologie onze klanten zou kunnen helpen om een duurzame impact te maken in hun sector. Sinds we onze krachten hebben gebundeld met zeer ervaren teams van platformtechnologie-experts in Portugal en Nederland is er veel gebeurd. Vandaag wordt IG&H door OutSystems uitgeroepen tot Partner of the Year EMEA in twee aparte categorieën. 1. Rainmaker: Most Annual Recurring Revenu (ARR). 2. Pionier: Most New Logos.

Nog mooier is het om te zien dat de smart collaboration met onze klant Medtronic EMEA wordt bekroond met een Innovation Award!

Veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes.

Een kijkje achter de schermen bij het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding)

By Gezondheidszorg, News

Vlak voor de piek van het aantal COVID-19-patiënten is IG&H samen met het Erasmus MC, het ministerie van Defensie en vele andere partijen betrokken bij de opzet en inrichting van het LCPS.

Hoe droeg het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bij aan het voorkomen van een crisis die nog veel erger had kunnen uitpakken? Hoe doe je dat als je geen maanden, geen weken en zelfs geen dagen de tijd hebt?

Journalist en programmamaker Mark de Bruijn heeft de opzet van het LCPS vastgelegd en gereconstrueerd in een boeiende documentaire.

Contact
E: info@igh.com

Rapport Toekomstverkenner Bas Leerink: ‘Zorg Flevoland kwalitatief voldoende’

By Gezondheidszorg, News

Het huidige zorglandschap in Flevoland heeft alles in zich om nu en in de toekomst kwalitatief goede en toegankelijke zorg te kunnen blijven leveren. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport van toekomstverkenner en IG&H-partner Bas Leerink.

Download hier het hele rapport.

Leerink werd in januari aangesteld door minister Bruno Bruins na het plotselinge faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen afgelopen najaar. Het wegvallen van de spoedeisende hulp en verloskundige zorg leidde tot veel onrust in Flevoland.

Als toekomstverkenner was het de taak van Leerink om een grondige inventarisatie te doen van de zorgmarkt in Flevoland en vervolgens een beeld te schetsen van wat er nodig is op korte en lange termijn.

Over de toekomstvisie voor de zorg in Flevoland

Leerink formuleerde afgelopen maanden, samen met zijn team IG&H-consultants, een visie op de zorg in Flevoland vanaf 2020. Zij spraken daarvoor uitgebreid met inwoners, zorgverleners, zorgverzekeraars en lokaal bestuur. Tevens hebben zij alle scenario’s uitgebreid doorgerekend en geanalyseerd. Toezichthouders NZa en IGJ hebben ook actief meegekeken en gereageerd op het rapport. Zij zien geen bezwaren.

Als toekomstverkenner adviseert Leerink dat Flevoland het beste kan inzetten op het stapsgewijs verbeteren van het zorgaanbod dat nu aanwezig is. De provincie moet niet streven naar herstel van de situatie zoals die voor het faillissement was. De SEH en acute verloskunde worden dus niet heropend in Lelystad.

Voor vele betrokkenen is dit een lastig punt, maar herstel van de situatie van voor het faillissement biedt geen oplossing voor de toekomstige vraag. Ook is het niet reëel en haalbaar op de kortere termijn. Leerink doet in het rapport een aantal aanbevelingen. Indien deze Agenda voor de Zorg gerealiseerd wordt, maken ze van Flevoland een koploperregio in de sector.

Nauwe samenwerking belangrijk

Het faillissement van de voormalige MC IJsselmeerziekenhuizen heeft een deuk opgeleverd in het vertrouwen van de burger in de zorg(partijen) en de mate waarin zij in staat zijn om het publieke belang van beschikbare, bereikbare en goede zorg echt voorop te stellen. Inmiddels zien de onderzoekers dat inhoudelijk de zorg (en vooral de netwerken van professionals in de zorg) zich aan het herstellen zijn. Het vertrouwen bij de burger en afgeleid daarvan de lokale overheden, de Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) en Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad, is nog broos.

De toekomstverkenner stelt daarom voor om komend jaar de situatie nauw te blijven analyseren en monitoren en in overleg te blijven met alle betrokken partijen door middel van de Zorgtafel Flevoland. Deze wordt ondersteund door een Voortgangsoverleg, voorgezeten door het ministerie van VWS. Hier is ook de mogelijkheid om knelpunten te adresseren en problemen met de voortgang te escaleren. Het ministerie van VWS kan de uitkomsten van het overleg gebruiken om de Tweede Kamer te informeren.

