top of page

Digitale gastvrijheid bij ziekenhuizen:
nog niet van deze tijd

IG&H heeft de websites en apps van 72 Nederlandse ziekenhuizen beoordeeld op de aanwezigheid van functionaliteiten als indicatie van hun digitale gastvrijheid. Uit dit onderzoek blijkt dat weinig ziekenhuizen hun patiënten een echt gastvrije digitale beleving bieden. Een patiënt kan vaak wel digitale berichten sturen, beeldbellen of een patiëntportaal raadplegen. Het inschrijven, aanmelden in het ziekenhuis of maken van een afspraak moet echter nog vaak bij de balie of telefonisch. Ziekenhuizen hebben wel degelijk een digitale ambitie, maar het is nog niet genoeg om de patiënt echt grip te geven over de eigen patiëntreis en de werkdruk in de zorg te verlagen. De oorzaken voor het achterblijven van de digitale dienstverlening zijn al vaak opgesomd. Ieder ziekenhuis kan digital gastvrij worden. De investering betaalt zich terug in lagere werkdruk, persoonlijkere zorg, meer gemak voor de patient en verduurzaming van de gezondheidszorg.

 

Download het onderzoeksrapport en leer meer over hoe je digitaal gastvrij kan worden.

Digitale gastvrijheid ziekenhuizen.jpg
bottom of page