Acute zorg

Eén van de onderwerpen waardoor een deuk is ontstaan in het vertrouwen, zijn de zorgen over een bereikbare spoedeisende hulp. Voor het faillissement werden patiënten met een acute levensbedreigende aandoening, waaronder een hartaanval, doorgestuurd naar het ziekenhuis in Zwolle. Deze situatie blijft in stand. Door de aanwezigheid van de Spoedpoli in Lelystad en de Spoedpost in Emmeloord, is zorg dichtbij voor laagcomplexe spoedeisende aandoeningen mogelijk.

Om de druk op deze omliggende ziekenhuizen te verlichten, is het van belang om een data science team acute zorg in Flevoland op te richten. Het team kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van processen, waarmee de beschikbaarheid en de effectiviteit van SEH’s kunnen toenemen. Gezien St Jansdal in het huidige zorgaanbod de spoedpoli op locatie Lelystad en de SEH op locatie Harderwijk verzorgt, ligt het voor de hand om te starten met dit ziekenhuis.

Door data en nieuwe technologie op de juiste manier in te zetten, kan de ambulancezorg in Flevoland op korte termijn voorop gaan lopen in het datagedreven verbeteren van processen. Op de lange termijn kan dit een voorbeeld zijn voor andere regionale ambulancevoorzieningen in Nederland.

Verloskundige zorg

Met het wegvallen van acute verloskunde in Lelystad moet een deel van Flevoland verder reizen in acute verloskundige situaties. Doordat reisafstand is toegenomen, kan een ambulance laagdrempeliger worden ingezet.

Om goede geboortezorg te kunnen blijven aanbieden is nieuwe samenwerking nodig. De prioriteit ligt bij het zorgvuldig inrichten van de onveranderde zorgvraag op het gewijzigde zorgaanbod, zowel in de eerste- als in de tweede lijn. De afgelopen tijd zijn al nieuwe samenwerkingsverbanden tussen alle betrokken zorgverleners ontstaan. Zij hebben een enorme inspanning geleverd om aanvullende afspraken te maken. Dit heeft de samenwerking en het onderling vertrouwen versterkt. Tevens adviseert de toekomstverkenner dat de geboortezorg in Lelystad ook wordt ondersteund voor de periode van één jaar.

Uitgangspunt hierbij is geboortezorg dicht bij de zwangere aan te bieden als dit kan en zo snel mogelijk in een klinische setting als de casuïstiek daar om vraagt. Zorgaanbieders binnen de geboortezorg zijn verloskundigen of verloskundig actieve huisartsen in de eerste lijn, verloskundigen en gynaecologen in de tweede en derde lijn, de regionale ambulancevoorziening (alleen in het geval van acute verloskunde) en kraamzorg.

Zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen

Het stijgende aantal kwetsbare ouderen met een complexe, vaak domeinoverstijgende, zorgvraag en de toenemende gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen vereisen verdergaande samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentes.

De wijkkliniek uit Amsterdam is in aangepaste vorm een interessant initiatief voor Lelystad. De doelgroep voor deze kliniek betreft patiënten met een combinatie van geriatrische problematiek en bijvoorbeeld longontsteking, COPD, hartfalen, blaasontsteking of neurologische klachten. De resultaten zijn gunstig; zo ervaren patiënten minder functieverlies en is er onder andere een reductie in het aantal heropnames en SEH bezoeken. Inmiddels is een aantal partijen met elkaar in gesprek en worden de eerste plannen voor een dergelijk initiatief in Lelystad uitgewerkt.

Ook in de Noordoostpolder is behoefte aan anderhalvelijnszorg. Ketenpartners hebben een intentieovereenkomst getekend voor het nieuw te bouwen gezondheidsplein in Emmeloord. Binnen dit zorgconcept zal onder andere ruimte zijn voor een dagbehandeling, revalidatie- en observatiebedden. De betrokkenheid van de diverse partijen maakt verdergaande samenwerking mogelijk.

Daarnaast zal het aantal inwoners met een chronische aandoening, nu al relatief hoog in Lelystad, naar verwachting sterk toenemen. Eén van de talloze actiepunten die volgens de toekomstverkenner doorgevoerd moeten worden, is de inzet van e-health initiatieven. Het is essentieel dat er wel aandacht is voor de beperkte digitale vaardigheden en gezondheidsvaardigheden bij een deel van de populatie. Tenslotte is het van belang dat zorgverzekeraars deze initiatieven steunen, voor zover dat nog niet het geval is.

IG&H breidt haar digitale praktijk verder uit

By Geen onderdeel van een categorie, IG&H

Consultancybureau IG&H heeft in Portugal een zeer ervaren team van specialisten op het gebied van platform technologie aan zich weten te binden, waaronder senior developers en enterprise cloud architecten. Het team heeft meer dan 10 jaar internationale ervaring op het gebied van ‘high productivity platforms’, zoals het toonaangevende OutSystems, en staat onder leiding van Nuno Pacheco.

In Nederland werd tevens overeenstemming bereikt met Isengard Solutions, eveneens OutSystems platformspecialisten en -developers, om zich aan te sluiten bij IG&H. Met Isengard werd het afgelopen jaar al intensief samengewerkt, waarbij de software-expertise van Isengard en de businessexpertise van IG&H een winnende combinatie zijn gebleken bij het realiseren van impactvolle bedrijfsbrede transformaties.

“Onze relaties in retail, health en finance, willen sneller digitaliseren. Mobiele applicaties maar ook de vernieuwing van de core systems staan hierbij centraal. Middels ‘High Productivity Platforms’, zoals OutSystems, kunnen wij hen veel sneller en tegen lagere kosten innovatieve business oplossingen bieden”, aldus Jan van Hasenbroek, oprichter en managing partner IG&H.

“Het trackrecord van onze nieuwe collega’s in Portugal en de sectorexpertise van IG&H biedt ons de kans om versneld te groeien. Door de krachtenbundeling kunnen we onze klanten een design, build & run oplossing aanbieden en worden wij één van de belangrijkste technologie- & businesspartners van OutSystems in Europa’, aldus Martin Westra, directeur Isengard.

Beide entiteiten gaan verder onder de naam IG&H Platform Services. Inmiddels zijn er circa 100 hoogwaardige specialisten actief in het IG&H Technologie domein. Omdat verdere groei wordt voorzien opent IG&H in juni een nieuw kantoor in Lissabon en een opleidingscenter in Coimbra (Portugal).

Over Isengard Solutions:

Isengard Solutions richt zich op de ontwikkeling van innovatieve informatiesystemen op maat en biedt consultancy en ontwikkeldiensten aan gebaseerd op het OutSystems low code platform. Het jonge bedrijf is opgericht in 2017 en heeft zich afgelopen jaar snel ontwikkeld door de bouw van zowel mobile applicaties als end to end applicaties.

Over OutSystems:

OutSystems is het snelgroeiende en toonaangevende platform voor bedrijfsbrede applicaties. Het is meerdere jaren op rij uitgeroepen als ‘leader in Gartner’s Magic Quadrant’ voor Enterprise High Productivity Application Platforms as a Service’. Opgericht in 2001 in Lissabon en inmiddels actief in 52 landen en 22 industrieën. OutSystems is uniek doordat het de kracht van low code software ontwikkeling toepast op zowel mobile applicaties als bedrijfskritieke kernprocessen. Zie www.outsystems.com 

Over IG&H:

IG&H Group is actief op het gebied van consulting en technologie. Als sectorspecialist focust IG&H op retail, finance en gezondheidszorg. Het bedrijf telt inmiddels 260 betrokken professionals die helpen om organisaties de digitale transformatie naar radicale klantgerichtheid te maken. IG&H is erkend als ‘Great Place to Work’ en kent een zeer hoge Net Promotor Score van > 60.  Zie www.igh.com

IG&H breidt haar digitale transformatiepraktijk verder uit

By IG&H, News

Consultancybureau IG&H heeft in Portugal een zeer ervaren team van specialisten op het gebied van platform technologie aan zich weten te binden, waaronder senior developers en enterprise cloud architecten. Het team heeft meer dan 10 jaar internationale ervaring op het gebied van ‘high productivity platforms’, zoals het toonaangevende OutSystems, en staat onder leiding van Nuno Pacheco.

In Nederland werd tevens overeenstemming bereikt met Isengard Solutions, eveneens OutSystems platformspecialisten en -developers, om zich aan te sluiten bij IG&H. Met Isengard werd het afgelopen jaar al intensief samengewerkt, waarbij de software-expertise van Isengard en de businessexpertise van IG&H een winnende combinatie zijn gebleken bij het realiseren van impactvolle bedrijfsbrede transformaties.

“Onze relaties in retail, health en finance, willen sneller digitaliseren. Mobiele applicaties maar ook de vernieuwing van de core systems staan hierbij centraal. Middels ‘High Productivity Platforms’, zoals OutSystems, kunnen wij hen veel sneller en tegen lagere kosten innovatieve business oplossingen bieden”, aldus Jan van Hasenbroek, oprichter en managing partner IG&H.

“Het trackrecord van onze nieuwe collega’s in Portugal en de sectorexpertise van IG&H biedt ons de kans om versneld te groeien. Door de krachtenbundeling kunnen we onze klanten een design, build & run oplossing aanbieden en worden wij één van de belangrijkste technologie- & businesspartners van OutSystems in Europa’, aldus Martin Westra, directeur Isengard.

Beide entiteiten gaan verder onder de naam IG&H Platform Services. Inmiddels zijn er circa 100 hoogwaardige specialisten actief in het IG&H Technologie domein. Omdat verdere groei wordt voorzien opent IG&H in juni een nieuw kantoor in Lissabon en een opleidingscenter in Coimbra (Portugal).

Over Isengard Solutions:

Isengard Solutions richt zich op de ontwikkeling van innovatieve informatiesystemen op maat en biedt consultancy en ontwikkeldiensten aan gebaseerd op het OutSystems low code platform. Het jonge bedrijf is opgericht in 2017 en heeft zich afgelopen jaar snel ontwikkeld door de bouw van zowel mobile applicaties als end to end applicaties.

Over OutSystems:

OutSystems is het snelgroeiende en toonaangevende platform voor bedrijfsbrede applicaties. Het is meerdere jaren op rij uitgeroepen als ‘leader in Gartner’s Magic Quadrant’ voor Enterprise High Productivity Application Platforms as a Service’. Opgericht in 2001 in Lissabon en inmiddels actief in 52 landen en 22 industrieën. OutSystems is uniek doordat het de kracht van low code software ontwikkeling toepast op zowel mobile applicaties als bedrijfskritieke kernprocessen. Zie www.outsystems.com 

Over IG&H:

IG&H Group is actief op het gebied van consulting en technologie. Als sectorspecialist focust IG&H op retail, finance en gezondheidszorg. Het bedrijf telt inmiddels 260 betrokken professionals die helpen om organisaties de digitale transformatie naar radicale klantgerichtheid te maken. IG&H is erkend als ‘Great Place to Work’ en kent een zeer hoge Net Promotor Score van > 60.  Zie www.igh.com

IG&H Hypotheekupdate: Sterke krimp hypotheekmarkt in eerste kwartaal van 2019

By Bancair, Hypotheekupdate, News

Het aantal verstrekte hypotheken daalde de eerste drie maanden van 2019 sterk. Vooral het aantal starters en doorstromers daalde sterk, blijkt uit de hypotheekupdate van consultancybureau IG&H. “We zien nu ook een flinke afname van het aantal oversluiters. In 2018 was deze groep nog verantwoordelijk voor de groei van de hypotheekmarkt”, zegt Joppe Smit van IG&H.

Lees hier de hele hypotheekupdate.

De gemiddelde hypotheeksom bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar €316.000; een stijging van 5,2 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterk stijgende hypotheeksom voor oversluiters. In de aankoopmarkt blijft de gemiddelde hypotheeksom nagenoeg constant.

Hypotheekomzet krimpt

De hypotheekomzet in het eerste kwartaal van 2019 bedroeg in totaal bijna €22 miljard; een krimp van 9,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 en de grootste sinds 2013. Ten opzichte van Q4 2018 was de daling zelfs 22,8%. Voorgaande jaren was de gebruikelijke daling in Q1 deels te verklaren door een verlaging van de maximale loan-to-value op de jaargrens en de extra groei in het vierde kwartaal die dit compenseerde. Van beide bewegingen is in dit jaar geen sprake. Smit: “De sterke daling die we nu zien is echt een trendbreuk na jarenlange groei. Zowel het relatief beperkte woningaanbod als de lastige positie van starters zijn daar debet aan.”

Groei van aandeel grootbanken

Het aandeel van de banken steeg met 2 procentpunt naar 64,1 procent. Deze groei is vooral afkomstig van de drie grootbanken, die hun gezamenlijke marktaandeel met 1,3 procentpunt zagen stijgen naar 51,3 procent. Ook regiepartijen zagen hun aandeel groeien: met 1 procentpunt naar 18,3 procent.

Geschreven door: Joppe Smit (Senior Manager), Lisa Klein Goldewijk (Banking Consultant) en Niels Roelofs (Banking Consultant).